Advanced

Globalisering och konstruktionen av en etnisk identitet

Bilim, Yelis (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Den aktuella uppsatsen är en teoretisk litteraturstudie baserad på syftet att försöka förklara och tolka vilken påverkan globaliseringen har på konstruktionen av en etnisk identitet. Samt ämnar uppsatsen belysa kopplingen mellan samhällsutveckling och den etniska identitetskonstruktionen. Hur och varför den etniska identiteten i ett samhälle reproduceras trots möjligheter till en frigörelse från denna reproduktion. Vilka konsekvenser medför globaliseringen för konstruktionen och reproduktionen av den etniska identiteten i fråga? Utifrån mina syften analyseras begreppen livsstil, gemenskap och ontologisk trygghet. Analysen tar sin utgångspunkt i framförallt Anthony Giddens teorier om senmoderniteten och behovet av att skapa en identitet i... (More)
Den aktuella uppsatsen är en teoretisk litteraturstudie baserad på syftet att försöka förklara och tolka vilken påverkan globaliseringen har på konstruktionen av en etnisk identitet. Samt ämnar uppsatsen belysa kopplingen mellan samhällsutveckling och den etniska identitetskonstruktionen. Hur och varför den etniska identiteten i ett samhälle reproduceras trots möjligheter till en frigörelse från denna reproduktion. Vilka konsekvenser medför globaliseringen för konstruktionen och reproduktionen av den etniska identiteten i fråga? Utifrån mina syften analyseras begreppen livsstil, gemenskap och ontologisk trygghet. Analysen tar sin utgångspunkt i framförallt Anthony Giddens teorier om senmoderniteten och behovet av att skapa en identitet i denna samt hur samhällsförändring kan påverka den etniska identitetskonstruktion och vilka konsekvenser det kan få, analyseras utifrån Durkheim och anomibegreppet. Ur dessa hållpunkter utvecklas en teori om hur de etniska grupperna i fråga skapar en identitet och en livsform som ger dem skydd mot globaliseringens reflexiva kaos och hur de härigenom lyckas erhålla en struktur och mening i sitt vardagliga liv. Analysen belyses utifrån ett historiskt, strukturellt och funktionellt perspektiv. Mitt metodiska angreppssätt utgörs av hermeneutiken och dess tolkningslära. Mitt resultat av analysen är att globaliseringen och den samhällsutveckling som har skett påverkar den etniska identitetskonstruktionen. Denna slutsats grundas utifrån mina teorival som bland annat belyser behovet av att skapa en trygghet i en oviss värld där de globala systemet består utav ekonomiska och politiska eliter med endast ekonomiska vinst intressen. Maktstrukturen kan även reproduceras vilket bidrar till den etniska identitetsreproduktionen som ett skydd i sin invanda underordning. Maktstrukturen existerar både på global och lokal nivå. Flykten från det egna landet, präglat av krig och politiskt förtryck bidrar till ett ännu starkare behov av att stärka, forma och omforma denna etniska identitet. De förändringar och omställningar dessa etniska grupper i exil har ställts inför har bidragit till en känsla av anomi vilket stärker deras vilja till att anamma den grupp där de känner sig accepterade och trygga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bilim, Yelis
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355079
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355079,
 abstract   = {Den aktuella uppsatsen är en teoretisk litteraturstudie baserad på syftet att försöka förklara och tolka vilken påverkan globaliseringen har på konstruktionen av en etnisk identitet. Samt ämnar uppsatsen belysa kopplingen mellan samhällsutveckling och den etniska identitetskonstruktionen. Hur och varför den etniska identiteten i ett samhälle reproduceras trots möjligheter till en frigörelse från denna reproduktion. Vilka konsekvenser medför globaliseringen för konstruktionen och reproduktionen av den etniska identiteten i fråga? Utifrån mina syften analyseras begreppen livsstil, gemenskap och ontologisk trygghet. Analysen tar sin utgångspunkt i framförallt Anthony Giddens teorier om senmoderniteten och behovet av att skapa en identitet i denna samt hur samhällsförändring kan påverka den etniska identitetskonstruktion och vilka konsekvenser det kan få, analyseras utifrån Durkheim och anomibegreppet. Ur dessa hållpunkter utvecklas en teori om hur de etniska grupperna i fråga skapar en identitet och en livsform som ger dem skydd mot globaliseringens reflexiva kaos och hur de härigenom lyckas erhålla en struktur och mening i sitt vardagliga liv. Analysen belyses utifrån ett historiskt, strukturellt och funktionellt perspektiv. Mitt metodiska angreppssätt utgörs av hermeneutiken och dess tolkningslära. Mitt resultat av analysen är att globaliseringen och den samhällsutveckling som har skett påverkar den etniska identitetskonstruktionen. Denna slutsats grundas utifrån mina teorival som bland annat belyser behovet av att skapa en trygghet i en oviss värld där de globala systemet består utav ekonomiska och politiska eliter med endast ekonomiska vinst intressen. Maktstrukturen kan även reproduceras vilket bidrar till den etniska identitetsreproduktionen som ett skydd i sin invanda underordning. Maktstrukturen existerar både på global och lokal nivå. Flykten från det egna landet, präglat av krig och politiskt förtryck bidrar till ett ännu starkare behov av att stärka, forma och omforma denna etniska identitet. De förändringar och omställningar dessa etniska grupper i exil har ställts inför har bidragit till en känsla av anomi vilket stärker deras vilja till att anamma den grupp där de känner sig accepterade och trygga.},
 author    = {Bilim, Yelis},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Globalisering och konstruktionen av en etnisk identitet},
 year     = {2001},
}