Advanced

Anonyma Alkoholister : En kvalitativ studie av Anonyma Alkoholisters manifesta och latenta funktioner

Svensson, Thomas (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Anonyma Alkoholister är en rörelse inom den ideella sfären för hjälp till alkoholister. AA har som enda syfte att hjälpa andra alkoholister som fortfarande lider av alkoholism. AA är inte en professionell rörelse och tar inte emot ekonomiska eller andra bidrag från utomstående organisationer. AA:s funktion för individ och samhälle är dock inte helt framträdande. Under-sökningen syftar till att avslöja de avsiktliga funktionerna i AA samt även kartlägga de oav-siktliga funktionerna i rörelsen. En tredje aspekt är om det finns funktioner i AA som under-minerar rörelsen. De frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån är: Vad är AA:s manifesta funktion? Finns det andra kapital som individen tillskansar sig, dvs, latenta funktioner? Vad betyder... (More)
Anonyma Alkoholister är en rörelse inom den ideella sfären för hjälp till alkoholister. AA har som enda syfte att hjälpa andra alkoholister som fortfarande lider av alkoholism. AA är inte en professionell rörelse och tar inte emot ekonomiska eller andra bidrag från utomstående organisationer. AA:s funktion för individ och samhälle är dock inte helt framträdande. Under-sökningen syftar till att avslöja de avsiktliga funktionerna i AA samt även kartlägga de oav-siktliga funktionerna i rörelsen. En tredje aspekt är om det finns funktioner i AA som under-minerar rörelsen. De frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån är: Vad är AA:s manifesta funktion? Finns det andra kapital som individen tillskansar sig, dvs, latenta funktioner? Vad betyder de andra sociala funktionerna för medlemmarna och AA? Undersökningen bygger på fem djupintervjuer med medlemmar från AA samt tre observationer. Den teoretiska ram som använts i undersökningen består av Robert Mertons manifesta och latenta funktioner samt sociala dysfunktioner. Även begrepp som fält, kapital hämtade från Pierre Bourdieu används i undersökningen. Slutsatsen som framkommer i undersökningen är att AA:s manifesta funk-tion är att alkoholister skall uppnå nykterhet. Individerna accepterar tolvstegsprogrammet och markerar att de lämnar det gamla fältet till förmån för det fält AA representerar. De latenta funktionerna består av olika kapital som individen tillskansar sig i det nyktra livet. De latenta funktionerna innehåller även en social dysfunktion. Individerna minskar sitt mötesdeltagande i takt med att de latenta funktionerna tar allt mer tid i anspråk. Sökord: Alkoholism, manifest, latent, funktion, dysfunktion, kapital, fält, tolvstegsprogrammet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Thomas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355159
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355159,
 abstract   = {Anonyma Alkoholister är en rörelse inom den ideella sfären för hjälp till alkoholister. AA har som enda syfte att hjälpa andra alkoholister som fortfarande lider av alkoholism. AA är inte en professionell rörelse och tar inte emot ekonomiska eller andra bidrag från utomstående organisationer. AA:s funktion för individ och samhälle är dock inte helt framträdande. Under-sökningen syftar till att avslöja de avsiktliga funktionerna i AA samt även kartlägga de oav-siktliga funktionerna i rörelsen. En tredje aspekt är om det finns funktioner i AA som under-minerar rörelsen. De frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån är: Vad är AA:s manifesta funktion? Finns det andra kapital som individen tillskansar sig, dvs, latenta funktioner? Vad betyder de andra sociala funktionerna för medlemmarna och AA? Undersökningen bygger på fem djupintervjuer med medlemmar från AA samt tre observationer. Den teoretiska ram som använts i undersökningen består av Robert Mertons manifesta och latenta funktioner samt sociala dysfunktioner. Även begrepp som fält, kapital hämtade från Pierre Bourdieu används i undersökningen. Slutsatsen som framkommer i undersökningen är att AA:s manifesta funk-tion är att alkoholister skall uppnå nykterhet. Individerna accepterar tolvstegsprogrammet och markerar att de lämnar det gamla fältet till förmån för det fält AA representerar. De latenta funktionerna består av olika kapital som individen tillskansar sig i det nyktra livet. De latenta funktionerna innehåller även en social dysfunktion. Individerna minskar sitt mötesdeltagande i takt med att de latenta funktionerna tar allt mer tid i anspråk. Sökord: Alkoholism, manifest, latent, funktion, dysfunktion, kapital, fält, tolvstegsprogrammet.},
 author    = {Svensson, Thomas},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anonyma Alkoholister : En kvalitativ studie av Anonyma Alkoholisters manifesta och latenta funktioner},
 year     = {2003},
}