Advanced

SPAX - En studie om aktieindexobligationers avkastning, risk och optimala allokering, ex post.

Davidsson, Rickard and Nerman, Anton (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens syfte är att utvärdera Swedbank Markets aktieindexobligationer, SPAX, och ta fram optimala portföljen över de senaste tio åren. Den ska även fungera som ett bidrag till debatten kring aktieindexobligationer. Metod: Denna studiens huvudsakliga arbete bestod i att samla in och bearbeta den stora mängd data som krävdes för dess genomförande. Ett arbete som bedrevs genom olika databaser och över Internet. Därefter användes den teoretiska referensramen som tagits fram för att utföra beräkningar på dessa data, vars resultat sedan även sammanställdes och analyserades. Den huvudsakliga teorin som användes var statistiska metoder, Mean variance-kriteriet och Sharpekvoter. Slutsatser: Studien visar alltså att SPAX har varit en lönsam... (More)
Syfte: Studiens syfte är att utvärdera Swedbank Markets aktieindexobligationer, SPAX, och ta fram optimala portföljen över de senaste tio åren. Den ska även fungera som ett bidrag till debatten kring aktieindexobligationer. Metod: Denna studiens huvudsakliga arbete bestod i att samla in och bearbeta den stora mängd data som krävdes för dess genomförande. Ett arbete som bedrevs genom olika databaser och över Internet. Därefter användes den teoretiska referensramen som tagits fram för att utföra beräkningar på dessa data, vars resultat sedan även sammanställdes och analyserades. Den huvudsakliga teorin som användes var statistiska metoder, Mean variance-kriteriet och Sharpekvoter. Slutsatser: Studien visar alltså att SPAX har varit en lönsam investering oavsett placeringshorisont. Resultatet kan dock inte mäta sig med övriga studerade tillgångar i en situation då endast ett investeringsalternativ väljs. SPAX bör däremot ingå i en optimal portfölj utifrån de tillgångar som studerats här. Hur stor denna optimala allokering varit varierar, dock har SPAX betydelse ökat då värdet på den riskfria räntan sjunkit. Sett till dagens räntenivå bör SPAX därför utgöra en väsentlig del. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1338580,
 abstract   = {Syfte: Studiens syfte är att utvärdera Swedbank Markets aktieindexobligationer, SPAX, och ta fram optimala portföljen över de senaste tio åren. Den ska även fungera som ett bidrag till debatten kring aktieindexobligationer. Metod: Denna studiens huvudsakliga arbete bestod i att samla in och bearbeta den stora mängd data som krävdes för dess genomförande. Ett arbete som bedrevs genom olika databaser och över Internet. Därefter användes den teoretiska referensramen som tagits fram för att utföra beräkningar på dessa data, vars resultat sedan även sammanställdes och analyserades. Den huvudsakliga teorin som användes var statistiska metoder, Mean variance-kriteriet och Sharpekvoter. Slutsatser:	Studien visar alltså att SPAX har varit en lönsam investering oavsett placeringshorisont. Resultatet kan dock inte mäta sig med övriga studerade tillgångar i en situation då endast ett investeringsalternativ väljs. SPAX bör däremot ingå i en optimal portfölj utifrån de tillgångar som studerats här. Hur stor denna optimala allokering varit varierar, dock har SPAX betydelse ökat då värdet på den riskfria räntan sjunkit. Sett till dagens räntenivå bör SPAX därför utgöra en väsentlig del.},
 author    = {Davidsson, Rickard and Nerman, Anton},
 keyword   = {Sharpekvot,Aktieindexobligation,strukturerade produkter,mean variance,portfölj,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {SPAX - En studie om aktieindexobligationers avkastning, risk och optimala allokering, ex post.},
 year     = {2006},
}