Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Etnisk mångfald i företag? -en studie av fem företag i Malmö

Fagerström, Monica (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Min frågeställning till denna uppsats har varit att studera vilka positiva effekter det finns med etnisk mångfald inom företag i Malmö. Jag har även velat undersöka hur implementeringen och integreringen av etnisk mångfald ser ut i de företag jag har valt ut. Från början i min undersökning ville jag träffa både ekonomi- och personalansvariga för att få både de organisatoriska och ekonomiska aspekterna täckta. Det visade sig att det hos samtliga företag enbart var personalansvariga som var insatta i sina respektive företags handlingsplan och effekterna av etnisk mångfald. Därför är det personalansvariga jag har träffat på de utvalda företagen. De företag jag har undersökt är: Föreningssparbanken i Rosengård Willys på Cederströmsgatan Telia... (More)
Min frågeställning till denna uppsats har varit att studera vilka positiva effekter det finns med etnisk mångfald inom företag i Malmö. Jag har även velat undersöka hur implementeringen och integreringen av etnisk mångfald ser ut i de företag jag har valt ut. Från början i min undersökning ville jag träffa både ekonomi- och personalansvariga för att få både de organisatoriska och ekonomiska aspekterna täckta. Det visade sig att det hos samtliga företag enbart var personalansvariga som var insatta i sina respektive företags handlingsplan och effekterna av etnisk mångfald. Därför är det personalansvariga jag har träffat på de utvalda företagen. De företag jag har undersökt är: Föreningssparbanken i Rosengård Willys på Cederströmsgatan Telia Akzo Nobel Pågen AB Uppsatsen inleds med en redogörelse för statistik och jag gör historiska reflexioner kring befolkningssammansättning, arbetslöshet, 40-talisternas pensionering och skillnaden mellan arbetskraftimport och flyktinginvandring. Metoden till min empiriska studie är kvalitativ med halvstrukturerade intervjuer uppbyggda kring teman. När jag gav mig ut på fältet hade jag en förförståelse av ämnet som var grundad i facklitteratur kring ämnet. Den vidare utvecklingen av uppsatsen har lett till att jag redogör för en del teori som jag kallar förförståelseteori och en del som heter teori. Den sistnämnda är den egentliga teori som min analys till största delen bygger på. Däremellan finns det en redogörelse för de resultat jag fick ta del av i de företag jag har undersökt. Det visade sig hos samtliga företag att de inte hade resonerat kring etnisk mångfald och dess integrering, implementering och de positiva effekter det kan medföra vilket hade påtalats i facklitteraturen. I analysen framgår att vad jag anser har hindrat utvecklingen är så kallat kategoriell ojämlikhet, individens relation till organisationen, homogenitetens trygghet, ytlig förändring samt slutligen organisationers förhållningssätt till varandra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fagerström, Monica
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355028
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355028,
 abstract   = {Min frågeställning till denna uppsats har varit att studera vilka positiva effekter det finns med etnisk mångfald inom företag i Malmö. Jag har även velat undersöka hur implementeringen och integreringen av etnisk mångfald ser ut i de företag jag har valt ut. Från början i min undersökning ville jag träffa både ekonomi- och personalansvariga för att få både de organisatoriska och ekonomiska aspekterna täckta. Det visade sig att det hos samtliga företag enbart var personalansvariga som var insatta i sina respektive företags handlingsplan och effekterna av etnisk mångfald. Därför är det personalansvariga jag har träffat på de utvalda företagen. De företag jag har undersökt är: Föreningssparbanken i Rosengård Willys på Cederströmsgatan Telia Akzo Nobel Pågen AB Uppsatsen inleds med en redogörelse för statistik och jag gör historiska reflexioner kring befolkningssammansättning, arbetslöshet, 40-talisternas pensionering och skillnaden mellan arbetskraftimport och flyktinginvandring. Metoden till min empiriska studie är kvalitativ med halvstrukturerade intervjuer uppbyggda kring teman. När jag gav mig ut på fältet hade jag en förförståelse av ämnet som var grundad i facklitteratur kring ämnet. Den vidare utvecklingen av uppsatsen har lett till att jag redogör för en del teori som jag kallar förförståelseteori och en del som heter teori. Den sistnämnda är den egentliga teori som min analys till största delen bygger på. Däremellan finns det en redogörelse för de resultat jag fick ta del av i de företag jag har undersökt. Det visade sig hos samtliga företag att de inte hade resonerat kring etnisk mångfald och dess integrering, implementering och de positiva effekter det kan medföra vilket hade påtalats i facklitteraturen. I analysen framgår att vad jag anser har hindrat utvecklingen är så kallat kategoriell ojämlikhet, individens relation till organisationen, homogenitetens trygghet, ytlig förändring samt slutligen organisationers förhållningssätt till varandra.},
 author    = {Fagerström, Monica},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Etnisk mångfald i företag? -en studie av fem företag i Malmö},
 year     = {2003},
}