Advanced

Laparoskopisk versus öppen appendektomi vid blindtarmsinflammation - en kostnadseffektanalys

Schönbeck, Sofia (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I Sverige drabbas ungefär var sjätte person av en inflammerad blindtarm, akut appendicit. Detta gör att blindtarmsoperationer, appendektomier, är en av de vanligaste kirurgiska åtgärderna som genomförs runt om på landets sjukhus. Idag kan appendektomier genomföras på två olika sätt, antingen som en öppen appendektomi eller som en laparoskopisk appendektomi. Vid en öppen appendektomi avlägsnas blindtarmsbihanget genom ett snitt i bukens nedre högra del och vid en laparoskopisk appendektomi avlägsnas blindtarmsbihanget med hjälp av titthålskirurgi. Många randomiserade och kontrollerade prövningar har gjorts där de båda operationsmetoderna har utvärderats, men trots detta så har man fortfarande inte kommit fram till något definitivt resultat... (More)
I Sverige drabbas ungefär var sjätte person av en inflammerad blindtarm, akut appendicit. Detta gör att blindtarmsoperationer, appendektomier, är en av de vanligaste kirurgiska åtgärderna som genomförs runt om på landets sjukhus. Idag kan appendektomier genomföras på två olika sätt, antingen som en öppen appendektomi eller som en laparoskopisk appendektomi. Vid en öppen appendektomi avlägsnas blindtarmsbihanget genom ett snitt i bukens nedre högra del och vid en laparoskopisk appendektomi avlägsnas blindtarmsbihanget med hjälp av titthålskirurgi. Många randomiserade och kontrollerade prövningar har gjorts där de båda operationsmetoderna har utvärderats, men trots detta så har man fortfarande inte kommit fram till något definitivt resultat angående vilken metod som, med hänsyn till både kostnader och effekter, är den bästa. Då resultaten från tidigare studier tenderar att variera syftar denna uppsats till att svara på vilken operationsmetod som är den mest kostnadseffektiva på Centrallasarettet i Växjö. Analysen görs utifrån två olika perspektiv, dels utifrån sjukhusets perspektiv och dels utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och resultatet från kostnadseffektanalysen anges i kostnad per infektionsfri patient. Slutsatsen blir att den öppna appendektomin är den mest kostnadseffektiva operationsmetoden vid akut appendicit, oavsett vilket perspektiv man använder sig av. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1338197,
 abstract   = {I Sverige drabbas ungefär var sjätte person av en inflammerad blindtarm, akut appendicit. Detta gör att blindtarmsoperationer, appendektomier, är en av de vanligaste kirurgiska åtgärderna som genomförs runt om på landets sjukhus. Idag kan appendektomier genomföras på två olika sätt, antingen som en öppen appendektomi eller som en laparoskopisk appendektomi. Vid en öppen appendektomi avlägsnas blindtarmsbihanget genom ett snitt i bukens nedre högra del och vid en laparoskopisk appendektomi avlägsnas blindtarmsbihanget med hjälp av titthålskirurgi. Många randomiserade och kontrollerade prövningar har gjorts där de båda operationsmetoderna har utvärderats, men trots detta så har man fortfarande inte kommit fram till något definitivt resultat angående vilken metod som, med hänsyn till både kostnader och effekter, är den bästa. Då resultaten från tidigare studier tenderar att variera syftar denna uppsats till att svara på vilken operationsmetod som är den mest kostnadseffektiva på Centrallasarettet i Växjö. Analysen görs utifrån två olika perspektiv, dels utifrån sjukhusets perspektiv och dels utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och resultatet från kostnadseffektanalysen anges i kostnad per infektionsfri patient. Slutsatsen blir att den öppna appendektomin är den mest kostnadseffektiva operationsmetoden vid akut appendicit, oavsett vilket perspektiv man använder sig av.},
 author    = {Schönbeck, Sofia},
 keyword   = {kostnadseffektivitet,förväntad kostnad,akut appendicit,laparoskopisk appendektomi,öppen appendektomi,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Laparoskopisk versus öppen appendektomi vid blindtarmsinflammation - en kostnadseffektanalys},
 year     = {2006},
}