Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ikea i Ryssland : en kvalitativ studie om kulturella skillnader och kollisioner

Binnmyr, Andreas (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
I ljuset av globaliseringen följer även företag som etablerar sig på nya marknader. Utländska företag är vanliga inslag i Sverige (MacDonalds, Dell etc) och tendensen mot en integrerad världsekonomi har idag den globala marknadsekonomin kommit hela vägen till Moskva. Denna uppsats är baserad på Ikeas intåg på den ryska marknaden. Ryssland som länge varit kommunistiskt har en annorlunda kultur jämfört med Sverige avseende bland annat politiska, ekonomiska och juridiska faktorer. Jag tror Ryssland kulturella bakgrund försvårar för ryska medarbetare att inkorporeras i Ikeas specifika kultur. Syftet med denna rapport är undersöka hur Ikeas kultur ser ut och fungerar enligt svenska medarbetare och vilken problematik som kan uppstå när denna... (More)
I ljuset av globaliseringen följer även företag som etablerar sig på nya marknader. Utländska företag är vanliga inslag i Sverige (MacDonalds, Dell etc) och tendensen mot en integrerad världsekonomi har idag den globala marknadsekonomin kommit hela vägen till Moskva. Denna uppsats är baserad på Ikeas intåg på den ryska marknaden. Ryssland som länge varit kommunistiskt har en annorlunda kultur jämfört med Sverige avseende bland annat politiska, ekonomiska och juridiska faktorer. Jag tror Ryssland kulturella bakgrund försvårar för ryska medarbetare att inkorporeras i Ikeas specifika kultur. Syftet med denna rapport är undersöka hur Ikeas kultur ser ut och fungerar enligt svenska medarbetare och vilken problematik som kan uppstå när denna kultur implementeras hos ryska medarbetare. Min primära frågeställning är att identifiera problemen och dess eventuella orsaker. Jag har gjort en kvalitativ metod med etnografiska inslag och mina slutsatser är baserade på en tolkning av mitt empiriska material. Jag har i min avslutande diskussion verifierat styrkan i Ikeas kultur. Jag har även dragit slutsatsen att det finns samband mellan vad som kan kategoriseras som en svensk kultur och Ikeas kultur. Rysslands kultur är annorlunda Sveriges och Ikeas kultur på många punkter. Dessa kulturella skillnader är ibland uppskov till förvirring och feltolkningar av Ikeas kultur hos de ryska medarbetarna. Detta kan ses som kulturella kollisioner då de olika kulturerna innehåller olika kulturella manifesteringar och värderingar. Min konkluderande slutsats är att Ikeas etnocentriska kultur ibland har en för företaget begränsande effekt, då lokala kompetenser och kunskaper kan marginaliseras i Ikeas starka kultur. Nyckelord: Kultur, Organisationskultur, Landskultur, Kulturkollisioner (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Binnmyr, Andreas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355155
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355155,
 abstract   = {I ljuset av globaliseringen följer även företag som etablerar sig på nya marknader. Utländska företag är vanliga inslag i Sverige (MacDonalds, Dell etc) och tendensen mot en integrerad världsekonomi har idag den globala marknadsekonomin kommit hela vägen till Moskva. Denna uppsats är baserad på Ikeas intåg på den ryska marknaden. Ryssland som länge varit kommunistiskt har en annorlunda kultur jämfört med Sverige avseende bland annat politiska, ekonomiska och juridiska faktorer. Jag tror Ryssland kulturella bakgrund försvårar för ryska medarbetare att inkorporeras i Ikeas specifika kultur. Syftet med denna rapport är undersöka hur Ikeas kultur ser ut och fungerar enligt svenska medarbetare och vilken problematik som kan uppstå när denna kultur implementeras hos ryska medarbetare. Min primära frågeställning är att identifiera problemen och dess eventuella orsaker. Jag har gjort en kvalitativ metod med etnografiska inslag och mina slutsatser är baserade på en tolkning av mitt empiriska material. Jag har i min avslutande diskussion verifierat styrkan i Ikeas kultur. Jag har även dragit slutsatsen att det finns samband mellan vad som kan kategoriseras som en svensk kultur och Ikeas kultur. Rysslands kultur är annorlunda Sveriges och Ikeas kultur på många punkter. Dessa kulturella skillnader är ibland uppskov till förvirring och feltolkningar av Ikeas kultur hos de ryska medarbetarna. Detta kan ses som kulturella kollisioner då de olika kulturerna innehåller olika kulturella manifesteringar och värderingar. Min konkluderande slutsats är att Ikeas etnocentriska kultur ibland har en för företaget begränsande effekt, då lokala kompetenser och kunskaper kan marginaliseras i Ikeas starka kultur. Nyckelord: Kultur, Organisationskultur, Landskultur, Kulturkollisioner},
 author    = {Binnmyr, Andreas},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ikea i Ryssland : en kvalitativ studie om kulturella skillnader och kollisioner},
 year     = {2003},
}