Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sociala Territorialiteter, Identiteter, konflikter - fallstudie av slumområdet "Villa 21-24" i Buenos Aires

Marín, Rubén (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
I Argentina multiplicerades den extrema fattigdomen tre gånger mellan 1999 (6,7%) och 2002 (20,9%), med en snabb ökning under krisen som uppstod år 2001 då inflationen galopperade och "la convertibilidad" (pariteten mellan peson och dollarn) avbröts. Försämringen av levnadsförhållanden har permanent bosatt eller fört tusentals människor till slumområden, främst belägna i eller runt städerna. Uppsatsen fokuseras på effekterna av denna kris och fokus ligger på hur en av dess dimensioner, den allt bredare fattigdomen och marginaliseringen av stora sociala grupper som koncentreras i slumområden, produceras och reproduceras. Syftet med uppsatsen är att utforska i ett slumområde i Buenos Aires Stad (Villa 21-24) hur sociala relationer... (More)
I Argentina multiplicerades den extrema fattigdomen tre gånger mellan 1999 (6,7%) och 2002 (20,9%), med en snabb ökning under krisen som uppstod år 2001 då inflationen galopperade och "la convertibilidad" (pariteten mellan peson och dollarn) avbröts. Försämringen av levnadsförhållanden har permanent bosatt eller fört tusentals människor till slumområden, främst belägna i eller runt städerna. Uppsatsen fokuseras på effekterna av denna kris och fokus ligger på hur en av dess dimensioner, den allt bredare fattigdomen och marginaliseringen av stora sociala grupper som koncentreras i slumområden, produceras och reproduceras. Syftet med uppsatsen är att utforska i ett slumområde i Buenos Aires Stad (Villa 21-24) hur sociala relationer artikuleras och samspelar med varandra, både inom och utanför slumområdet. Frågeställningarna blir således: - Vad finns det för social, kulturell/etnisk och geografisk heterogenitet i området? - Vad innebär slumområdet som hem? Ses det som permanent eller tillfälligt? - Vilken plats har denna befolkning i produktionen och ekonomin? - Vad innebär marginaliseringen? Vad har den för funktion? Faller den utanför eller innanför systemet? - Hur förhåller sig olika sociala och kulturella identiteter till varandra? - Hur utrycks våldet och konflikterna i området? Sökandet kommer att teoretiskt inramas av vad man provisoriskt kan benämma sociala och ekonomiska marginaliseringsprocesser. Första steget i studien kommer att vara bearbetningen av det insamlade datamaterialet, vilket utgör det empiriska underlaget. Det andra steget kommer att bestå i konstruktionen av en social och kulturell bild över identiteter, som beskriver förhållandet mellan de argentinska och utländska invånare, vars ursprung i första hand är de norra argentinska provinserna, grannländerna (Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay, Brasilien) och Peru. Uppsatsens analys pekar på hur den socioekonomiska utanförskapet, den stigmatisering som dessa invånare märks med och den diskriminering som de upplever av stadens "normala" medborgare, fördjupar marginaliseringsprocesserna och hindrar dessa slumområden att integreras i staden och dess invånare att skapa ett permament hem. Å andra sidan utgör denna befolkning en marginaliserad och billig arbetskraftsreservoar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Marín, Rubén
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355230
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355230,
 abstract   = {I Argentina multiplicerades den extrema fattigdomen tre gånger mellan 1999 (6,7%) och 2002 (20,9%), med en snabb ökning under krisen som uppstod år 2001 då inflationen galopperade och "la convertibilidad" (pariteten mellan peson och dollarn) avbröts. Försämringen av levnadsförhållanden har permanent bosatt eller fört tusentals människor till slumområden, främst belägna i eller runt städerna. Uppsatsen fokuseras på effekterna av denna kris och fokus ligger på hur en av dess dimensioner, den allt bredare fattigdomen och marginaliseringen av stora sociala grupper som koncentreras i slumområden, produceras och reproduceras. Syftet med uppsatsen är att utforska i ett slumområde i Buenos Aires Stad (Villa 21-24) hur sociala relationer artikuleras och samspelar med varandra, både inom och utanför slumområdet. Frågeställningarna blir således: - Vad finns det för social, kulturell/etnisk och geografisk heterogenitet i området? - Vad innebär slumområdet som hem? Ses det som permanent eller tillfälligt? - Vilken plats har denna befolkning i produktionen och ekonomin? - Vad innebär marginaliseringen? Vad har den för funktion? Faller den utanför eller innanför systemet? - Hur förhåller sig olika sociala och kulturella identiteter till varandra? - Hur utrycks våldet och konflikterna i området? Sökandet kommer att teoretiskt inramas av vad man provisoriskt kan benämma sociala och ekonomiska marginaliseringsprocesser. Första steget i studien kommer att vara bearbetningen av det insamlade datamaterialet, vilket utgör det empiriska underlaget. Det andra steget kommer att bestå i konstruktionen av en social och kulturell bild över identiteter, som beskriver förhållandet mellan de argentinska och utländska invånare, vars ursprung i första hand är de norra argentinska provinserna, grannländerna (Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay, Brasilien) och Peru. Uppsatsens analys pekar på hur den socioekonomiska utanförskapet, den stigmatisering som dessa invånare märks med och den diskriminering som de upplever av stadens "normala" medborgare, fördjupar marginaliseringsprocesserna och hindrar dessa slumområden att integreras i staden och dess invånare att skapa ett permament hem. Å andra sidan utgör denna befolkning en marginaliserad och billig arbetskraftsreservoar.},
 author    = {Marín, Rubén},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sociala Territorialiteter, Identiteter, konflikter - fallstudie av slumområdet "Villa 21-24" i Buenos Aires},
 year     = {2003},
}