Advanced

Empirisk studie av Föreningssparbankens aktieindexobligationer

Tegnér, Andreas and Edlund, Anders (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Abstrakt Syftet med uppsatsen är att empiriskt undersöka om Föreningssparbanken lyckats generera riskjusterad överavkastning genom utgivna aktieindexobligationer. Detta kommer att undersökas genom att räkna ut Sharpe kvoten för respektive aktieindexobligation och jämföra den mot den underliggande tillgångens Sharpe kvot. Undersökningsdata är beräknade på månadsbasis och sträcker sig över drygt tio år för att fånga produkten i upp samt nedgångar på börsen. Vi har med hjälp av vedertagna ekonomiska jämförelsemått undersökt om det går att påvisa någon skillnad i Sharpe kvot för aktieindexobligationerna och dess underliggande tillgång. Resultaten av studien visar att Föreningssparbanken inte lyckats generera en högre riskjusterad avkastning än... (More)
Abstrakt Syftet med uppsatsen är att empiriskt undersöka om Föreningssparbanken lyckats generera riskjusterad överavkastning genom utgivna aktieindexobligationer. Detta kommer att undersökas genom att räkna ut Sharpe kvoten för respektive aktieindexobligation och jämföra den mot den underliggande tillgångens Sharpe kvot. Undersökningsdata är beräknade på månadsbasis och sträcker sig över drygt tio år för att fånga produkten i upp samt nedgångar på börsen. Vi har med hjälp av vedertagna ekonomiska jämförelsemått undersökt om det går att påvisa någon skillnad i Sharpe kvot för aktieindexobligationerna och dess underliggande tillgång. Resultaten av studien visar att Föreningssparbanken inte lyckats generera en högre riskjusterad avkastning än de underliggande tillgångarna. Dock har aktieindexobligationernas uppbyggnad som begränsar förlustrisken i en nedgång gjort att de ur ett långsiktigt placeringsalternativ genererat större avkastning än de underliggande tillgångarna. Nyckelord: Aktieindexobligation, Sharpe kvot, risk, avkastning, mean-variance (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1338553,
 abstract   = {Abstrakt Syftet med uppsatsen är att empiriskt undersöka om Föreningssparbanken lyckats generera riskjusterad överavkastning genom utgivna aktieindexobligationer. Detta kommer att undersökas genom att räkna ut Sharpe kvoten för respektive aktieindexobligation och jämföra den mot den underliggande tillgångens Sharpe kvot. Undersökningsdata är beräknade på månadsbasis och sträcker sig över drygt tio år för att fånga produkten i upp samt nedgångar på börsen. Vi har med hjälp av vedertagna ekonomiska jämförelsemått undersökt om det går att påvisa någon skillnad i Sharpe kvot för aktieindexobligationerna och dess underliggande tillgång. Resultaten av studien visar att Föreningssparbanken inte lyckats generera en högre riskjusterad avkastning än de underliggande tillgångarna. Dock har aktieindexobligationernas uppbyggnad som begränsar förlustrisken i en nedgång gjort att de ur ett långsiktigt placeringsalternativ genererat större avkastning än de underliggande tillgångarna. Nyckelord: Aktieindexobligation, Sharpe kvot, risk, avkastning, mean-variance},
 author    = {Tegnér, Andreas and Edlund, Anders},
 keyword   = {avkastning,risk,mean-variance,aktieindexobligationer,Sharpe kvot,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Empirisk studie av Föreningssparbankens aktieindexobligationer},
 year     = {2006},
}