Advanced

"här har ingen framtid /.../, de tänker bara på att råna" En kvalitativ studie av ungdomskriminalitet i en stad i Skåne

Iberdemaj, Mirlinda and Nilsson, Lina (2004)
Sociology
Abstract (Swedish)
Att finna lösningar på hur ungdomskriminaliteten kan minskas är en central del i vårt arbete. Ungdomskriminaliteten är ett omdebatterat område i massmedia. Vi vill med vår studie lyfta fram ungdomarnas berättelser om kriminalitet. Vi analyserar vilket stöd och vilken hjälp det är ungdomarna i vår undersökning främst eftersträvar. Syftet med vår studie är att se vilka bakomliggande faktorer som är avgörande för om ungdomar ska klara av att ta sig ur kriminella vanor eller inte. Vad vi har belyst i våra studier är vuxeninstansernas, så som föräldrar och samhällets påverkan av ungdomarnas liv. Samt vilken roll kommunikationen spelar mellan ungdomarna och vuxeninstanserna i form av föräldrar, poliser, lärare, fritidsledare och... (More)
Att finna lösningar på hur ungdomskriminaliteten kan minskas är en central del i vårt arbete. Ungdomskriminaliteten är ett omdebatterat område i massmedia. Vi vill med vår studie lyfta fram ungdomarnas berättelser om kriminalitet. Vi analyserar vilket stöd och vilken hjälp det är ungdomarna i vår undersökning främst eftersträvar. Syftet med vår studie är att se vilka bakomliggande faktorer som är avgörande för om ungdomar ska klara av att ta sig ur kriminella vanor eller inte. Vad vi har belyst i våra studier är vuxeninstansernas, så som föräldrar och samhällets påverkan av ungdomarnas liv. Samt vilken roll kommunikationen spelar mellan ungdomarna och vuxeninstanserna i form av föräldrar, poliser, lärare, fritidsledare och socialförvaltningen. Vi har valt att använda oss av två kvalitativa metoder där de tematiserade intervjuer utgör vår huvudmetod. De öppna observationerna vi använder oss av fungerar sedan som en kompletterande metod. Sammanlagt har vi genomfört tio intervjuer. Fyra av dem gjordes med ungdomar som kommit i kontakt med kriminalitet på ett eller annat sätt. De sex övriga intervjuerna har genomförts med representanter för olika vuxeninstanser i samhället. Konkreta lösningar på ungdomskriminaliteten går inte att summera i ett enda svar. Ungdomskriminalitet har visat sig handla om bl a segregation, arbetslöshet och utanförskap. Det krävs inte bara satsningar på ungdomarna i sig utan även på deras familjer och boendemiljö. Ansvarsfördelningen vad det gäller ungdomskriminalitet ligger på en individ nivå likväl som på en samhällsnivå. Nyckelord: Ungdomskriminalitet, utanförskap, grupptillhörighet och segregation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Iberdemaj, Mirlinda and Nilsson, Lina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355032
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355032,
 abstract   = {Att finna lösningar på hur ungdomskriminaliteten kan minskas är en central del i vårt arbete. Ungdomskriminaliteten är ett omdebatterat område i massmedia. Vi vill med vår studie lyfta fram ungdomarnas berättelser om kriminalitet. Vi analyserar vilket stöd och vilken hjälp det är ungdomarna i vår undersökning främst eftersträvar. Syftet med vår studie är att se vilka bakomliggande faktorer som är avgörande för om ungdomar ska klara av att ta sig ur kriminella vanor eller inte. Vad vi har belyst i våra studier är vuxeninstansernas, så som föräldrar och samhällets påverkan av ungdomarnas liv. Samt vilken roll kommunikationen spelar mellan ungdomarna och vuxeninstanserna i form av föräldrar, poliser, lärare, fritidsledare och socialförvaltningen. Vi har valt att använda oss av två kvalitativa metoder där de tematiserade intervjuer utgör vår huvudmetod. De öppna observationerna vi använder oss av fungerar sedan som en kompletterande metod. Sammanlagt har vi genomfört tio intervjuer. Fyra av dem gjordes med ungdomar som kommit i kontakt med kriminalitet på ett eller annat sätt. De sex övriga intervjuerna har genomförts med representanter för olika vuxeninstanser i samhället. Konkreta lösningar på ungdomskriminaliteten går inte att summera i ett enda svar. Ungdomskriminalitet har visat sig handla om bl a segregation, arbetslöshet och utanförskap. Det krävs inte bara satsningar på ungdomarna i sig utan även på deras familjer och boendemiljö. Ansvarsfördelningen vad det gäller ungdomskriminalitet ligger på en individ nivå likväl som på en samhällsnivå. Nyckelord: Ungdomskriminalitet, utanförskap, grupptillhörighet och segregation.},
 author    = {Iberdemaj, Mirlinda and Nilsson, Lina},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"här har ingen framtid /.../, de tänker bara på att råna" En kvalitativ studie av ungdomskriminalitet i en stad i Skåne},
 year     = {2004},
}