Advanced

IS-integration inom sjukvård -ett utvärderande ramverk

Cesur, Naim and Vikström, Sol (2008)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Svensk hälso- och sjukvård innehåller i dagsläget ett stort antal informationssystem som inte kommunicerar med varandra digitalt. Detta minskar patientsäkerheten och leder till stora effektivitetsförluster inom verksamheten. Ett aktuellt ämne på både lokal, regional och nationell nivå är därför hur dessa system kan integreras. I denna uppsats presenterar vi ett ramverk för utvärdering av de integrationsförslag som olika IS-leverantörer erbjuder hälso- och sjukvårdsorganisationer. Ramverket har vi själva utformat och för att exemplifiera dess användningsområden, har vi applicerat det på ett avgränsat problemområde hos analysobjektet, universitetssjukhuset i Lund (USiL). Med hjälp av ramverkets faktorer kartlade vi verksamhetens... (More)
Svensk hälso- och sjukvård innehåller i dagsläget ett stort antal informationssystem som inte kommunicerar med varandra digitalt. Detta minskar patientsäkerheten och leder till stora effektivitetsförluster inom verksamheten. Ett aktuellt ämne på både lokal, regional och nationell nivå är därför hur dessa system kan integreras. I denna uppsats presenterar vi ett ramverk för utvärdering av de integrationsförslag som olika IS-leverantörer erbjuder hälso- och sjukvårdsorganisationer. Ramverket har vi själva utformat och för att exemplifiera dess användningsområden, har vi applicerat det på ett avgränsat problemområde hos analysobjektet, universitetssjukhuset i Lund (USiL). Med hjälp av ramverkets faktorer kartlade vi verksamhetens integrationsbehov och utformning. Undersökningen utfördes med hjälp av intervjuer. Insamlad data analyserades sedan och användes vid vår avslutande granskning av två integrationsförslag. Det visade sig att ramverket var användbart för att identifiera hur undersökningsobjektets verksamhet var utformad, hur redo den identifierade verksamheten var för en integration, samt vilka för- och nackdelar de olika integrationsförslagen hade i förhållande till verksamheten. Vår förhoppning är att denna första explorativa tillämpning av ramverket, skall fungera som ett exempel på hur de faktorer som påverkar en systemintegration, kan se ut, insamlas, analyseras samt användas för utvärdering av ett integrationsförslag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cesur, Naim and Vikström, Sol
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
integration, IS, organisation, sjukvård, användare, integrationsförslag, system, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1338306
date added to LUP
2008-07-18
date last changed
2010-08-03 10:51:53
@misc{1338306,
 abstract   = {Svensk hälso- och sjukvård innehåller i dagsläget ett stort antal informationssystem som inte kommunicerar med varandra digitalt. Detta minskar patientsäkerheten och leder till stora effektivitetsförluster inom verksamheten. Ett aktuellt ämne på både lokal, regional och nationell nivå är därför hur dessa system kan integreras. I denna uppsats presenterar vi ett ramverk för utvärdering av de integrationsförslag som olika IS-leverantörer erbjuder hälso- och sjukvårdsorganisationer. Ramverket har vi själva utformat och för att exemplifiera dess användningsområden, har vi applicerat det på ett avgränsat problemområde hos analysobjektet, universitetssjukhuset i Lund (USiL). Med hjälp av ramverkets faktorer kartlade vi verksamhetens integrationsbehov och utformning. Undersökningen utfördes med hjälp av intervjuer. Insamlad data analyserades sedan och användes vid vår avslutande granskning av två integrationsförslag. Det visade sig att ramverket var användbart för att identifiera hur undersökningsobjektets verksamhet var utformad, hur redo den identifierade verksamheten var för en integration, samt vilka för- och nackdelar de olika integrationsförslagen hade i förhållande till verksamheten. Vår förhoppning är att denna första explorativa tillämpning av ramverket, skall fungera som ett exempel på hur de faktorer som påverkar en systemintegration, kan se ut, insamlas, analyseras samt användas för utvärdering av ett integrationsförslag.},
 author    = {Cesur, Naim and Vikström, Sol},
 keyword   = {integration,IS,organisation,sjukvård,användare,integrationsförslag,system,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IS-integration inom sjukvård -ett utvärderande ramverk},
 year     = {2008},
}