Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Identiteternas Marknad

Hansson, Markus (2004)
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna teoretiska essä är att utröna konsumtionens roll för den nutida identitetsbildningen. Detta genomförs genom en genomgång av modern, sociologisk teoribildning rörande det aktuella temat. Essän är uppdelad i tre avsnitt, som alla rör olika analytiska nivåer. Det första avsnittet, Från Produktionssamhälle till Konsumtionssamhälle, behandlar samhällets förändring under tiden från industrialiseringen, och vad det västerländska samhällets skifte i fokus från produktion till konsumtion har inneburit för identitetsbildningen. Det andra avsnittet, Statusgrupper och social reproduktion, tar avstamp i ett mer "klassiskt" sociologiskt tankesätt, och behandlar statusgrupperna klass, kön och ålder. Det tredje avsnittet, Estetiseringen... (More)
Syftet med denna teoretiska essä är att utröna konsumtionens roll för den nutida identitetsbildningen. Detta genomförs genom en genomgång av modern, sociologisk teoribildning rörande det aktuella temat. Essän är uppdelad i tre avsnitt, som alla rör olika analytiska nivåer. Det första avsnittet, Från Produktionssamhälle till Konsumtionssamhälle, behandlar samhällets förändring under tiden från industrialiseringen, och vad det västerländska samhällets skifte i fokus från produktion till konsumtion har inneburit för identitetsbildningen. Det andra avsnittet, Statusgrupper och social reproduktion, tar avstamp i ett mer "klassiskt" sociologiskt tankesätt, och behandlar statusgrupperna klass, kön och ålder. Det tredje avsnittet, Estetiseringen av vardagslivet, behandlar ämnet ur vad som brukar benämnas som den postmoderna infallsvinkeln. Avsnittet tar upp fenomen så som designandet av livsstilar, neotribalsm och medialisering. Slutsatser: Konsumtionshandlingen är viktig, och blir allt viktigare, för identitetsformationen i västvärlden. Idag är identiteten som konsument mer framträdande än den som producent, dvs. yrkesrollen. Mest framträdande under essäarbetet har varit upplösningen av fasta, sociala kategorier så som klass, kön och ålder i konsumtionskulturen. Den hastighet med vilken smakerna förändras i konsumtionssamhället omöjliggör i allt högre utsträckning klassmässiga klassificeringar av smaker, och ungdom och definierande drag för kvinnlighet/manlighet har blivit handelsvaror bland alla andra. Denna utveckling har även givit upphov till designandet av livsstilar och neotribalism. Nyckelord: Konsumtion, Identitetsformation, Konsumtionssamhälle (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Markus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355209
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355209,
 abstract   = {Syftet med denna teoretiska essä är att utröna konsumtionens roll för den nutida identitetsbildningen. Detta genomförs genom en genomgång av modern, sociologisk teoribildning rörande det aktuella temat. Essän är uppdelad i tre avsnitt, som alla rör olika analytiska nivåer. Det första avsnittet, Från Produktionssamhälle till Konsumtionssamhälle, behandlar samhällets förändring under tiden från industrialiseringen, och vad det västerländska samhällets skifte i fokus från produktion till konsumtion har inneburit för identitetsbildningen. Det andra avsnittet, Statusgrupper och social reproduktion, tar avstamp i ett mer "klassiskt" sociologiskt tankesätt, och behandlar statusgrupperna klass, kön och ålder. Det tredje avsnittet, Estetiseringen av vardagslivet, behandlar ämnet ur vad som brukar benämnas som den postmoderna infallsvinkeln. Avsnittet tar upp fenomen så som designandet av livsstilar, neotribalsm och medialisering. Slutsatser: Konsumtionshandlingen är viktig, och blir allt viktigare, för identitetsformationen i västvärlden. Idag är identiteten som konsument mer framträdande än den som producent, dvs. yrkesrollen. Mest framträdande under essäarbetet har varit upplösningen av fasta, sociala kategorier så som klass, kön och ålder i konsumtionskulturen. Den hastighet med vilken smakerna förändras i konsumtionssamhället omöjliggör i allt högre utsträckning klassmässiga klassificeringar av smaker, och ungdom och definierande drag för kvinnlighet/manlighet har blivit handelsvaror bland alla andra. Denna utveckling har även givit upphov till designandet av livsstilar och neotribalism. Nyckelord: Konsumtion, Identitetsformation, Konsumtionssamhälle},
 author    = {Hansson, Markus},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Identiteternas Marknad},
 year     = {2004},
}