Advanced

IQM integrering av tre ledningssystem

Fürdös Nordin, Annika (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Ett företag eller en organisation är en komplex verksamhet där många aktörer och intressenter är involverade. Kontexten är ständigt föränderlig och organisationerna behöver verktyg, ledningssystem, för att kunna styra mot sina mål. Det finns en mängd olika mål för ett företag att sträva mot och som en konsekvens av detta har olika typer av ledningssystem utvecklats. IQM är ett projekt som syftar till att stödja integreringen av ledningssystem. De system som ska integreras i projektet är ISO 9001, ISO 14001 och internkontroll (IK). ISO 9001 handlar om kvalitetssäkring, ISO 14001 om miljöledning och IK om arbetsmiljön. Projektet leds av LänsTeknikCentrum AB (LTC) i Jönköping men har en geografisk spridning till de tre medverkande länen;... (More)
Ett företag eller en organisation är en komplex verksamhet där många aktörer och intressenter är involverade. Kontexten är ständigt föränderlig och organisationerna behöver verktyg, ledningssystem, för att kunna styra mot sina mål. Det finns en mängd olika mål för ett företag att sträva mot och som en konsekvens av detta har olika typer av ledningssystem utvecklats. IQM är ett projekt som syftar till att stödja integreringen av ledningssystem. De system som ska integreras i projektet är ISO 9001, ISO 14001 och internkontroll (IK). ISO 9001 handlar om kvalitetssäkring, ISO 14001 om miljöledning och IK om arbetsmiljön. Projektet leds av LänsTeknikCentrum AB (LTC) i Jönköping men har en geografisk spridning till de tre medverkande länen; Jönköpings län, Stockholms län och Västerbottens län. Projektet har en delfinansiering av EU och ska avrapporteras i februari 2001. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera förberedelsefasen samt uppbyggnads- och implementeringsfasen av IQM. Syftet är inte att mäta effekterna av projektet, utan hur man gjort och vad som ansågs viktigt. Det handlar om vad företagen och dess medarbetare själva upplever och uppger. Utgångspunkten för flera av uppsatsens frågeställningar är French & Bells numer klassiska illustration av ett företag som ett isberg (se avsnitt 2). Ovan vattenytan syns organisationens synliga komponenter i form av rutiner, regler, lagar och avtal. Under vattenytan finns ett synsätt baserat på en social processorientering där människan har en central roll. Särskilt ISO 9001 betonar rutiner, regler och instruktioner och därför är det intressant att studera vilka delar av isberget företagen och konsulterna själva fokuserar kring i sitt projektarbete. Uppsatsen baseras på den kvalitativa undersökningen kring fyra medverkande företag som gjorts. De intervjukategorier som intervjuats är ledning (VD), kvalitetssamordnare/kvalitetschef, personal samt externa kvalitetskonsulter och sammanlagt har 16 personer intervjuats. Kvalitetskonsulterna har resonerat kring val av metod, men det finns inte många exempel på att man utformat en medveten dokumenterad strategi för hur man ska ta utgångspunkt i det som finns "under vattenytan" i projektplaneringen. På företagen finns dock flera exempel på ett förståelsebaserat angreppssätt. Företagen anser att det är mycket viktigt med en bra konsult och lägger särskilt stort värde på att konsulten personlighetsmässigt ska "passa" företaget. Erfarenheter av tidigare, liknande projekt, verkar också ha stort inflytande på det nuvarande projektet och detta är något som företagen borde bli mer medvetna om. Förberedelsefasen kan överlag utvecklas. Ledningar och medarbetare tenderar att se olika syften med IQM-projektet. Ledningarna ser en egen, inre mening med projektet, medan medarbetarna ser en yttre, i förhållande till kunden. Miljö- och arbetsmiljöfrågorna breddar perspektivet och väcker frågor om etik och moral. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fürdös Nordin, Annika
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355041
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2012-07-12 14:45:22
@misc{1355041,
 abstract   = {Ett företag eller en organisation är en komplex verksamhet där många aktörer och intressenter är involverade. Kontexten är ständigt föränderlig och organisationerna behöver verktyg, ledningssystem, för att kunna styra mot sina mål. Det finns en mängd olika mål för ett företag att sträva mot och som en konsekvens av detta har olika typer av ledningssystem utvecklats. IQM är ett projekt som syftar till att stödja integreringen av ledningssystem. De system som ska integreras i projektet är ISO 9001, ISO 14001 och internkontroll (IK). ISO 9001 handlar om kvalitetssäkring, ISO 14001 om miljöledning och IK om arbetsmiljön. Projektet leds av LänsTeknikCentrum AB (LTC) i Jönköping men har en geografisk spridning till de tre medverkande länen; Jönköpings län, Stockholms län och Västerbottens län. Projektet har en delfinansiering av EU och ska avrapporteras i februari 2001. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera förberedelsefasen samt uppbyggnads- och implementeringsfasen av IQM. Syftet är inte att mäta effekterna av projektet, utan hur man gjort och vad som ansågs viktigt. Det handlar om vad företagen och dess medarbetare själva upplever och uppger. Utgångspunkten för flera av uppsatsens frågeställningar är French & Bells numer klassiska illustration av ett företag som ett isberg (se avsnitt 2). Ovan vattenytan syns organisationens synliga komponenter i form av rutiner, regler, lagar och avtal. Under vattenytan finns ett synsätt baserat på en social processorientering där människan har en central roll. Särskilt ISO 9001 betonar rutiner, regler och instruktioner och därför är det intressant att studera vilka delar av isberget företagen och konsulterna själva fokuserar kring i sitt projektarbete. Uppsatsen baseras på den kvalitativa undersökningen kring fyra medverkande företag som gjorts. De intervjukategorier som intervjuats är ledning (VD), kvalitetssamordnare/kvalitetschef, personal samt externa kvalitetskonsulter och sammanlagt har 16 personer intervjuats. Kvalitetskonsulterna har resonerat kring val av metod, men det finns inte många exempel på att man utformat en medveten dokumenterad strategi för hur man ska ta utgångspunkt i det som finns "under vattenytan" i projektplaneringen. På företagen finns dock flera exempel på ett förståelsebaserat angreppssätt. Företagen anser att det är mycket viktigt med en bra konsult och lägger särskilt stort värde på att konsulten personlighetsmässigt ska "passa" företaget. Erfarenheter av tidigare, liknande projekt, verkar också ha stort inflytande på det nuvarande projektet och detta är något som företagen borde bli mer medvetna om. Förberedelsefasen kan överlag utvecklas. Ledningar och medarbetare tenderar att se olika syften med IQM-projektet. Ledningarna ser en egen, inre mening med projektet, medan medarbetarna ser en yttre, i förhållande till kunden. Miljö- och arbetsmiljöfrågorna breddar perspektivet och väcker frågor om etik och moral.},
 author    = {Fürdös Nordin, Annika},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IQM integrering av tre ledningssystem},
 year     = {2001},
}