Advanced

Nobody likes us! We don´t care! : social kontroll, avvikelse, social identitet och socialisering

Pros, Daniel (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Avvikelse i samhället har alltid varit intressant för sociologer att studera, att skapa sig förståelse för avvikande grupper hur de fungerar och vad de har för drivkrafter. Detta arbete har också riktats in på avvikelse. Syftet är att skapa en förståelse för avvikargrupper i samhället, i det här fallet fotbollshuliganer. Att kunna ge en förståelse om vad det är som driver denna grupp att handla som de gör, kartlägga hur det fungerar i deras värld, söka förklaringar till hur deras beteende lärs in och hur individer socialiseras in i gemenskapen. Utgångspunkten i arbetet är avvikargrupper och vad det är som påverkar dessa grupper och vad social kontroll har för betydelse på avvikargrupper. I arbetet så har jag använt mig av teorier för att... (More)
Avvikelse i samhället har alltid varit intressant för sociologer att studera, att skapa sig förståelse för avvikande grupper hur de fungerar och vad de har för drivkrafter. Detta arbete har också riktats in på avvikelse. Syftet är att skapa en förståelse för avvikargrupper i samhället, i det här fallet fotbollshuliganer. Att kunna ge en förståelse om vad det är som driver denna grupp att handla som de gör, kartlägga hur det fungerar i deras värld, söka förklaringar till hur deras beteende lärs in och hur individer socialiseras in i gemenskapen. Utgångspunkten i arbetet är avvikargrupper och vad det är som påverkar dessa grupper och vad social kontroll har för betydelse på avvikargrupper. I arbetet så har jag använt mig av teorier för att skapa just denna förståelse samt att ge svar på frågeställningen. Centrala begrepp som tas upp i teorin är social kontroll, moralisk panik, identifiering och roller. Allt för att ge ett sammanhang om hur social kontroll påverkar ett socialt samspel på aktörsnivå. Som exempel på en avvikargrupp så lyfts den engelska fotbollshuliganismen fram och förklaras för att kunna förstås utifrån den teori som tas upp. Arbetet är en diskussion om avvikandebeteende och teorier runt omkring detta och leder fram till en avslutande diskussion om avvikelse och olika aspekter på detta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pros, Daniel
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355139
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355139,
 abstract   = {Avvikelse i samhället har alltid varit intressant för sociologer att studera, att skapa sig förståelse för avvikande grupper hur de fungerar och vad de har för drivkrafter. Detta arbete har också riktats in på avvikelse. Syftet är att skapa en förståelse för avvikargrupper i samhället, i det här fallet fotbollshuliganer. Att kunna ge en förståelse om vad det är som driver denna grupp att handla som de gör, kartlägga hur det fungerar i deras värld, söka förklaringar till hur deras beteende lärs in och hur individer socialiseras in i gemenskapen. Utgångspunkten i arbetet är avvikargrupper och vad det är som påverkar dessa grupper och vad social kontroll har för betydelse på avvikargrupper. I arbetet så har jag använt mig av teorier för att skapa just denna förståelse samt att ge svar på frågeställningen. Centrala begrepp som tas upp i teorin är social kontroll, moralisk panik, identifiering och roller. Allt för att ge ett sammanhang om hur social kontroll påverkar ett socialt samspel på aktörsnivå. Som exempel på en avvikargrupp så lyfts den engelska fotbollshuliganismen fram och förklaras för att kunna förstås utifrån den teori som tas upp. Arbetet är en diskussion om avvikandebeteende och teorier runt omkring detta och leder fram till en avslutande diskussion om avvikelse och olika aspekter på detta.},
 author    = {Pros, Daniel},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nobody likes us! We don´t care! : social kontroll, avvikelse, social identitet och socialisering},
 year     = {2001},
}