Advanced

Social kompetens

Johnsson, Christel (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Det kan tyckas att begreppet social kompetens är ett tämligen välanvänt och uttjatat ord, men min uppfattning är att det är ett begrepp vars betydelse kontinuerligt kommer att öka och bli viktigare i vårt samhälles utveckling. I dagens ständigt och snabbt föränderliga samhälle ökas kraven på företag och organisationer och därmed också kraven på personal. Det ställs andra krav idag än vad det gjorde igår och jag har fått den uppfattningen att man efterfrågar andra egenskaper hos de anställda. En av dessa viktiga egenskaper anses vara social kompetens och mitt syfte är att undersöka arbetsgivares/företags syn på begreppet social kompetens, vilka egenskaper ingår i detta begrepp och varför är det så viktigt att vara socialt kompetent i sitt... (More)
Det kan tyckas att begreppet social kompetens är ett tämligen välanvänt och uttjatat ord, men min uppfattning är att det är ett begrepp vars betydelse kontinuerligt kommer att öka och bli viktigare i vårt samhälles utveckling. I dagens ständigt och snabbt föränderliga samhälle ökas kraven på företag och organisationer och därmed också kraven på personal. Det ställs andra krav idag än vad det gjorde igår och jag har fått den uppfattningen att man efterfrågar andra egenskaper hos de anställda. En av dessa viktiga egenskaper anses vara social kompetens och mitt syfte är att undersöka arbetsgivares/företags syn på begreppet social kompetens, vilka egenskaper ingår i detta begrepp och varför är det så viktigt att vara socialt kompetent i sitt arbete. Genom undersökningen hoppas jag kunna bidra till ökad förståelse för social kompetens. Min problemformulering lyder: Vilka egenskaper ska en person besitta, enligt arbetsgivare, om hon är socialt kompetent och varför är det så viktigt på dagens arbetsmarknad? Jag utgår från mina intervjuer och applicerar lämpliga teorier utifrån dessa, empirin skall styra teorin. Jag analyserar problemställningen ur ett sociologiskt perspektiv med inriktning på individens egenskaper och dess betydelse för gruppen. Social kompetens kan vara en viktig egenskap i anställningssammanhang därav valet att intervjua arbetsplatsförmedlare, bemanningsföretag och platsannonsörer, vilka söker personer med social kompetens. Genom denna undersökning har jag kommit fram till att på dagens arbetsmarknad är det otroligt viktigt att passa in i gruppen, dels ökar sk projektarbeten (arbeten i grupp), dels ökar de sk öppna landskapen ("inga stängda dörrar") inom organisationerna. Arbetsgivarna söker personer med social kompetens, dvs öppna, kommunikativa, positiva, flexibla, anpassningsbara människor med förmågan att samverka med andra människor, eftersom det framför allt blir billigare att driva ett framgångsrikt företag med väl fungerande grupper. Den formella utbildningen kan ibland väga mindre jämfört med den sociala kompetensen, företagen är många gånger beredda på att vidareutbilda sin personal för att få rätt person till sin arbetsgrupp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnsson, Christel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355024
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355024,
 abstract   = {Det kan tyckas att begreppet social kompetens är ett tämligen välanvänt och uttjatat ord, men min uppfattning är att det är ett begrepp vars betydelse kontinuerligt kommer att öka och bli viktigare i vårt samhälles utveckling. I dagens ständigt och snabbt föränderliga samhälle ökas kraven på företag och organisationer och därmed också kraven på personal. Det ställs andra krav idag än vad det gjorde igår och jag har fått den uppfattningen att man efterfrågar andra egenskaper hos de anställda. En av dessa viktiga egenskaper anses vara social kompetens och mitt syfte är att undersöka arbetsgivares/företags syn på begreppet social kompetens, vilka egenskaper ingår i detta begrepp och varför är det så viktigt att vara socialt kompetent i sitt arbete. Genom undersökningen hoppas jag kunna bidra till ökad förståelse för social kompetens. Min problemformulering lyder: Vilka egenskaper ska en person besitta, enligt arbetsgivare, om hon är socialt kompetent och varför är det så viktigt på dagens arbetsmarknad? Jag utgår från mina intervjuer och applicerar lämpliga teorier utifrån dessa, empirin skall styra teorin. Jag analyserar problemställningen ur ett sociologiskt perspektiv med inriktning på individens egenskaper och dess betydelse för gruppen. Social kompetens kan vara en viktig egenskap i anställningssammanhang därav valet att intervjua arbetsplatsförmedlare, bemanningsföretag och platsannonsörer, vilka söker personer med social kompetens. Genom denna undersökning har jag kommit fram till att på dagens arbetsmarknad är det otroligt viktigt att passa in i gruppen, dels ökar sk projektarbeten (arbeten i grupp), dels ökar de sk öppna landskapen ("inga stängda dörrar") inom organisationerna. Arbetsgivarna söker personer med social kompetens, dvs öppna, kommunikativa, positiva, flexibla, anpassningsbara människor med förmågan att samverka med andra människor, eftersom det framför allt blir billigare att driva ett framgångsrikt företag med väl fungerande grupper. Den formella utbildningen kan ibland väga mindre jämfört med den sociala kompetensen, företagen är många gånger beredda på att vidareutbilda sin personal för att få rätt person till sin arbetsgrupp.},
 author    = {Johnsson, Christel},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Social kompetens},
 year     = {2001},
}