Advanced

"Det betyder ju inte att jag är sämre än någon annan bara för det" : en kvalitativstudie om outbildade vikarier i äldrevården med fokus på egna upplevelser av sin arbetssituation och påfrestande situationer

Lydén, Stefan (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i outbildade vikarier inom äldrevården, en grupp som på senare år fått en allt mer framträdande roll på Sveriges äldreboende och inom hemtjänsten. I en tid med vårdyrkets allt lägre status och enorma rekryteringsproblem tvingas äldrevården låta timanställda vikarier, som ofta helt saknar utbildning på de arbetsuppgifter de utför, ersätta fasta tjänster. Till en stor del handlar det om ungdomar som inte har för avsikt att stanna inom yrket någon längre tid och som ibland kombinerar en timanställning med exempelvis studier. I olika rapporter och studier har omsorgspersonals arbetssituation belysts. Dessa arbeten har främst riktat uppmärksamheten på fast personal, vilket gör det intressant att här belysa... (More)
Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i outbildade vikarier inom äldrevården, en grupp som på senare år fått en allt mer framträdande roll på Sveriges äldreboende och inom hemtjänsten. I en tid med vårdyrkets allt lägre status och enorma rekryteringsproblem tvingas äldrevården låta timanställda vikarier, som ofta helt saknar utbildning på de arbetsuppgifter de utför, ersätta fasta tjänster. Till en stor del handlar det om ungdomar som inte har för avsikt att stanna inom yrket någon längre tid och som ibland kombinerar en timanställning med exempelvis studier. I olika rapporter och studier har omsorgspersonals arbetssituation belysts. Dessa arbeten har främst riktat uppmärksamheten på fast personal, vilket gör det intressant att här belysa de outbildade timanställda vikarierna och hur de ser på sin arbetssituation. Fokus i den här uppsatsen ligger på den psykosociala arbetsmiljön och ambitionen är att ge en bild av hur de outbildade vikarierna upplever sin arbetssituation, utifrån arbetsinnehåll, arbetskrav, och inflytande. Särskild vikt läggs också på påfrestande situationer samt hur dessa hanteras. Arbetet är kvalitativt till sin natur och bygger på fem semistrukturerade djupintervjuer med unga outbildade vikarier inom äldrevården. Det teoretiska underlaget härrör från teorier som berör den psykosociala arbetsmiljön. Copingstrategier som innebär olika sätt att hantera påfrestande situationer spelar också en central roll i uppsatsen. Det empiriska materialet visar på att vikarierna upplever sitt arbete som monotont och icke-utvecklande. Intressant är att endast en vikarie uppger att arbetet är stressigt. Detta går emot den bild som ofta förmedlas i medier. När det gäller påfrestande situationer visar materialet på att det främst handlar om att inte hinna med den sociala biten med vårdtagarna i den utsträckning som önskas. Vikarierna använder flera olika copingstrategier för att bemästra påfrestande situationer, vilket gör arbetet lättare. Nyckelord: Vikarier, psykosocial arbetsmiljö, arbetsinnehåll, arbetskrav, egenkontroll, socialt stöd, copingstrategier (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lydén, Stefan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1354999
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1354999,
 abstract   = {Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i outbildade vikarier inom äldrevården, en grupp som på senare år fått en allt mer framträdande roll på Sveriges äldreboende och inom hemtjänsten. I en tid med vårdyrkets allt lägre status och enorma rekryteringsproblem tvingas äldrevården låta timanställda vikarier, som ofta helt saknar utbildning på de arbetsuppgifter de utför, ersätta fasta tjänster. Till en stor del handlar det om ungdomar som inte har för avsikt att stanna inom yrket någon längre tid och som ibland kombinerar en timanställning med exempelvis studier. I olika rapporter och studier har omsorgspersonals arbetssituation belysts. Dessa arbeten har främst riktat uppmärksamheten på fast personal, vilket gör det intressant att här belysa de outbildade timanställda vikarierna och hur de ser på sin arbetssituation. Fokus i den här uppsatsen ligger på den psykosociala arbetsmiljön och ambitionen är att ge en bild av hur de outbildade vikarierna upplever sin arbetssituation, utifrån arbetsinnehåll, arbetskrav, och inflytande. Särskild vikt läggs också på påfrestande situationer samt hur dessa hanteras. Arbetet är kvalitativt till sin natur och bygger på fem semistrukturerade djupintervjuer med unga outbildade vikarier inom äldrevården. Det teoretiska underlaget härrör från teorier som berör den psykosociala arbetsmiljön. Copingstrategier som innebär olika sätt att hantera påfrestande situationer spelar också en central roll i uppsatsen. Det empiriska materialet visar på att vikarierna upplever sitt arbete som monotont och icke-utvecklande. Intressant är att endast en vikarie uppger att arbetet är stressigt. Detta går emot den bild som ofta förmedlas i medier. När det gäller påfrestande situationer visar materialet på att det främst handlar om att inte hinna med den sociala biten med vårdtagarna i den utsträckning som önskas. Vikarierna använder flera olika copingstrategier för att bemästra påfrestande situationer, vilket gör arbetet lättare. Nyckelord: Vikarier, psykosocial arbetsmiljö, arbetsinnehåll, arbetskrav, egenkontroll, socialt stöd, copingstrategier},
 author    = {Lydén, Stefan},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Det betyder ju inte att jag är sämre än någon annan bara för det" : en kvalitativstudie om outbildade vikarier i äldrevården med fokus på egna upplevelser av sin arbetssituation och påfrestande situationer},
 year     = {2003},
}