Advanced

Män, kvinnor och datorer : en kvantitativstudie om skillnader i mäns och kvinnors datorvanor.

Holmén Olsson, Annika (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Uppsatsen handlar om datoranvändning hos anställda inom Helsingborgs kommun. Resultatet bygger på enkätsvar från anställda som "lånat" HemPC under tre år. Syftet med enkäten har varit att undersöka hur de anställda använder sin HemPC och även att se könsrelaterade skillnader. Med hjälp av teorier och empiri har kvinnors och mäns datorintresse undersökts. En del i uppsatsen har också varit att undersöka om det finns skillnader bland socioekonomiska grupper när det gäller användandet av datorer. I studien har genusteorier om att mannen är norm i samhället behandlats. När det gäller genusteorier har utgångspunkten varit Cynthia Cockburns bok "Machinery of dominance". I boken skriver hon att det överhuvudtaget inte går i dagens samhälle att... (More)
Uppsatsen handlar om datoranvändning hos anställda inom Helsingborgs kommun. Resultatet bygger på enkätsvar från anställda som "lånat" HemPC under tre år. Syftet med enkäten har varit att undersöka hur de anställda använder sin HemPC och även att se könsrelaterade skillnader. Med hjälp av teorier och empiri har kvinnors och mäns datorintresse undersökts. En del i uppsatsen har också varit att undersöka om det finns skillnader bland socioekonomiska grupper när det gäller användandet av datorer. I studien har genusteorier om att mannen är norm i samhället behandlats. När det gäller genusteorier har utgångspunkten varit Cynthia Cockburns bok "Machinery of dominance". I boken skriver hon att det överhuvudtaget inte går i dagens samhälle att vara kvinnlig och ägna sig åt teknik, detta eftersom vi socialiseras in i olika könsroller utifrån samhällets normer. Hon påpekar dock att det inte alltid varit så att kvinnor uteslutits från tekniken. Jag har genom denna studie inte sett några större likheter med tidigare forskning. Det finns knappt märkbara skillnader i användandet av datorer mellan män och kvinnor i Helsingborgs kommun. Undersökningen visade istället att vi tycks vara på väg in i en ny revolution, där kvinnorna är lika stora datoranvändare som männen. Kvinnorna i undersökningen använde datorn i lika stor omfattning som männen. Kvinnorna är alltså i allra högsta grad involverade i dagens teknik, vilket motsäger Cynthia Cockburns teori. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmén Olsson, Annika
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355205
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355205,
 abstract   = {Uppsatsen handlar om datoranvändning hos anställda inom Helsingborgs kommun. Resultatet bygger på enkätsvar från anställda som "lånat" HemPC under tre år. Syftet med enkäten har varit att undersöka hur de anställda använder sin HemPC och även att se könsrelaterade skillnader. Med hjälp av teorier och empiri har kvinnors och mäns datorintresse undersökts. En del i uppsatsen har också varit att undersöka om det finns skillnader bland socioekonomiska grupper när det gäller användandet av datorer. I studien har genusteorier om att mannen är norm i samhället behandlats. När det gäller genusteorier har utgångspunkten varit Cynthia Cockburns bok "Machinery of dominance". I boken skriver hon att det överhuvudtaget inte går i dagens samhälle att vara kvinnlig och ägna sig åt teknik, detta eftersom vi socialiseras in i olika könsroller utifrån samhällets normer. Hon påpekar dock att det inte alltid varit så att kvinnor uteslutits från tekniken. Jag har genom denna studie inte sett några större likheter med tidigare forskning. Det finns knappt märkbara skillnader i användandet av datorer mellan män och kvinnor i Helsingborgs kommun. Undersökningen visade istället att vi tycks vara på väg in i en ny revolution, där kvinnorna är lika stora datoranvändare som männen. Kvinnorna i undersökningen använde datorn i lika stor omfattning som männen. Kvinnorna är alltså i allra högsta grad involverade i dagens teknik, vilket motsäger Cynthia Cockburns teori.},
 author    = {Holmén Olsson, Annika},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Män, kvinnor och datorer : en kvantitativstudie om skillnader i mäns och kvinnors datorvanor.},
 year     = {2001},
}