Advanced

Passivhus - studie om miljövänliga och energisnåla bostäder

Karringer, Anders (2009)
Civil Engineering - Architecture (BSc)
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete syftar till att försöka redogöra för möjligheten att minska energiförbrukningen för bostäder i Sverige. Idag står bostadssektorn för cirka 40 % av landets totala energianvändning. En satsning på lågenergihus såsom passivhus kan därför komma att ha stor betydelse för Sveriges strävan mot en hållbar utveckling när det gäller energianvändningen. Det är inte bara miljön som gynnas av energieffektiva satsningar utan även den boendes egen ekonomi. Detta eftersom framtidens energipriser sannolikt kommer att vara kraftigt stigande. Inledningsvis ges en introduktion där läsaren sätts in i ämnet genom en beskrivning av bakgrund och en problemformulering. Här diskuteras i korthet miljöfrågan, ekonomin, Tysklands framsteg med... (More)
Detta examensarbete syftar till att försöka redogöra för möjligheten att minska energiförbrukningen för bostäder i Sverige. Idag står bostadssektorn för cirka 40 % av landets totala energianvändning. En satsning på lågenergihus såsom passivhus kan därför komma att ha stor betydelse för Sveriges strävan mot en hållbar utveckling när det gäller energianvändningen. Det är inte bara miljön som gynnas av energieffektiva satsningar utan även den boendes egen ekonomi. Detta eftersom framtidens energipriser sannolikt kommer att vara kraftigt stigande. Inledningsvis ges en introduktion där läsaren sätts in i ämnet genom en beskrivning av bakgrund och en problemformulering. Här diskuteras i korthet miljöfrågan, ekonomin, Tysklands framsteg med passivhus samt frågor i anslutning till detta. Vidare redovisas syftet som är att väcka ett intresse för ämnet energi- snåla lösningar och passivhus. Metoden i arbetet grundar sig på litteraturstudier men även föreläsningar, reportage, filmstudier och telefon- intervju. Huvuddelen ger en beskrivning av passivhusets uppbyggnad och funktion. I korta drag handlar det om ett välisolerat klimatskal samt ett effektivt värme- återvinningssystem. Därefter följer utvärdering av ett flertal genomförda projekt med passivhus i Sverige där synpunkter och erfarenheter redovisas. Avslutningsvis konstateras att passivhus är en god investering, både utifrån miljö- och ekonomihänsyn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karringer, Anders
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
energieffektiv, driftskostnad, isolering, lufttäthet, ventilation, köldbrygga, värmeväxlare, Building construction, Byggnadsteknik
language
Swedish
id
1352875
date added to LUP
2009-02-17 00:00:00
date last changed
2018-10-18 09:55:29
@misc{1352875,
 abstract   = {Detta examensarbete syftar till att försöka redogöra för möjligheten att minska energiförbrukningen för bostäder i Sverige. Idag står bostadssektorn för cirka 40 % av landets totala energianvändning. En satsning på lågenergihus såsom passivhus kan därför komma att ha stor betydelse för Sveriges strävan mot en hållbar utveckling när det gäller energianvändningen. Det är inte bara miljön som gynnas av energieffektiva satsningar utan även den boendes egen ekonomi. Detta eftersom framtidens energipriser sannolikt kommer att vara kraftigt stigande. Inledningsvis ges en introduktion där läsaren sätts in i ämnet genom en beskrivning av bakgrund och en problemformulering. Här diskuteras i korthet miljöfrågan, ekonomin, Tysklands framsteg med passivhus samt frågor i anslutning till detta. Vidare redovisas syftet som är att väcka ett intresse för ämnet energi- snåla lösningar och passivhus. Metoden i arbetet grundar sig på litteraturstudier men även föreläsningar, reportage, filmstudier och telefon- intervju. Huvuddelen ger en beskrivning av passivhusets uppbyggnad och funktion. I korta drag handlar det om ett välisolerat klimatskal samt ett effektivt värme- återvinningssystem. Därefter följer utvärdering av ett flertal genomförda projekt med passivhus i Sverige där synpunkter och erfarenheter redovisas. Avslutningsvis konstateras att passivhus är en god investering, både utifrån miljö- och ekonomihänsyn.},
 author    = {Karringer, Anders},
 keyword   = {energieffektiv,driftskostnad,isolering,lufttäthet,ventilation,köldbrygga,värmeväxlare,Building construction,Byggnadsteknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Passivhus - studie om miljövänliga och energisnåla bostäder},
 year     = {2009},
}