Advanced

Studerande ung kvinna och rökare

Torstensson, Emma (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Genom mitt intresse för rökning som ett socialt fenomen har jag upptäckt att kvinnor i 20-25 års ålder är förbisedda i forskning kring rökning. Därför belyser jag deras situation som rökare och unga kvinnor i dagens samhälle i min uppsats. Hur upplever kvinnor i 20-25 års åldern sin situation som rökare? Vilken roll har rökningen för unga kvinnor kopplat till en social kontext? Hur ser unga kvinnor på sitt själv kopplat till rökning? Hur reagerar de rökande kvinnorna på samhällets, vännernas och familjens värderingar kring rökning? Detta var frågor som jag använde mig av för att få en ökad förståelse för de rökande unga kvinnornas situation. Mitt syfte är att belysa hur studerande kvinnor i 20-25 års ålder upplever sin situation som rökare... (More)
Genom mitt intresse för rökning som ett socialt fenomen har jag upptäckt att kvinnor i 20-25 års ålder är förbisedda i forskning kring rökning. Därför belyser jag deras situation som rökare och unga kvinnor i dagens samhälle i min uppsats. Hur upplever kvinnor i 20-25 års åldern sin situation som rökare? Vilken roll har rökningen för unga kvinnor kopplat till en social kontext? Hur ser unga kvinnor på sitt själv kopplat till rökning? Hur reagerar de rökande kvinnorna på samhällets, vännernas och familjens värderingar kring rökning? Detta var frågor som jag använde mig av för att få en ökad förståelse för de rökande unga kvinnornas situation. Mitt syfte är att belysa hur studerande kvinnor i 20-25 års ålder upplever sin situation som rökare i dagens samhälle, att beskriva interaktionen mellan rökande och interaktionen mellan rökare samt icke rökande individer. Den metod jag valt är kvalitativ och grundar sig på intervjuer med fem unga rökande kvinnor vid Lunds universitet. I den teoretiska delen tar jag upp den symboliska interaktionismen, och Ziehes teori om prestationsprincipen. I analysen presenteras citat från intervjuerna, vilka analyseras med hjälp av den symboliska interaktionismen och tidigare forskning rörande unga kvinnors identitetsskapande. Efter analysen följer en diskussion, där jag vill belysa att unga kvinnor i dagens samhälle som röker, känner skam och skuldkänslor inför sin rökning. De röker trots att de är medvetna om riskerna, vilket medför skuldkänslor. Genom rökning erbjuds de unga kvinnorna en gemenskap som de inte vill vara utan. De har skaffat sig ett säkert förhållningssätt till omgivningen och kan via rökningen interagera med andra på ett avslappnat och naturligt sätt. Däremot krockar deras rökning med samhällets rökfria idealbild, vilket gör att de unga kvinnorna ser sin rökning som ett misslyckande i framställningen av sitt själv. Rökningen är en temporär period, de skall inte röka hela livet. Intervjupersonerna kan tänka sig att sluta röka om de blir gravida, eller om någon närstående inte tycker om deras rökning. De kan alltså tänka sig att sluta röka för någon annans, men inte för sin egen hälsas skull. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Torstensson, Emma
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355011
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355011,
 abstract   = {Genom mitt intresse för rökning som ett socialt fenomen har jag upptäckt att kvinnor i 20-25 års ålder är förbisedda i forskning kring rökning. Därför belyser jag deras situation som rökare och unga kvinnor i dagens samhälle i min uppsats. Hur upplever kvinnor i 20-25 års åldern sin situation som rökare? Vilken roll har rökningen för unga kvinnor kopplat till en social kontext? Hur ser unga kvinnor på sitt själv kopplat till rökning? Hur reagerar de rökande kvinnorna på samhällets, vännernas och familjens värderingar kring rökning? Detta var frågor som jag använde mig av för att få en ökad förståelse för de rökande unga kvinnornas situation. Mitt syfte är att belysa hur studerande kvinnor i 20-25 års ålder upplever sin situation som rökare i dagens samhälle, att beskriva interaktionen mellan rökande och interaktionen mellan rökare samt icke rökande individer. Den metod jag valt är kvalitativ och grundar sig på intervjuer med fem unga rökande kvinnor vid Lunds universitet. I den teoretiska delen tar jag upp den symboliska interaktionismen, och Ziehes teori om prestationsprincipen. I analysen presenteras citat från intervjuerna, vilka analyseras med hjälp av den symboliska interaktionismen och tidigare forskning rörande unga kvinnors identitetsskapande. Efter analysen följer en diskussion, där jag vill belysa att unga kvinnor i dagens samhälle som röker, känner skam och skuldkänslor inför sin rökning. De röker trots att de är medvetna om riskerna, vilket medför skuldkänslor. Genom rökning erbjuds de unga kvinnorna en gemenskap som de inte vill vara utan. De har skaffat sig ett säkert förhållningssätt till omgivningen och kan via rökningen interagera med andra på ett avslappnat och naturligt sätt. Däremot krockar deras rökning med samhällets rökfria idealbild, vilket gör att de unga kvinnorna ser sin rökning som ett misslyckande i framställningen av sitt själv. Rökningen är en temporär period, de skall inte röka hela livet. Intervjupersonerna kan tänka sig att sluta röka om de blir gravida, eller om någon närstående inte tycker om deras rökning. De kan alltså tänka sig att sluta röka för någon annans, men inte för sin egen hälsas skull.},
 author    = {Torstensson, Emma},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Studerande ung kvinna och rökare},
 year     = {2001},
}