Advanced

Drogen som väg till brott - sex kvinnors livshistorier

Jernmark, Hanna and Persson, Emma (2004)
Sociology
Abstract (Swedish)
Kvinnors brottslighet är inom sociologin och kriminologin ett lågprioriterat forskningsområde. Därför anser vi att det är av största vikt att lyfta fram det. I denna uppsats har vi arbetat utefter frågeställningen: Hur kan vi genom att studera en kriminell kvinnas livshistoria finna orsaker till hennes kriminella karriär? Studiens syfte är att genom livshistoriska intervjuer få en ökad förståelse för vad som lett fram till dessa kvinnors nuvarande livssituation. Vårt tillvägagångsätt har varit att dels ta del av teorier om kvinnors brottslighet, dels genomföra en empirisk studie för att se om det går att applicera dessa teorier i konkreta fall. Vi började arbetet med att undersöka vilka teorier som existerar angående kvinnors brottslighet.... (More)
Kvinnors brottslighet är inom sociologin och kriminologin ett lågprioriterat forskningsområde. Därför anser vi att det är av största vikt att lyfta fram det. I denna uppsats har vi arbetat utefter frågeställningen: Hur kan vi genom att studera en kriminell kvinnas livshistoria finna orsaker till hennes kriminella karriär? Studiens syfte är att genom livshistoriska intervjuer få en ökad förståelse för vad som lett fram till dessa kvinnors nuvarande livssituation. Vårt tillvägagångsätt har varit att dels ta del av teorier om kvinnors brottslighet, dels genomföra en empirisk studie för att se om det går att applicera dessa teorier i konkreta fall. Vi började arbetet med att undersöka vilka teorier som existerar angående kvinnors brottslighet. Därefter genomförde vi vår empiriska undersökning på anstalter i Skåne. Slutarbetet bestod i att analysera de livshistorier vi samlat in och relatera teorierna till dessa. Det tydligaste resultatet av vår undersökning är den starka kopplingen mellan kriminalitet och missbruk. Vi har även funnit att de intervjuade kvinnorna på olika sätt förknippar sina kriminella karriärer med mäns livsmönster. Samtidigt framhåller de ändå sin självständighet och differentierar sig från rollen som underlägsen mannen. Detta avståndstagande går på tvärs mot den stereotypa bilden av den kvinnliga brottslingen i forskningen. Nyckelord: kvinnor, brottslighet, livshistorier, drogmissbruk, intervjuer, kriminologi (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jernmark, Hanna and Persson, Emma
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355175
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355175,
 abstract   = {Kvinnors brottslighet är inom sociologin och kriminologin ett lågprioriterat forskningsområde. Därför anser vi att det är av största vikt att lyfta fram det. I denna uppsats har vi arbetat utefter frågeställningen: Hur kan vi genom att studera en kriminell kvinnas livshistoria finna orsaker till hennes kriminella karriär? Studiens syfte är att genom livshistoriska intervjuer få en ökad förståelse för vad som lett fram till dessa kvinnors nuvarande livssituation. Vårt tillvägagångsätt har varit att dels ta del av teorier om kvinnors brottslighet, dels genomföra en empirisk studie för att se om det går att applicera dessa teorier i konkreta fall. Vi började arbetet med att undersöka vilka teorier som existerar angående kvinnors brottslighet. Därefter genomförde vi vår empiriska undersökning på anstalter i Skåne. Slutarbetet bestod i att analysera de livshistorier vi samlat in och relatera teorierna till dessa. Det tydligaste resultatet av vår undersökning är den starka kopplingen mellan kriminalitet och missbruk. Vi har även funnit att de intervjuade kvinnorna på olika sätt förknippar sina kriminella karriärer med mäns livsmönster. Samtidigt framhåller de ändå sin självständighet och differentierar sig från rollen som underlägsen mannen. Detta avståndstagande går på tvärs mot den stereotypa bilden av den kvinnliga brottslingen i forskningen. Nyckelord: kvinnor, brottslighet, livshistorier, drogmissbruk, intervjuer, kriminologi},
 author    = {Jernmark, Hanna and Persson, Emma},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Drogen som väg till brott - sex kvinnors livshistorier},
 year     = {2004},
}