Advanced

Jämställdhetsarbetet på gymnasieskolan Spyken : en studie av elevernas jämställdhetsförankring i skolan, hemmet och på fritiden.

Andersson, Helena and Prokec, Gabriell (2004)
Sociology
Abstract (Swedish)
Problem och bakgrund: Spyken gymnasieskola i Lund har sedan 1998 en jämställdhetsplan. På uppdrag av Utbildningsnämnden i Lund genomfördes denna studie för att analysera implementeringen av Spykens jämställdhetsplan. Då författarna läser på programmet för Fritidsarbete och fritidskultur har man även analyserat hur elevernas förankring av skolans jämställdhetsarbete påverkat dem på sin fria tid. Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett sociologiskt perspektiv analysera hur jämställdhetsarbetet på Spyken implementeras och om detta påverkar elevernas socialisationsprocess i hemmet, på fritiden och i skolan. Ambitionerna har varit att se på sambanden mellan elevernas förhållande utanför skolan och deras inställning till skolans värderingar... (More)
Problem och bakgrund: Spyken gymnasieskola i Lund har sedan 1998 en jämställdhetsplan. På uppdrag av Utbildningsnämnden i Lund genomfördes denna studie för att analysera implementeringen av Spykens jämställdhetsplan. Då författarna läser på programmet för Fritidsarbete och fritidskultur har man även analyserat hur elevernas förankring av skolans jämställdhetsarbete påverkat dem på sin fria tid. Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett sociologiskt perspektiv analysera hur jämställdhetsarbetet på Spyken implementeras och om detta påverkar elevernas socialisationsprocess i hemmet, på fritiden och i skolan. Ambitionerna har varit att se på sambanden mellan elevernas förhållande utanför skolan och deras inställning till skolans värderingar och normer. Kvantitativa och kvalitativa metoder har använts för att få en övergripande helhet av elevernas attityder kring jämställdhet. Slutsats/resultat: Studien visar att många av eleverna på Spyken uppmärksammar jämställdhetsproblematiken då de i olika sammanhang i skolan och på fritiden diskuterar ämnet. Attityderna till jämställdhet skiljer sig åt beroende på vilket program eleverna går på och vilket kön de tillhör. Om det är skolan intentioner att påverka eleverna att tänka i nya banor, vad det gäller jämställdhet, måste man lägga större vikt vid att framför allt påverka killarna. Nyckelord: Jämställdhet, socialisationsprocess, interaktionism, Lpf 94, genus (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Helena and Prokec, Gabriell
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355019
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355019,
 abstract   = {Problem och bakgrund: Spyken gymnasieskola i Lund har sedan 1998 en jämställdhetsplan. På uppdrag av Utbildningsnämnden i Lund genomfördes denna studie för att analysera implementeringen av Spykens jämställdhetsplan. Då författarna läser på programmet för Fritidsarbete och fritidskultur har man även analyserat hur elevernas förankring av skolans jämställdhetsarbete påverkat dem på sin fria tid. Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett sociologiskt perspektiv analysera hur jämställdhetsarbetet på Spyken implementeras och om detta påverkar elevernas socialisationsprocess i hemmet, på fritiden och i skolan. Ambitionerna har varit att se på sambanden mellan elevernas förhållande utanför skolan och deras inställning till skolans värderingar och normer. Kvantitativa och kvalitativa metoder har använts för att få en övergripande helhet av elevernas attityder kring jämställdhet. Slutsats/resultat: Studien visar att många av eleverna på Spyken uppmärksammar jämställdhetsproblematiken då de i olika sammanhang i skolan och på fritiden diskuterar ämnet. Attityderna till jämställdhet skiljer sig åt beroende på vilket program eleverna går på och vilket kön de tillhör. Om det är skolan intentioner att påverka eleverna att tänka i nya banor, vad det gäller jämställdhet, måste man lägga större vikt vid att framför allt påverka killarna. Nyckelord: Jämställdhet, socialisationsprocess, interaktionism, Lpf 94, genus},
 author    = {Andersson, Helena and Prokec, Gabriell},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jämställdhetsarbetet på gymnasieskolan Spyken : en studie av elevernas jämställdhetsförankring i skolan, hemmet och på fritiden.},
 year     = {2004},
}