Advanced

Barns inlärning genom lärospel - en studie om ett datorspels förmåga att lära

Bolmsjö, Rebecka and Sjölin, Nils (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Barnen är den grupp i samhället som använder datorer allt mer och mer. Idag finns det pedagogiska lärospel som ska hjälpa barnen med att lära sig skriva, läsa och räkna i skolan. Vi har intresserat oss för dessa typer av spel och vi har i denna uppsats undersökt hur ett sådant spel kan hjälpa barn och vad det är i spelet som representerar ett lärande. Vi har använt oss utav ett spel vid namn Läslandet från Läramera AB och gjort observationer med hjälp av en metod som varit av både kvantitativt och kvalitativt slag. Den kvantitativa ansatsen bestod i att vi använde oss av strukturerade observationer och det kvalitativa låg i att vi använde oss utav Think Aloud protocol. Teorierna vi använt i uppsatsen är främst teorier inom inlärning i och... (More)
Barnen är den grupp i samhället som använder datorer allt mer och mer. Idag finns det pedagogiska lärospel som ska hjälpa barnen med att lära sig skriva, läsa och räkna i skolan. Vi har intresserat oss för dessa typer av spel och vi har i denna uppsats undersökt hur ett sådant spel kan hjälpa barn och vad det är i spelet som representerar ett lärande. Vi har använt oss utav ett spel vid namn Läslandet från Läramera AB och gjort observationer med hjälp av en metod som varit av både kvantitativt och kvalitativt slag. Den kvantitativa ansatsen bestod i att vi använde oss av strukturerade observationer och det kvalitativa låg i att vi använde oss utav Think Aloud protocol. Teorierna vi använt i uppsatsen är främst teorier inom inlärning i och med att vi ser detta som huvudämnet för vårt ämne. Vi har också tagit med teorier bakom kommunikation och pedagogik. Våra resultat visade att Läslandet hade en bra kommunikation mellan sig och användaren. Dock fann vi att spelet brast vid positiv och negativ förstärkning inom den observerade målgruppen. Efter den studie vi har gjort anser vi att det är mycket viktigt att om man utvecklar ett lärospel för barn bör man ha en förståelse för barnets kognitiva utveckling. Man bör även ha kunskap om hur barnen kommunicerar samt att man använder sig av både positiv och negativ förstärkning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bolmsjö, Rebecka and Sjölin, Nils
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kommunikation, barn, inlärning, lärospel, datorspel, förstärkning, kognitiv utveckling, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1338284
date added to LUP
2006-01-27
date last changed
2010-08-03 10:49:02
@misc{1338284,
 abstract   = {Barnen är den grupp i samhället som använder datorer allt mer och mer. Idag finns det pedagogiska lärospel som ska hjälpa barnen med att lära sig skriva, läsa och räkna i skolan. Vi har intresserat oss för dessa typer av spel och vi har i denna uppsats undersökt hur ett sådant spel kan hjälpa barn och vad det är i spelet som representerar ett lärande. Vi har använt oss utav ett spel vid namn Läslandet från Läramera AB och gjort observationer med hjälp av en metod som varit av både kvantitativt och kvalitativt slag. Den kvantitativa ansatsen bestod i att vi använde oss av strukturerade observationer och det kvalitativa låg i att vi använde oss utav Think Aloud protocol. Teorierna vi använt i uppsatsen är främst teorier inom inlärning i och med att vi ser detta som huvudämnet för vårt ämne. Vi har också tagit med teorier bakom kommunikation och pedagogik. Våra resultat visade att Läslandet hade en bra kommunikation mellan sig och användaren. Dock fann vi att spelet brast vid positiv och negativ förstärkning inom den observerade målgruppen. Efter den studie vi har gjort anser vi att det är mycket viktigt att om man utvecklar ett lärospel för barn bör man ha en förståelse för barnets kognitiva utveckling. Man bör även ha kunskap om hur barnen kommunicerar samt att man använder sig av både positiv och negativ förstärkning.},
 author    = {Bolmsjö, Rebecka and Sjölin, Nils},
 keyword   = {kommunikation,barn,inlärning,lärospel,datorspel,förstärkning,kognitiv utveckling,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barns inlärning genom lärospel - en studie om ett datorspels förmåga att lära},
 year     = {2006},
}