Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En beslutstödsmodell för övergång till Visual Basic 2005 - Vilka faktorer påverkar valet?

Gustafsson, Björn and Frisell, Johan (2007)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar det problem som organisationer har stött på när de vill uppgradera sin utvecklingsmiljö och sin produkt till Visual Basic.NET. Uppsatsen identifierar vilka faktorer det är som påverkar valet av en övergång, positiva respektive negativa. Faktorerna ger organisationer en bättre inblick i problemet och hjälper dem att avgöra huruvida de ska göra en övergång eller ej. För att arbeta fram våra faktorer har vi valt att använda oss av ett abduktivt tillvägagångssätt, som mynnar ut i en kvalitativ uppsats. Faktorerna bildar en modell över vad som påverkar valet av övergång samt hur. Uppsatsen grundas i såväl litteratur inom området samt intervjuer med personer som står inför valet av övergång eller ej samt som har genomfört en... (More)
Uppsatsen behandlar det problem som organisationer har stött på när de vill uppgradera sin utvecklingsmiljö och sin produkt till Visual Basic.NET. Uppsatsen identifierar vilka faktorer det är som påverkar valet av en övergång, positiva respektive negativa. Faktorerna ger organisationer en bättre inblick i problemet och hjälper dem att avgöra huruvida de ska göra en övergång eller ej. För att arbeta fram våra faktorer har vi valt att använda oss av ett abduktivt tillvägagångssätt, som mynnar ut i en kvalitativ uppsats. Faktorerna bildar en modell över vad som påverkar valet av övergång samt hur. Uppsatsen grundas i såväl litteratur inom området samt intervjuer med personer som står inför valet av övergång eller ej samt som har genomfört en övergång. Uppsatsen kommer fram till att Visual Basic 2005 påverkar samtliga av de faktorer som är avgörande för valet och att det finns faktorer som är både tekniskt och organisatoriskt anknutna. Uppsatsen kommer även fram till och presenterar specifikt de faktorer som påverkar valet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Björn and Frisell, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
migrering, Visual Basic 2005, .NET, uppgradering av programmeringsmiljö, programmeringstrend, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1338179
date added to LUP
2007-06-27 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:50:33
@misc{1338179,
 abstract   = {{Uppsatsen behandlar det problem som organisationer har stött på när de vill uppgradera sin utvecklingsmiljö och sin produkt till Visual Basic.NET. Uppsatsen identifierar vilka faktorer det är som påverkar valet av en övergång, positiva respektive negativa. Faktorerna ger organisationer en bättre inblick i problemet och hjälper dem att avgöra huruvida de ska göra en övergång eller ej. För att arbeta fram våra faktorer har vi valt att använda oss av ett abduktivt tillvägagångssätt, som mynnar ut i en kvalitativ uppsats. Faktorerna bildar en modell över vad som påverkar valet av övergång samt hur. Uppsatsen grundas i såväl litteratur inom området samt intervjuer med personer som står inför valet av övergång eller ej samt som har genomfört en övergång. Uppsatsen kommer fram till att Visual Basic 2005 påverkar samtliga av de faktorer som är avgörande för valet och att det finns faktorer som är både tekniskt och organisatoriskt anknutna. Uppsatsen kommer även fram till och presenterar specifikt de faktorer som påverkar valet.}},
 author    = {{Gustafsson, Björn and Frisell, Johan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En beslutstödsmodell för övergång till Visual Basic 2005 - Vilka faktorer påverkar valet?}},
 year     = {{2007}},
}