Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Äldre studenters studentliv

Sörensen, Jill (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att skildra äldre studenters studiesituation. Med äldre studenter avses studenter som är mellan 30 och 40 år. Det empiriska underlaget består av både kvantitativt (enkäter) och kvalitativt (intervjuer) material. De frågeställningar som besvaras är: - Varför har respondenterna börjat studera - Påverkas respondenternas identitet av studierna? I så fall hur och på vilket sätt hanteras förändringen? - Påverkas respondenternas ekonomiska situation? I så fall hur och på vilket sätt hanteras förändringen? - Påverkas respondenternas sociala status? I så fall på vilket sätt upplever respondenterna förändringen? Vid analysen har den teoretiska utgångspunken varit symbolisk interaktionism. Av analysen framkommer att de... (More)
Syftet med uppsatsen är att skildra äldre studenters studiesituation. Med äldre studenter avses studenter som är mellan 30 och 40 år. Det empiriska underlaget består av både kvantitativt (enkäter) och kvalitativt (intervjuer) material. De frågeställningar som besvaras är: - Varför har respondenterna börjat studera - Påverkas respondenternas identitet av studierna? I så fall hur och på vilket sätt hanteras förändringen? - Påverkas respondenternas ekonomiska situation? I så fall hur och på vilket sätt hanteras förändringen? - Påverkas respondenternas sociala status? I så fall på vilket sätt upplever respondenterna förändringen? Vid analysen har den teoretiska utgångspunken varit symbolisk interaktionism. Av analysen framkommer att de samhälleliga förändringar som inträffat på arbetsmarkanden till stor del ligger till grund för respondenternas beslut att påbörja en högre utbildning. De har upplevt en form av utbildningstvång genom att de, på olika sätt, noterat att utbildning värderas högt i dagens samhälle. Trots att de upplever studierna som givande så uppstår en del problem under deras studietid. De upplever att de inte tillhör den ordinära studentvärlden pga. sin ålder men även genom en existerande föreställning från universitets sida om hur en student är. Deras ekonomiska situation försämras drastiskt i och med studierna, vilket leder till stress och slitningar i den eventuella familjen. Respondenterna upplever också ett utanförskap under studietiden. De har svårt att få nya vänner genom studierna pga. att de inte har tid att knyta nya kontakter eller för att det inte finns så många äldre studenter på den utbildningsväg de valt att gå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sörensen, Jill
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355122
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355122,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att skildra äldre studenters studiesituation. Med äldre studenter avses studenter som är mellan 30 och 40 år. Det empiriska underlaget består av både kvantitativt (enkäter) och kvalitativt (intervjuer) material. De frågeställningar som besvaras är: - Varför har respondenterna börjat studera - Påverkas respondenternas identitet av studierna? I så fall hur och på vilket sätt hanteras förändringen? - Påverkas respondenternas ekonomiska situation? I så fall hur och på vilket sätt hanteras förändringen? - Påverkas respondenternas sociala status? I så fall på vilket sätt upplever respondenterna förändringen? Vid analysen har den teoretiska utgångspunken varit symbolisk interaktionism. Av analysen framkommer att de samhälleliga förändringar som inträffat på arbetsmarkanden till stor del ligger till grund för respondenternas beslut att påbörja en högre utbildning. De har upplevt en form av utbildningstvång genom att de, på olika sätt, noterat att utbildning värderas högt i dagens samhälle. Trots att de upplever studierna som givande så uppstår en del problem under deras studietid. De upplever att de inte tillhör den ordinära studentvärlden pga. sin ålder men även genom en existerande föreställning från universitets sida om hur en student är. Deras ekonomiska situation försämras drastiskt i och med studierna, vilket leder till stress och slitningar i den eventuella familjen. Respondenterna upplever också ett utanförskap under studietiden. De har svårt att få nya vänner genom studierna pga. att de inte har tid att knyta nya kontakter eller för att det inte finns så många äldre studenter på den utbildningsväg de valt att gå.},
 author    = {Sörensen, Jill},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Äldre studenters studentliv},
 year     = {2001},
}