Advanced

Att välja avsked - Arbetsgivarnas valmöjligheter i uppsägningssituationer

Simonsen, Thomas (2008)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Under de senaste åren har det blivit vanligare att arbetsgivare väljer att avskeda en arbetstagare istället för att säga upp denne. En skillnad mellan dessa två åtgärder är att vid ett avsked avslutas anställningen omgående medan en uppsägning följs av en uppsägningstid. Den skillnad som är av största betydelse för arbetsgivarens val är att om arbetstagaren yrkar att uppsägningen ska ogiltigförklaras kvarstår anställningen tills tvisten är löst. Detta gäller inte vid avsked, där skiljs arbetstagaren från anställningen även om denne yrkar att avskedandet ska ogiltigförklaras. Anställningsskyddslagen tillsammans med skadeståndspraxis ger en arbetsgivare som väljer avsked istället för uppsägning möjligheten till en ekonomisk besparing.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Simonsen, Thomas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Uppsägning, LAS, avsked, skadeståndspraxis, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1338471
date added to LUP
2008-11-06
date last changed
2010-08-03 10:51:59
@misc{1338471,
 abstract   = {Under de senaste åren har det blivit vanligare att arbetsgivare väljer att avskeda en arbetstagare istället för att säga upp denne. En skillnad mellan dessa två åtgärder är att vid ett avsked avslutas anställningen omgående medan en uppsägning följs av en uppsägningstid. Den skillnad som är av största betydelse för arbetsgivarens val är att om arbetstagaren yrkar att uppsägningen ska ogiltigförklaras kvarstår anställningen tills tvisten är löst. Detta gäller inte vid avsked, där skiljs arbetstagaren från anställningen även om denne yrkar att avskedandet ska ogiltigförklaras. Anställningsskyddslagen tillsammans med skadeståndspraxis ger en arbetsgivare som väljer avsked istället för uppsägning möjligheten till en ekonomisk besparing.},
 author    = {Simonsen, Thomas},
 keyword   = {Uppsägning,LAS,avsked,skadeståndspraxis,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att välja avsked - Arbetsgivarnas valmöjligheter i uppsägningssituationer},
 year     = {2008},
}