Advanced

Humankapitalteorin och den interna migrationen

Vintvall, Johan (2005)
Department of Economic History
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att utreda ifall den interna migrationen i dagens Sverige skett på ett sätt som överensstämmer med de antagande som humankapitalteorin gör om migration, samt att utreda om det finns ett samband mellan individens humankapital och dennes benägenhet att flytta. För att undersöka detta ställdes följande hypoteser: 1. Individer som har ett stort humankapital, d.v.s. är högskoleutbildade, har en större benägenhet att flytta än individer med ett litet humankapital, d.v.s. som saknar högskoleutbildning. 2. Individer som har ett stort humankapital, d.v.s. som är högskoleutbildade, är benägna att flytta vid en högre ålder än individer med ett mindre humankapital, d.v.s. som saknar högskoleutbildning. 3. Det främsta... (More)
Denna uppsats syftar till att utreda ifall den interna migrationen i dagens Sverige skett på ett sätt som överensstämmer med de antagande som humankapitalteorin gör om migration, samt att utreda om det finns ett samband mellan individens humankapital och dennes benägenhet att flytta. För att undersöka detta ställdes följande hypoteser: 1. Individer som har ett stort humankapital, d.v.s. är högskoleutbildade, har en större benägenhet att flytta än individer med ett litet humankapital, d.v.s. som saknar högskoleutbildning. 2. Individer som har ett stort humankapital, d.v.s. som är högskoleutbildade, är benägna att flytta vid en högre ålder än individer med ett mindre humankapital, d.v.s. som saknar högskoleutbildning. 3. Det främsta incitamentet för att flytta är högre framtida inkomster, vilket innebär att humankapitalteorin stämmer. Det svar som gavs på hypoteserna var att individer med ett stort humankapital har en större benägenhet att flytta, och att individer med ett stort humankapital flyttar högre upp i åldrarna än individer med ett litet humankapital. Dock har individer med ett litet humankapital vid unga år en lika stor benägenhet att flytta som individer med ett stort humankapital. Löneskillnader har spelat en avgörande roll för den interna migrationen i dagens Sverige, därmed har migrationen skett på ett sätt som överensstämmer med humankapitalteorins antagande. För att genomföra denna uppsats har jag studerat ett antal studier och sedan sammanställt och tolkat resultatet från dem. Det resultat från studierna som används i denna uppsats är genomgående antingen rent kvantitativt eller kvalitativt, i kvantifierad form. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vintvall, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
intern migration, humankapitalteori, Social and economic history, Ekonomisk och social historia
language
Swedish
id
1338254
date added to LUP
2005-06-02 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:51:58
@misc{1338254,
 abstract   = {Denna uppsats syftar till att utreda ifall den interna migrationen i dagens Sverige skett på ett sätt som överensstämmer med de antagande som humankapitalteorin gör om migration, samt att utreda om det finns ett samband mellan individens humankapital och dennes benägenhet att flytta. För att undersöka detta ställdes följande hypoteser: 1. Individer som har ett stort humankapital, d.v.s. är högskoleutbildade, har en större benägenhet att flytta än individer med ett litet humankapital, d.v.s. som saknar högskoleutbildning. 2. Individer som har ett stort humankapital, d.v.s. som är högskoleutbildade, är benägna att flytta vid en högre ålder än individer med ett mindre humankapital, d.v.s. som saknar högskoleutbildning. 3. Det främsta incitamentet för att flytta är högre framtida inkomster, vilket innebär att humankapitalteorin stämmer. Det svar som gavs på hypoteserna var att individer med ett stort humankapital har en större benägenhet att flytta, och att individer med ett stort humankapital flyttar högre upp i åldrarna än individer med ett litet humankapital. Dock har individer med ett litet humankapital vid unga år en lika stor benägenhet att flytta som individer med ett stort humankapital. Löneskillnader har spelat en avgörande roll för den interna migrationen i dagens Sverige, därmed har migrationen skett på ett sätt som överensstämmer med humankapitalteorins antagande. För att genomföra denna uppsats har jag studerat ett antal studier och sedan sammanställt och tolkat resultatet från dem. Det resultat från studierna som används i denna uppsats är genomgående antingen rent kvantitativt eller kvalitativt, i kvantifierad form.},
 author    = {Vintvall, Johan},
 keyword   = {intern migration,humankapitalteori,Social and economic history,Ekonomisk och social historia},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Humankapitalteorin och den interna migrationen},
 year     = {2005},
}