Advanced

Från fattigdom till välstånd - olika variablers effekt på ett lands ekonomiska tillväxt i en utvidgad teknologispridningsmodell

Bergman, Karin (2005)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Tillväxtteori är något som studeras mycket bland nationalekonomer eftersom fattigdom är ett stort problem i världen. För att det inte ska bli ännu större kan det vara väldigt viktigt att veta hur tillväxten ska komma igång i ett fattigt land som lidit hårt av exempelvis inbördeskrig. Det finns inga modeller som specifikt modellerar detta, men det är antagligen för att de faktorer som är betydelsefulla troligen är desamma som för ett fattigt land som inte har hamnat långt under sitt steady state (det jämviktsläge som ekonomin är på väg mot på lång sikt). Det finns många modeller som försöker förklara vilka faktorer som driver tillväxt i fattiga länder, och eftersom modeller alltid är förenklingar av verkligheten, finns det inga perfekta... (More)
Tillväxtteori är något som studeras mycket bland nationalekonomer eftersom fattigdom är ett stort problem i världen. För att det inte ska bli ännu större kan det vara väldigt viktigt att veta hur tillväxten ska komma igång i ett fattigt land som lidit hårt av exempelvis inbördeskrig. Det finns inga modeller som specifikt modellerar detta, men det är antagligen för att de faktorer som är betydelsefulla troligen är desamma som för ett fattigt land som inte har hamnat långt under sitt steady state (det jämviktsläge som ekonomin är på väg mot på lång sikt). Det finns många modeller som försöker förklara vilka faktorer som driver tillväxt i fattiga länder, och eftersom modeller alltid är förenklingar av verkligheten, finns det inga perfekta modeller, men de flesta har någon viktig faktor som belyses. En modell som ofta används för att beskriva tillväxten i fattiga länder är teknologispridnings-modellen som visar att fattiga länders ekonomier växer då de lär sig att använda mer teknologi. Men det är många faktorer som kan tyckas väsentliga för tillväxten som inte finns med i teknologispridningsmodellen. Därför har denna modell utvidgats med variabler för bland annat infrastruktur, skattesats, öppenhet mot omvärlden och det finansiella systemet. Sedan har den nya modellen använts för att se hur den ekonomiska tillväxttakten och nivån på BNP per capita påverkas av förändringar i dessa nya variabler samt i utbildningstiden och sparkvoten. Resultatet av de simuleringar som görs visar bland annat att både en för hög och en för låg skattesats leder till en sämre utveckling på lång sikt och att det är nivån på det finansiella systemet som har störst betydelse för att få igång ekonomin. Men modellen tar inte på samma sätt hänsyn till de olika kostnaderna för åtgärderna och resultaten kan därför bli lite snedvridna. Men trots detta och det faktum att det är en helt teoretisk modell som inte har testats i verkligheten illustreras flera variablers effekt på tillväxten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1338213,
 abstract   = {Tillväxtteori är något som studeras mycket bland nationalekonomer eftersom fattigdom är ett stort problem i världen. För att det inte ska bli ännu större kan det vara väldigt viktigt att veta hur tillväxten ska komma igång i ett fattigt land som lidit hårt av exempelvis inbördeskrig. Det finns inga modeller som specifikt modellerar detta, men det är antagligen för att de faktorer som är betydelsefulla troligen är desamma som för ett fattigt land som inte har hamnat långt under sitt steady state (det jämviktsläge som ekonomin är på väg mot på lång sikt). Det finns många modeller som försöker förklara vilka faktorer som driver tillväxt i fattiga länder, och eftersom modeller alltid är förenklingar av verkligheten, finns det inga perfekta modeller, men de flesta har någon viktig faktor som belyses. En modell som ofta används för att beskriva tillväxten i fattiga länder är teknologispridnings-modellen som visar att fattiga länders ekonomier växer då de lär sig att använda mer teknologi. Men det är många faktorer som kan tyckas väsentliga för tillväxten som inte finns med i teknologispridningsmodellen. Därför har denna modell utvidgats med variabler för bland annat infrastruktur, skattesats, öppenhet mot omvärlden och det finansiella systemet. Sedan har den nya modellen använts för att se hur den ekonomiska tillväxttakten och nivån på BNP per capita påverkas av förändringar i dessa nya variabler samt i utbildningstiden och sparkvoten. Resultatet av de simuleringar som görs visar bland annat att både en för hög och en för låg skattesats leder till en sämre utveckling på lång sikt och att det är nivån på det finansiella systemet som har störst betydelse för att få igång ekonomin. Men modellen tar inte på samma sätt hänsyn till de olika kostnaderna för åtgärderna och resultaten kan därför bli lite snedvridna. Men trots detta och det faktum att det är en helt teoretisk modell som inte har testats i verkligheten illustreras flera variablers effekt på tillväxten.},
 author    = {Bergman, Karin},
 keyword   = {Tillväxt,teknologispridningsmodellen,infrastruktur,finansiellt system,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från fattigdom till välstånd - olika variablers effekt på ett lands ekonomiska tillväxt i en utvidgad teknologispridningsmodell},
 year     = {2005},
}