Advanced

Energi, ekonomi och externa kostnader - En uppsats som tar hänsyn till klimatet

Kjellgren, Stina (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen undersöker den dubbla roll som fossila bränslen spelar i ekonomin. Fossil energi är en viktig del av produktionen och påverkar därmed inkomstnivåerna i positiv riktning. Samtidigt ger den upphov till koldioxidutsläpp som kan påverka klimatet och ge upphov till extrema väderfenomen, stigande havsnivåer, ökad migration och konflikt, vilka så småningom kan orsaka stora externa kostnader. Frågeställningen är:
– Hur påverkas ekonomin av koldioxidutsläppande fossila bränslen, beroende på om externa miljökostnader inkluderas eller exkluderas ur analysen?
För att besvara denna, utvecklas Solowmodellen med naturresurser så att de fossila bränslenas externa kostnader synliggörs i ökande deprecieringstakter. Alternativa energikällor... (More)
Den här uppsatsen undersöker den dubbla roll som fossila bränslen spelar i ekonomin. Fossil energi är en viktig del av produktionen och påverkar därmed inkomstnivåerna i positiv riktning. Samtidigt ger den upphov till koldioxidutsläpp som kan påverka klimatet och ge upphov till extrema väderfenomen, stigande havsnivåer, ökad migration och konflikt, vilka så småningom kan orsaka stora externa kostnader. Frågeställningen är:
– Hur påverkas ekonomin av koldioxidutsläppande fossila bränslen, beroende på om externa miljökostnader inkluderas eller exkluderas ur analysen?
För att besvara denna, utvecklas Solowmodellen med naturresurser så att de fossila bränslenas externa kostnader synliggörs i ökande deprecieringstakter. Alternativa energikällor inkluderas också i modellen, för att ekonomin inte per definition ska vara beroende av fossil energi.
Två simuleringar genomförs baserad på statistik för EU15-länderna, en med synliggjorda externa kostnader, och en med dolda. I varje situation simuleras fyra olika strategier ifråga om framtida bränslekonsumtion för att man ska kunna se konsekvenserna av att antingen öka, eller minska förbrukningen av fossil energi. Resultaten visar att det endast är rationellt med en minskande förbrukning om de externa kostnaderna inkluderas i analysen. Samtidigt kompliceras denna bild något av att klimatet är en global angelägenhet, vilket riskerar att ge upphov till en ”fångarnas dilemma” situation på internationell nivå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1338620,
 abstract   = {Den här uppsatsen undersöker den dubbla roll som fossila bränslen spelar i ekonomin. Fossil energi är en viktig del av produktionen och påverkar därmed inkomstnivåerna i positiv riktning. Samtidigt ger den upphov till koldioxidutsläpp som kan påverka klimatet och ge upphov till extrema väderfenomen, stigande havsnivåer, ökad migration och konflikt, vilka så småningom kan orsaka stora externa kostnader. Frågeställningen är:
–	Hur påverkas ekonomin av koldioxidutsläppande fossila bränslen, beroende på om externa miljökostnader inkluderas eller exkluderas ur analysen?
För att besvara denna, utvecklas Solowmodellen med naturresurser så att de fossila bränslenas externa kostnader synliggörs i ökande deprecieringstakter. Alternativa energikällor inkluderas också i modellen, för att ekonomin inte per definition ska vara beroende av fossil energi.
Två simuleringar genomförs baserad på statistik för EU15-länderna, en med synliggjorda externa kostnader, och en med dolda. I varje situation simuleras fyra olika strategier ifråga om framtida bränslekonsumtion för att man ska kunna se konsekvenserna av att antingen öka, eller minska förbrukningen av fossil energi. Resultaten visar att det endast är rationellt med en minskande förbrukning om de externa kostnaderna inkluderas i analysen. Samtidigt kompliceras denna bild något av att klimatet är en global angelägenhet, vilket riskerar att ge upphov till en ”fångarnas dilemma” situation på internationell nivå.},
 author    = {Kjellgren, Stina},
 keyword   = {EU,energi,Simulering,miljö,Solowmodellen med naturresurser,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Energi, ekonomi och externa kostnader - En uppsats som tar hänsyn till klimatet},
 year     = {2008},
}