Advanced

Förändringar i Boverkets ByggRegler, BBR – med fokusering på kap 9, Energihushållning

Karlsson, Joakim (2008)
Civil Engineering - Architecture (BSc)
Abstract (Swedish)
Boverket är en av de myndigheter som styr byggandet i Sverige. Med hjälp av bland annat Boverkets Byggregler, BBR, anger de föreskrifter och allmänna råd som anger krav på uppförandet av byggnader samt övrig bebyggelse. Det har skett stora förändringar av dessa regler och med utgångspunkt i BBR 94 (BFS 1993:57) och BBR (BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12) görs här en jämförelse mellan de båda utgåvorna. Fokusering kommer att finnas på kapitel 9, nuvarande Energihushållning, där även de största förändringarna har gjorts. Generellt har förändringarna i BBR inneburit att föreskrifterna och de allmänna råden blivit mer specificerade och detaljerade. Det har även tillkommit fler hänvisningar mellan olika avsnitt i BBR och nya... (More)
Boverket är en av de myndigheter som styr byggandet i Sverige. Med hjälp av bland annat Boverkets Byggregler, BBR, anger de föreskrifter och allmänna råd som anger krav på uppförandet av byggnader samt övrig bebyggelse. Det har skett stora förändringar av dessa regler och med utgångspunkt i BBR 94 (BFS 1993:57) och BBR (BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12) görs här en jämförelse mellan de båda utgåvorna. Fokusering kommer att finnas på kapitel 9, nuvarande Energihushållning, där även de största förändringarna har gjorts. Generellt har förändringarna i BBR inneburit att föreskrifterna och de allmänna råden blivit mer specificerade och detaljerade. Det har även tillkommit fler hänvisningar mellan olika avsnitt i BBR och nya begrepp har även införts till flera avsnitt. Detta skapar tillsammans en tydligare och mer sammanhängande bil av BBR. Förändringarna i energikapitlet har inneburit att kraven på en minskad energianvändning har ökat. Det har även uppkommit förändringar som är starkt kopplade till dessa förändringar i BBR, häri märks främst Energideklaration av byggnader samt Certifiering av energiexperter. Energideklarationer kommer troligtvis vissa på relativt enkla åtgärdsförslag, där det till exempel kan handla om att optimera driften av ventilationssystem. En Fallstudie har gjorts på ett projekt i Kalmar, kallat Vasallparken, med inriktning på energianvändning. Denna visar att olika typer av byggnader samt olika typer av boenden skapar olika förutsättningar för att minska energi-användningen. Det framstår vara svårare för byggnader likt BoKlok-husen i Vasallparken, som ingår i ett färdigt koncept, att modereras till de nya hårdare energikraven. I övrigt finns det svårigheter med att öka isoleringstjockleken i väggar då det handlar om prefabricerade lösningar utan att extra ställnings-arbete tillkommer. Lösningarna som diskuteras i Vasallparken innebär att system för återvinning av frånluft och/eller behovsstyrd ventilation installeras. Dessutom planeras det för att installera utrustning för individuell mätning av tappvarmvatten- och värmeförbrukningen, detta har vid liknande boenden sänkt dessa förbrukningar. Kostnadsmässigt kan de nya energikraven initialt ge en ökad kostnad, då de system som skall hantera dessa bitar ofta är avancerade och mer integrerade i varandra än tidigare. På lång sikt kommer dessa med stor sannolikhet ändå att ge ekonomiskt återbetalning till byggnadsägaren. Förändringarna som gjorts i BBR kommer troligtvis att öka medvetenheten kring energifrågor och andra byggfrågor, hos beställare, arkitekter och entreprenörer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Joakim
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
boverket, boverkets bygg regler, bbr, energihushållning, energianvändning, energiexpert, energideklaration, Building construction, Byggnadsteknik
language
Swedish
id
1354710
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=651&type=doc
date added to LUP
2008-03-13
date last changed
2011-02-22 16:22:02
@misc{1354710,
 abstract   = {Boverket är en av de myndigheter som styr byggandet i Sverige. Med hjälp av bland annat Boverkets Byggregler, BBR, anger de föreskrifter och allmänna råd som anger krav på uppförandet av byggnader samt övrig bebyggelse. Det har skett stora förändringar av dessa regler och med utgångspunkt i BBR 94 (BFS 1993:57) och BBR (BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12) görs här en jämförelse mellan de båda utgåvorna. Fokusering kommer att finnas på kapitel 9, nuvarande Energihushållning, där även de största förändringarna har gjorts. Generellt har förändringarna i BBR inneburit att föreskrifterna och de allmänna råden blivit mer specificerade och detaljerade. Det har även tillkommit fler hänvisningar mellan olika avsnitt i BBR och nya begrepp har även införts till flera avsnitt. Detta skapar tillsammans en tydligare och mer sammanhängande bil av BBR. Förändringarna i energikapitlet har inneburit att kraven på en minskad energianvändning har ökat. Det har även uppkommit förändringar som är starkt kopplade till dessa förändringar i BBR, häri märks främst Energideklaration av byggnader samt Certifiering av energiexperter. Energideklarationer kommer troligtvis vissa på relativt enkla åtgärdsförslag, där det till exempel kan handla om att optimera driften av ventilationssystem. En Fallstudie har gjorts på ett projekt i Kalmar, kallat Vasallparken, med inriktning på energianvändning. Denna visar att olika typer av byggnader samt olika typer av boenden skapar olika förutsättningar för att minska energi-användningen. Det framstår vara svårare för byggnader likt BoKlok-husen i Vasallparken, som ingår i ett färdigt koncept, att modereras till de nya hårdare energikraven. I övrigt finns det svårigheter med att öka isoleringstjockleken i väggar då det handlar om prefabricerade lösningar utan att extra ställnings-arbete tillkommer. Lösningarna som diskuteras i Vasallparken innebär att system för återvinning av frånluft och/eller behovsstyrd ventilation installeras. Dessutom planeras det för att installera utrustning för individuell mätning av tappvarmvatten- och värmeförbrukningen, detta har vid liknande boenden sänkt dessa förbrukningar. Kostnadsmässigt kan de nya energikraven initialt ge en ökad kostnad, då de system som skall hantera dessa bitar ofta är avancerade och mer integrerade i varandra än tidigare. På lång sikt kommer dessa med stor sannolikhet ändå att ge ekonomiskt återbetalning till byggnadsägaren. Förändringarna som gjorts i BBR kommer troligtvis att öka medvetenheten kring energifrågor och andra byggfrågor, hos beställare, arkitekter och entreprenörer.},
 author    = {Karlsson, Joakim},
 keyword   = {boverket,boverkets bygg regler,bbr,energihushållning,energianvändning,energiexpert,energideklaration,Building construction,Byggnadsteknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändringar i Boverkets ByggRegler, BBR – med fokusering på kap 9, Energihushållning},
 year     = {2008},
}