Advanced

Handels- och fördelningseffekter av EU:s jordbrukspolitik

Georgson, Andreas (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
EU:s jordbrukspolitik och dess effekter på unionens och omvärldens invånare är ett ämne som ofta väcker debatt. När man studerar effekterna på medlemsländerna skiljer man ofta mellan budgeteffekter och handelseffekter där det förstnämnda är mer frekvent förekommande både i media och som föremål för studier. Jag har valt att studera handelseffekterna som uppstår till
följd av att EU skyddar unionens jordbruksproduktion från konkurrens utifrån.
Medlemsländerna påverkas olika beroende på hur situationen inom jordbruket och handeln med jordbruksprodukter är i landet. Mitt syfte är att se vilka av medlemsländerna som vinner respektive förlorar på hur EU:s jordbruksprogram är utformat idag. I min analys använder jag data från tidsperioden... (More)
EU:s jordbrukspolitik och dess effekter på unionens och omvärldens invånare är ett ämne som ofta väcker debatt. När man studerar effekterna på medlemsländerna skiljer man ofta mellan budgeteffekter och handelseffekter där det förstnämnda är mer frekvent förekommande både i media och som föremål för studier. Jag har valt att studera handelseffekterna som uppstår till
följd av att EU skyddar unionens jordbruksproduktion från konkurrens utifrån.
Medlemsländerna påverkas olika beroende på hur situationen inom jordbruket och handeln med jordbruksprodukter är i landet. Mitt syfte är att se vilka av medlemsländerna som vinner respektive förlorar på hur EU:s jordbruksprogram är utformat idag. I min analys använder jag data från tidsperioden 1995-2004 och jag har valt att arbeta med produktgrupperna spannmål, kött och frukt och grönsaker. Resultaten stämmer överlag överens med tidigare forskning i ämnet och bekräftar till stor del de teorier jag haft som utgångspunkt i arbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Georgson, Andreas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU, handelseffekter, jordbruk, CAP, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1338585
date added to LUP
2006-02-09
date last changed
2010-08-03 10:49:04
@misc{1338585,
 abstract   = {EU:s jordbrukspolitik och dess effekter på unionens och omvärldens invånare är ett ämne som ofta väcker debatt. När man studerar effekterna på medlemsländerna skiljer man ofta mellan budgeteffekter och handelseffekter där det förstnämnda är mer frekvent förekommande både i media och som föremål för studier. Jag har valt att studera handelseffekterna som uppstår till
följd av att EU skyddar unionens jordbruksproduktion från konkurrens utifrån.
Medlemsländerna påverkas olika beroende på hur situationen inom jordbruket och handeln med jordbruksprodukter är i landet. Mitt syfte är att se vilka av medlemsländerna som vinner respektive förlorar på hur EU:s jordbruksprogram är utformat idag. I min analys använder jag data från tidsperioden 1995-2004 och jag har valt att arbeta med produktgrupperna spannmål, kött och frukt och grönsaker. Resultaten stämmer överlag överens med tidigare forskning i ämnet och bekräftar till stor del de teorier jag haft som utgångspunkt i arbetet.},
 author    = {Georgson, Andreas},
 keyword   = {EU,handelseffekter,jordbruk,CAP,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Handels- och fördelningseffekter av EU:s jordbrukspolitik},
 year     = {2006},
}