Advanced

När blir upphovsrättsorganisationers verksamhet missbruk av dominerande ställning?

Simonova, Anna (2008)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att utreda de förutsättningar under vilka upphovsrättsorganisationers aktiviteter utgör missbruk av dominerande ställning. Uppsatsen bygger på en analys av samtliga rättsfall från högsta instansen på både nationell och EU nivå. Kommentarer till dessa rättsfall från både svenska och utländska rättsvetenskapsmän utgör ett annat viktigt material. Vad gäller lag och förarbeten, står Konkurrenslagen, EG-fördraget och Upphovsrättslagen med tillkommande förarbeten i centrum. Det finns ingen gemenskam EU-upphovsrätt. Inte heller finns det någon nationell eller EU lagstiftning som reglerar villkor för kollektiv förvaltning. Nationell upphovsrättslig lagstiftning, eventuella EG-direktiv och EG-fördraget blir istället... (More)
Denna uppsats syftar till att utreda de förutsättningar under vilka upphovsrättsorganisationers aktiviteter utgör missbruk av dominerande ställning. Uppsatsen bygger på en analys av samtliga rättsfall från högsta instansen på både nationell och EU nivå. Kommentarer till dessa rättsfall från både svenska och utländska rättsvetenskapsmän utgör ett annat viktigt material. Vad gäller lag och förarbeten, står Konkurrenslagen, EG-fördraget och Upphovsrättslagen med tillkommande förarbeten i centrum. Det finns ingen gemenskam EU-upphovsrätt. Inte heller finns det någon nationell eller EU lagstiftning som reglerar villkor för kollektiv förvaltning. Nationell upphovsrättslig lagstiftning, eventuella EG-direktiv och EG-fördraget blir istället vägledande. Rättspraxis visar att upphovsrättsorganisationer intar en monopolliknande ställning på sin relevanta marknad. Denna dominerande ställning kan missbrukas både mot upphovsmän och mot licenstagare. Långtgående medlemsvillkor, differentierande ersättningsvillkor gentemot konkurrerande licenstagare och överprissättning med utgångspunkt i lägre priser i andra medlemsländer utgör missbruk av dominerande ställning. Upphovsrättsorganisationers åtaganden som finner uttryckligt stöd i nationell immateriell lagstiftning utgör däremot inte missbruk av dominerande ställning även på EU-nivå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1338616,
 abstract   = {Denna uppsats syftar till att utreda de förutsättningar under vilka upphovsrättsorganisationers aktiviteter utgör missbruk av dominerande ställning. Uppsatsen bygger på en analys av samtliga rättsfall från högsta instansen på både nationell och EU nivå. Kommentarer till dessa rättsfall från både svenska och utländska rättsvetenskapsmän utgör ett annat viktigt material. Vad gäller lag och förarbeten, står Konkurrenslagen, EG-fördraget och Upphovsrättslagen med tillkommande förarbeten i centrum. Det finns ingen gemenskam EU-upphovsrätt. Inte heller finns det någon nationell eller EU lagstiftning som reglerar villkor för kollektiv förvaltning. Nationell upphovsrättslig lagstiftning, eventuella EG-direktiv och EG-fördraget blir istället vägledande. Rättspraxis visar att upphovsrättsorganisationer intar en monopolliknande ställning på sin relevanta marknad. Denna dominerande ställning kan missbrukas både mot upphovsmän och mot licenstagare. Långtgående medlemsvillkor, differentierande ersättningsvillkor gentemot konkurrerande licenstagare och överprissättning med utgångspunkt i lägre priser i andra medlemsländer utgör missbruk av dominerande ställning. Upphovsrättsorganisationers åtaganden som finner uttryckligt stöd i nationell immateriell lagstiftning utgör däremot inte missbruk av dominerande ställning även på EU-nivå.},
 author    = {Simonova, Anna},
 keyword   = {upphovsrättslagen,Konkurrensrätt,upphovsrättsorganisationer,kollektiv förvaltning av upphovsrätt,missbruk av dominerande ställning,artikel 82 EG-fördraget,19§ Konkurrenslagen,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När blir upphovsrättsorganisationers verksamhet missbruk av dominerande ställning?},
 year     = {2008},
}