Advanced

Leder jämställdhet till ekonomisk tillväxt? - en studie över ekonomiska konsekvenser av ojämlikhet mellan kön

Lindqvist, Emma (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Över hela världen råder ojämlikhet mellan kön vilket förväntas ha konsekvenser för ett lands ekonomiska utveckling. Uppsatsen fokuserar främst på ojämlikhet mellan kön i lön, arbetskraftsdeltagande och utbildningsdeltagande. Syftet med uppsatsen är att se hur ojämlikhet mellan kön påverkar långsiktig ekonomisk tillväxt i låg- och medelinkomstländer. En teoretisk analys gjordes genom att utvidga teknologispridningsmodellen där variabler för ojämlikhet mellan kön lades till i olika dimensioner. I en panelregressionsanalys gjordes därefter en empirisk undersökning som testade huruvida ojämlika löner, ojämlikt arbetskraftsdeltagande och deltagande i utbildning påverkar BNP-tillväxttakten, tillväxttakten i kvinnlig arbetskraft och... (More)
Över hela världen råder ojämlikhet mellan kön vilket förväntas ha konsekvenser för ett lands ekonomiska utveckling. Uppsatsen fokuserar främst på ojämlikhet mellan kön i lön, arbetskraftsdeltagande och utbildningsdeltagande. Syftet med uppsatsen är att se hur ojämlikhet mellan kön påverkar långsiktig ekonomisk tillväxt i låg- och medelinkomstländer. En teoretisk analys gjordes genom att utvidga teknologispridningsmodellen där variabler för ojämlikhet mellan kön lades till i olika dimensioner. I en panelregressionsanalys gjordes därefter en empirisk undersökning som testade huruvida ojämlika löner, ojämlikt arbetskraftsdeltagande och deltagande i utbildning påverkar BNP-tillväxttakten, tillväxttakten i kvinnlig arbetskraft och befolkningstillväxttakten. Min frågeställning är: Vad har ojämlikhet mellan kön vad gäller lön, arbetskraftsdeltagande och deltagande i utbildning för effekt på ekonomisk tillväxt i låg- och medelinkomstländer?
Utifrån min undersökning drogs slutsatsen att en ökad jämställdhet i utbildningssektorn och ett ökat kvinnligt arbetskraftsdeltagande har ett positivt samband med långsiktig ekonomisk tillväxt. Ojämställda löners påverkan på tillväxten har jag däremot inte kunnat fastställa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindqvist, Emma
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetskraft, Tillväxt, utbildning, jämställdhet, lön, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1338246
date added to LUP
2009-01-06 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:02
@misc{1338246,
 abstract   = {Över hela världen råder ojämlikhet mellan kön vilket förväntas ha konsekvenser för ett lands ekonomiska utveckling. Uppsatsen fokuserar främst på ojämlikhet mellan kön i lön, arbetskraftsdeltagande och utbildningsdeltagande. Syftet med uppsatsen är att se hur ojämlikhet mellan kön påverkar långsiktig ekonomisk tillväxt i låg- och medelinkomstländer. En teoretisk analys gjordes genom att utvidga teknologispridningsmodellen där variabler för ojämlikhet mellan kön lades till i olika dimensioner. I en panelregressionsanalys gjordes därefter en empirisk undersökning som testade huruvida ojämlika löner, ojämlikt arbetskraftsdeltagande och deltagande i utbildning påverkar BNP-tillväxttakten, tillväxttakten i kvinnlig arbetskraft och befolkningstillväxttakten. Min frågeställning är: Vad har ojämlikhet mellan kön vad gäller lön, arbetskraftsdeltagande och deltagande i utbildning för effekt på ekonomisk tillväxt i låg- och medelinkomstländer?
Utifrån min undersökning drogs slutsatsen att en ökad jämställdhet i utbildningssektorn och ett ökat kvinnligt arbetskraftsdeltagande har ett positivt samband med långsiktig ekonomisk tillväxt. Ojämställda löners påverkan på tillväxten har jag däremot inte kunnat fastställa.},
 author    = {Lindqvist, Emma},
 keyword   = {arbetskraft,Tillväxt,utbildning,jämställdhet,lön,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Leder jämställdhet till ekonomisk tillväxt? - en studie över ekonomiska konsekvenser av ojämlikhet mellan kön},
 year     = {2009},
}