Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mänsklig interaktion i Knowledge Management : ett kritiskt kommunikativt perspektiv på Communities of Practice

Lundin, Martina Sophia (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Följande arbete har sökt beskriva, tolka och fördjupa teoretiseringen kring Communities of Practice ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv. Ett antal artiklar om Communities of Practice som kunskapande koncept har analyserats utifrån den amerikanska pragmatismen. Syftet med arbetet är att belysa kommunikativa aspekter inom teoretiseringen samt pröva utveckla teorin som analysenhet i ljuset av mellanmänsklig kommunikation. Jag har även sökt finna vilka vetenskapsteoretiska grunder Communities of Practice vilar på. Det skrivna materialet har analyserats genom kvalitativ textanalys och diskursanalys. Arbetet är avgränsat till att enbart studera den mellanmänskliga interaktion som gör sig gällande inom ett Communities of Practice och gör... (More)
Följande arbete har sökt beskriva, tolka och fördjupa teoretiseringen kring Communities of Practice ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv. Ett antal artiklar om Communities of Practice som kunskapande koncept har analyserats utifrån den amerikanska pragmatismen. Syftet med arbetet är att belysa kommunikativa aspekter inom teoretiseringen samt pröva utveckla teorin som analysenhet i ljuset av mellanmänsklig kommunikation. Jag har även sökt finna vilka vetenskapsteoretiska grunder Communities of Practice vilar på. Det skrivna materialet har analyserats genom kvalitativ textanalys och diskursanalys. Arbetet är avgränsat till att enbart studera den mellanmänskliga interaktion som gör sig gällande inom ett Communities of Practice och gör därmed inte anspråk på att analysera övriga kommunikationsaspekter inom Knowledge Management. Min analys hävdar att Communities of Practice redan har en grund i ett etablerat filosofiskt system - den amerikanska pragmatismen. De undersökande gemenskaper som pragmatisterna talar om lägger även grund för ett demokratiskt ideal och system, såväl på organisationsnivå som på samhällsnivå. Vidare pekar analysen på att ett undersökande förhållningssätt i kunskapandet kräver noga övervägning vilka begrepp och vokabulär som nyttjas. Det som inte kommer till uttryck kan vara minst lika viktigt som det som sägs i ett givet sammanhang. Ett mer sökande språk i teoretiseringen efterlyses också då själva innehållet - kunskapande - enligt den amerikanska pragmatismen handlar om att undersöka, pröva, omformulera och pröva igen. Befintlig teoretisering av Communities of Practice får genom pragmatismen - inte bara ett nytt ramverk av begrepp som tydligare beskriver fenomenet - utan även en fördjupad dimension av hur kunskap skapas i gemenskaper. Nyckelord: Amerikansk pragmatism, Communities of Practice, Diskurs, Exformation, Gemenskap, Knowledge Management, Kommunikation, Kunskapande, Undersökning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundin, Martina Sophia
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355201
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355201,
 abstract   = {Följande arbete har sökt beskriva, tolka och fördjupa teoretiseringen kring Communities of Practice ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv. Ett antal artiklar om Communities of Practice som kunskapande koncept har analyserats utifrån den amerikanska pragmatismen. Syftet med arbetet är att belysa kommunikativa aspekter inom teoretiseringen samt pröva utveckla teorin som analysenhet i ljuset av mellanmänsklig kommunikation. Jag har även sökt finna vilka vetenskapsteoretiska grunder Communities of Practice vilar på. Det skrivna materialet har analyserats genom kvalitativ textanalys och diskursanalys. Arbetet är avgränsat till att enbart studera den mellanmänskliga interaktion som gör sig gällande inom ett Communities of Practice och gör därmed inte anspråk på att analysera övriga kommunikationsaspekter inom Knowledge Management. Min analys hävdar att Communities of Practice redan har en grund i ett etablerat filosofiskt system - den amerikanska pragmatismen. De undersökande gemenskaper som pragmatisterna talar om lägger även grund för ett demokratiskt ideal och system, såväl på organisationsnivå som på samhällsnivå. Vidare pekar analysen på att ett undersökande förhållningssätt i kunskapandet kräver noga övervägning vilka begrepp och vokabulär som nyttjas. Det som inte kommer till uttryck kan vara minst lika viktigt som det som sägs i ett givet sammanhang. Ett mer sökande språk i teoretiseringen efterlyses också då själva innehållet - kunskapande - enligt den amerikanska pragmatismen handlar om att undersöka, pröva, omformulera och pröva igen. Befintlig teoretisering av Communities of Practice får genom pragmatismen - inte bara ett nytt ramverk av begrepp som tydligare beskriver fenomenet - utan även en fördjupad dimension av hur kunskap skapas i gemenskaper. Nyckelord: Amerikansk pragmatism, Communities of Practice, Diskurs, Exformation, Gemenskap, Knowledge Management, Kommunikation, Kunskapande, Undersökning.},
 author    = {Lundin, Martina Sophia},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mänsklig interaktion i Knowledge Management : ett kritiskt kommunikativt perspektiv på Communities of Practice},
 year     = {2003},
}