Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Swedish - American eller amerikasvensk: en kvalitativ studie om tio utlandssvenska kvinnors identitet och förhållande till Sverige

Wallden, Jennie (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Det ligger en mångtydighet att ha sitt ursprung i ett land men bo i ett annat. Ursprungslandets vardagsliv med symboler och kultur omger inte individen som flyttat till ett annat land. Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur utlandssvenska kvinnor i New York uppfattar sin kulturella identitet och hur deras förhållande till Sverige ter sig. Genom kvalitativa intervjuer med 10 svenskfödda kvinnor, som bott utomlands i många år, försökte jag att få en inblick i problematiken i deras kulturella identitetssituation och relation till Sverige. Jag har med hjälp av relevanta sociologiska och etnologiska teorier kring kulturell identitet, försökt att binda samman resultaten från min fältstudie till en analys. I denna fann jag att... (More)
Det ligger en mångtydighet att ha sitt ursprung i ett land men bo i ett annat. Ursprungslandets vardagsliv med symboler och kultur omger inte individen som flyttat till ett annat land. Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur utlandssvenska kvinnor i New York uppfattar sin kulturella identitet och hur deras förhållande till Sverige ter sig. Genom kvalitativa intervjuer med 10 svenskfödda kvinnor, som bott utomlands i många år, försökte jag att få en inblick i problematiken i deras kulturella identitetssituation och relation till Sverige. Jag har med hjälp av relevanta sociologiska och etnologiska teorier kring kulturell identitet, försökt att binda samman resultaten från min fältstudie till en analys. I denna fann jag att de utlandssvenska kvinnorna i New York inte identifierar sig till fullo med varken vanliga svenskor eller amerikanskor. Även om inte alla kände varandra, kände de däremot en identitetssamhörighet som svenskor som lämnat Sverige för att leva i New York. De delade många erfarenheter med varandra, samtidigt som de hade det gemensamma ursprunget. Kvinnornas relation till Sverige var komplicerad och de både närmade sig till och distanserade sig från det gamla hemlandet av olika grad. Det som upplevdes som positivt höjde man till höjderna med en medveten nostalgi samtidigt som man inte hade glömt det som man upplevde som negativt. De olika beröringspunkterna var varierande bland kvinnorna, men de delade många känslor och erfarenheter kring problemet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallden, Jennie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355131
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355131,
 abstract   = {Det ligger en mångtydighet att ha sitt ursprung i ett land men bo i ett annat. Ursprungslandets vardagsliv med symboler och kultur omger inte individen som flyttat till ett annat land. Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur utlandssvenska kvinnor i New York uppfattar sin kulturella identitet och hur deras förhållande till Sverige ter sig. Genom kvalitativa intervjuer med 10 svenskfödda kvinnor, som bott utomlands i många år, försökte jag att få en inblick i problematiken i deras kulturella identitetssituation och relation till Sverige. Jag har med hjälp av relevanta sociologiska och etnologiska teorier kring kulturell identitet, försökt att binda samman resultaten från min fältstudie till en analys. I denna fann jag att de utlandssvenska kvinnorna i New York inte identifierar sig till fullo med varken vanliga svenskor eller amerikanskor. Även om inte alla kände varandra, kände de däremot en identitetssamhörighet som svenskor som lämnat Sverige för att leva i New York. De delade många erfarenheter med varandra, samtidigt som de hade det gemensamma ursprunget. Kvinnornas relation till Sverige var komplicerad och de både närmade sig till och distanserade sig från det gamla hemlandet av olika grad. Det som upplevdes som positivt höjde man till höjderna med en medveten nostalgi samtidigt som man inte hade glömt det som man upplevde som negativt. De olika beröringspunkterna var varierande bland kvinnorna, men de delade många känslor och erfarenheter kring problemet.},
 author    = {Wallden, Jennie},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Swedish - American eller amerikasvensk: en kvalitativ studie om tio utlandssvenska kvinnors identitet och förhållande till Sverige},
 year     = {2001},
}