Advanced

Nedladdning av musik - En studie av vilka faktorer som påverkar nedladdning av musik via fildelningsapplikationer

Nettleingham, Maria; Ngo, Bobo and Olsson, Karin (2005)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Fenomenet nedladdning har blivit allt mer uppmärksammat, speciellt då det planeras en lagförändring i juni i år, vilket innebär att nedladdning av upphovsrättsskyddat material blir olagligt. Allt fler använder sig av fildelningsapplikationer för att skaffa musik och vi frågar oss varför detta beteende har blivit så utbrett och accepterat? Vad driver människor
att ladda ner även om de vet att det moralisk fel? Beror det endast på ekonomiska faktorer eller är för att folk har blivit lata? Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka vilka faktorer som påverkar nedladdningen av upphovsrättsskyddad musik från Internet via fildelningsapplikationer.
Vi valde att avgränsa oss mot nedladdning av musikfiler och endast undersöka den svenska marknaden.... (More)
Fenomenet nedladdning har blivit allt mer uppmärksammat, speciellt då det planeras en lagförändring i juni i år, vilket innebär att nedladdning av upphovsrättsskyddat material blir olagligt. Allt fler använder sig av fildelningsapplikationer för att skaffa musik och vi frågar oss varför detta beteende har blivit så utbrett och accepterat? Vad driver människor
att ladda ner även om de vet att det moralisk fel? Beror det endast på ekonomiska faktorer eller är för att folk har blivit lata? Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka vilka faktorer som påverkar nedladdningen av upphovsrättsskyddad musik från Internet via fildelningsapplikationer.
Vi valde att avgränsa oss mot nedladdning av musikfiler och endast undersöka den svenska marknaden. Undersökningen utfördes på studenter från Ekonomihögskolan i Lund. Vårt arbete började med att vi genomförde en litteratursökning för att se vad som var skrivet om ämnet. Därefter utgick vi ifrån en undersökningsmodell som berör användaracceptans av informationsteknologin (IT), där vi inkluderade ett antal faktorer
som vi ansåg påverka beteendet. Vår modell innehöll följande faktorer: traditionellt rättssystem, affärsmodeller, attityder, socialt inflytande, individuella skillnader, etik och moral samt stödteknologier. Vi testade vår modell genom att utföra empiriska studier bestående av enkätundersökning, fokusgrupper och djupintervju för att få med alla aspekter av problemet.
Vi fann att nedladdare kan delas in i två grupper, proffsnedladdare och normala nedladdare. Faktorerna visade sig påverka olika individer olika mycket. Slutligen utvärderade vi vår modell och uppdaterade den utifrån de slutsatser vi dragit. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nettleingham, Maria; Ngo, Bobo and Olsson, Karin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
nedladdning, mp3, fildelning, upphovsrätt, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1338320
date added to LUP
2005-02-07 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:49:15
@misc{1338320,
 abstract   = {Fenomenet nedladdning har blivit allt mer uppmärksammat, speciellt då det planeras en lagförändring i juni i år, vilket innebär att nedladdning av upphovsrättsskyddat material blir olagligt. Allt fler använder sig av fildelningsapplikationer för att skaffa musik och vi frågar oss varför detta beteende har blivit så utbrett och accepterat? Vad driver människor
att ladda ner även om de vet att det moralisk fel? Beror det endast på ekonomiska faktorer eller är för att folk har blivit lata? Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka vilka faktorer som påverkar nedladdningen av upphovsrättsskyddad musik från Internet via fildelningsapplikationer.
Vi valde att avgränsa oss mot nedladdning av musikfiler och endast undersöka den svenska marknaden. Undersökningen utfördes på studenter från Ekonomihögskolan i Lund. Vårt arbete började med att vi genomförde en litteratursökning för att se vad som var skrivet om ämnet. Därefter utgick vi ifrån en undersökningsmodell som berör användaracceptans av informationsteknologin (IT), där vi inkluderade ett antal faktorer
som vi ansåg påverka beteendet. Vår modell innehöll följande faktorer: traditionellt rättssystem, affärsmodeller, attityder, socialt inflytande, individuella skillnader, etik och moral samt stödteknologier. Vi testade vår modell genom att utföra empiriska studier bestående av enkätundersökning, fokusgrupper och djupintervju för att få med alla aspekter av problemet.
Vi fann att nedladdare kan delas in i två grupper, proffsnedladdare och normala nedladdare. Faktorerna visade sig påverka olika individer olika mycket. Slutligen utvärderade vi vår modell och uppdaterade den utifrån de slutsatser vi dragit.},
 author    = {Nettleingham, Maria and Ngo, Bobo and Olsson, Karin},
 keyword   = {nedladdning,mp3,fildelning,upphovsrätt,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nedladdning av musik - En studie av vilka faktorer som påverkar nedladdning av musik via fildelningsapplikationer},
 year     = {2005},
}