Advanced

Arbete och kunskap: röster från gymnasieskolans fordons- och samhällsvetenskapliga program

Puaca, Goran (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Reformeringen av gymnasieskolan hade som mål att bättre förbereda eleverna för en värld i förändring, där ett fokus lades på arbetsmarknaden, högskolestudier och samhällsmedborgarskap. Uppsatsens fokus hamnar på ett yrkesinriktat gymnasieprogram, detta med bakgrund av att ett stort antal av dess elever inte får godkänt betyg i kärnämnena. Ett teoretiskt inriktat gymnasieprogram har också undersökts i uppsatsen för att få ett jämförande perspektiv. Studien har genom kvalitativt metod studerat de olika elevernas syn på kunskap och arbete, samt hur elever från skilda utbildningsprogram beskriver vad de anser vara användbar och relevant kunskap i sin utbildning. Detta med syftet att urskilja mönster i tankesätt och strategier mellan de olika... (More)
Reformeringen av gymnasieskolan hade som mål att bättre förbereda eleverna för en värld i förändring, där ett fokus lades på arbetsmarknaden, högskolestudier och samhällsmedborgarskap. Uppsatsens fokus hamnar på ett yrkesinriktat gymnasieprogram, detta med bakgrund av att ett stort antal av dess elever inte får godkänt betyg i kärnämnena. Ett teoretiskt inriktat gymnasieprogram har också undersökts i uppsatsen för att få ett jämförande perspektiv. Studien har genom kvalitativt metod studerat de olika elevernas syn på kunskap och arbete, samt hur elever från skilda utbildningsprogram beskriver vad de anser vara användbar och relevant kunskap i sin utbildning. Detta med syftet att urskilja mönster i tankesätt och strategier mellan de olika eleverna på de två gymnasieprogrammen. Uppsatsen utgångspunkter är att undersöka elevernas situation ur två perspektiv; elevernas egna beskrivningar och upplevelser av deras skolsituation samt deras syn på framtida möjligheter. Dessutom ger jag en belysning av samhälliga förhållanden och skolans organisation. Uppläggningen av uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning av skolans organisation samt relevanta reformbeslut. I den teoretiska delen studerar jag övergripande förhållanden samt kulturella aspekter av grupptillhörighet. Den efterföljande metoddelen inkluderar materialredovisning och en metodologisk diskussion. Därefter följer en analysdel med tolkningar och slutsatser. Olika kulturella mönster tenderar att reproduceras. Attityder och värderingar hos elever på det yrkesinriktade programmet är inriktade mot arbetslivet och inte mot teoretiska studier. Nyckelord: utbildning, arbete, klass (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Puaca, Goran
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355135
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355135,
 abstract   = {Reformeringen av gymnasieskolan hade som mål att bättre förbereda eleverna för en värld i förändring, där ett fokus lades på arbetsmarknaden, högskolestudier och samhällsmedborgarskap. Uppsatsens fokus hamnar på ett yrkesinriktat gymnasieprogram, detta med bakgrund av att ett stort antal av dess elever inte får godkänt betyg i kärnämnena. Ett teoretiskt inriktat gymnasieprogram har också undersökts i uppsatsen för att få ett jämförande perspektiv. Studien har genom kvalitativt metod studerat de olika elevernas syn på kunskap och arbete, samt hur elever från skilda utbildningsprogram beskriver vad de anser vara användbar och relevant kunskap i sin utbildning. Detta med syftet att urskilja mönster i tankesätt och strategier mellan de olika eleverna på de två gymnasieprogrammen. Uppsatsen utgångspunkter är att undersöka elevernas situation ur två perspektiv; elevernas egna beskrivningar och upplevelser av deras skolsituation samt deras syn på framtida möjligheter. Dessutom ger jag en belysning av samhälliga förhållanden och skolans organisation. Uppläggningen av uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning av skolans organisation samt relevanta reformbeslut. I den teoretiska delen studerar jag övergripande förhållanden samt kulturella aspekter av grupptillhörighet. Den efterföljande metoddelen inkluderar materialredovisning och en metodologisk diskussion. Därefter följer en analysdel med tolkningar och slutsatser. Olika kulturella mönster tenderar att reproduceras. Attityder och värderingar hos elever på det yrkesinriktade programmet är inriktade mot arbetslivet och inte mot teoretiska studier. Nyckelord: utbildning, arbete, klass},
 author    = {Puaca, Goran},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbete och kunskap: röster från gymnasieskolans fordons- och samhällsvetenskapliga program},
 year     = {2001},
}