Advanced

En svensk investerares möjligheter till internationell diversifiering

Bojesson, Christian and Krieg, David (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka en svensk investerares möjligheter till internationell diversifiering. I vår undersökning vill vi undersöka om möjligheten förändrats de senaste decennierna och om det med effektiva investeringsstrategier går att lyckas bättre än med en inhemsk placeringsstrategi. Metoden vi använt för att utreda om möjligheterna till diversifiering har förändrats är genom att undersöka om korrelationen mellan våra 20 utvalda I-länder förändrats mellan perioden 1993-1998 och 1999-2006. För att undersöka magnituden av nyttan med internationell diversifiering har vi valt att på ex ante basis skapa ett flertal effektiva portföljer bestående av tillgångar från våra länder och sedan investerat efter dessa vikter på ex post... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka en svensk investerares möjligheter till internationell diversifiering. I vår undersökning vill vi undersöka om möjligheten förändrats de senaste decennierna och om det med effektiva investeringsstrategier går att lyckas bättre än med en inhemsk placeringsstrategi. Metoden vi använt för att utreda om möjligheterna till diversifiering har förändrats är genom att undersöka om korrelationen mellan våra 20 utvalda I-länder förändrats mellan perioden 1993-1998 och 1999-2006. För att undersöka magnituden av nyttan med internationell diversifiering har vi valt att på ex ante basis skapa ett flertal effektiva portföljer bestående av tillgångar från våra länder och sedan investerat efter dessa vikter på ex post basis. De strategier vi valt är minsta variansportföljer och tangentportföljer. Dessa strategier har sedan jämförts med flera andra strategier som en värdeviktad världsportfölj, en likaviktad portfölj och en inhemsk investeringsstrategi. Vi har också valt att i undersökningen inkludera en ex post effektiv front för att kunna jämföra våra ex ante strategier med de optimala utfallen. Undersökningens resultat visar att korrelationen har ökat från den första till den andra perioden men i begränsat omfång. De effektivt skapade portföljerna ger ett blandat resultat men flera strategier lyckas slå den inhemska strategin. Strategin som lyckas bäst är den oblankade tangentportföljen som erhåller den högsta sharpekvoten av alla portföljer medan minsta variansportföljen presterar i par med den inhemska strategin. Alla strategier där blankning är tillåten presterar dåligt. Den effektiva ex post fronten visar också påtagliga diversifieringsvinster utöver det som våra ex ante strategier presterar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1338475,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att undersöka en svensk investerares möjligheter till internationell diversifiering. I vår undersökning vill vi undersöka om möjligheten förändrats de senaste decennierna och om det med effektiva investeringsstrategier går att lyckas bättre än med en inhemsk placeringsstrategi. Metoden vi använt för att utreda om möjligheterna till diversifiering har förändrats är genom att undersöka om korrelationen mellan våra 20 utvalda I-länder förändrats mellan perioden 1993-1998 och 1999-2006. För att undersöka magnituden av nyttan med internationell diversifiering har vi valt att på ex ante basis skapa ett flertal effektiva portföljer bestående av tillgångar från våra länder och sedan investerat efter dessa vikter på ex post basis. De strategier vi valt är minsta variansportföljer och tangentportföljer. Dessa strategier har sedan jämförts med flera andra strategier som en värdeviktad världsportfölj, en likaviktad portfölj och en inhemsk investeringsstrategi. Vi har också valt att i undersökningen inkludera en ex post effektiv front för att kunna jämföra våra ex ante strategier med de optimala utfallen. Undersökningens resultat visar att korrelationen har ökat från den första till den andra perioden men i begränsat omfång. De effektivt skapade portföljerna ger ett blandat resultat men flera strategier lyckas slå den inhemska strategin. Strategin som lyckas bäst är den oblankade tangentportföljen som erhåller den högsta sharpekvoten av alla portföljer medan minsta variansportföljen presterar i par med den inhemska strategin. Alla strategier där blankning är tillåten presterar dåligt. Den effektiva ex post fronten visar också påtagliga diversifieringsvinster utöver det som våra ex ante strategier presterar.},
 author    = {Bojesson, Christian and Krieg, David},
 keyword   = {portföljvalsteori,internationell diversifiering,börskorrelation,valutakorrelation,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En svensk investerares möjligheter till internationell diversifiering},
 year     = {2008},
}