Advanced

Sjukvårdssystem i förändring - en jämförelse mellan Sverige, Danmark och Norge

Ceihagen, Carolin (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Tanken med denna uppsats är att jämföra Sveriges sjukvårdssystem med Danmarks och Norges och analysera om en liknande reform med ökad centralisering, som skett i Norge och som kommer att ske i Danmark, är ett alternativ för Sverige. Alla tre länderna har en historia med decentraliserad, offentligt tillhandahållen sjukvård och vikten läggs vid allas rätt till lika vård. Solidarisk finansiering med skatter är en självklarhet för dessa tre länder. Reformerna som skett i Norge och planeras i Danmark innebär att man går ifrån den traditionella modellen och mer ansvar och makt flyttas över på staten. De danska och norska motsvarigheterna till Sveriges landsting läggs ner och nya sjukvårdsregioner bildas. I Norge bildas fem hälsoföretag som leds... (More)
Tanken med denna uppsats är att jämföra Sveriges sjukvårdssystem med Danmarks och Norges och analysera om en liknande reform med ökad centralisering, som skett i Norge och som kommer att ske i Danmark, är ett alternativ för Sverige. Alla tre länderna har en historia med decentraliserad, offentligt tillhandahållen sjukvård och vikten läggs vid allas rätt till lika vård. Solidarisk finansiering med skatter är en självklarhet för dessa tre länder. Reformerna som skett i Norge och planeras i Danmark innebär att man går ifrån den traditionella modellen och mer ansvar och makt flyttas över på staten. De danska och norska motsvarigheterna till Sveriges landsting läggs ner och nya sjukvårdsregioner bildas. I Norge bildas fem hälsoföretag som leds av professionella styrelser utan politiker och i Danmark planeras fem regioner med folkvalda, politiska representanter. Det gemensamma är att statens inflytande ökar och att staten tar över ägandet av sjukhusen. Olika problem inom sjukvårdssektorn med långa väntetider, oklara ansvarsförhållande och ökande sjukvårdskostnader har lett fram till dessa reformer. Sverige är i dagen i en liknande situation med ungefär samma problem. Dock är det inte säkert att ökad centralisering är lösningen men en reform behövs av dagens system för att kunna anpassa sjukvården till framtida utmaningar med bl.a. en åldrande befolkning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1338242,
 abstract   = {Tanken med denna uppsats är att jämföra Sveriges sjukvårdssystem med Danmarks och Norges och analysera om en liknande reform med ökad centralisering, som skett i Norge och som kommer att ske i Danmark, är ett alternativ för Sverige. Alla tre länderna har en historia med decentraliserad, offentligt tillhandahållen sjukvård och vikten läggs vid allas rätt till lika vård. Solidarisk finansiering med skatter är en självklarhet för dessa tre länder. Reformerna som skett i Norge och planeras i Danmark innebär att man går ifrån den traditionella modellen och mer ansvar och makt flyttas över på staten. De danska och norska motsvarigheterna till Sveriges landsting läggs ner och nya sjukvårdsregioner bildas. I Norge bildas fem hälsoföretag som leds av professionella styrelser utan politiker och i Danmark planeras fem regioner med folkvalda, politiska representanter. Det gemensamma är att statens inflytande ökar och att staten tar över ägandet av sjukhusen. Olika problem inom sjukvårdssektorn med långa väntetider, oklara ansvarsförhållande och ökande sjukvårdskostnader har lett fram till dessa reformer. Sverige är i dagen i en liknande situation med ungefär samma problem. Dock är det inte säkert att ökad centralisering är lösningen men en reform behövs av dagens system för att kunna anpassa sjukvården till framtida utmaningar med bl.a. en åldrande befolkning.},
 author    = {Ceihagen, Carolin},
 keyword   = {Decentralisering,centralisering,sjukvårdssystem,reformer,offentligt,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjukvårdssystem i förändring - en jämförelse mellan Sverige, Danmark och Norge},
 year     = {2006},
}