Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fri och mobil? : upplevelser av mobiltelefoni i vårt postmoderna samhälle

Lord, Emma (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Problem/ Bakgrund: Det här arbetet behandlar mobiltelefoni med fokus på aspekten frihet. Mobiltelefonen har förändrat vår livsstil och antas för det mesta ge obegränsad frihet. I denna uppsats ifrågasätts detta antagande. Syfte: Min ambition och mitt syfte är att söka svar på frågan: Innebär mobiltelefonen frihet för dess användare? Kort beskrivning av uppsatsens utgångspunkter och undersökningens upplägg: På grund av att mobiltelefoni är ett relativt nytt fenomen har jag i min teoriram valt att utgå främst från ett postmodernt perspektiv. Metoden jag använder är kvalitativ och fokus ligger på människors upplevelser. Arbetet börjar med ett bakgrundsavsnitt där jag beskriver varför jag valde detta ämne och redovisar för min förförståelse.... (More)
Problem/ Bakgrund: Det här arbetet behandlar mobiltelefoni med fokus på aspekten frihet. Mobiltelefonen har förändrat vår livsstil och antas för det mesta ge obegränsad frihet. I denna uppsats ifrågasätts detta antagande. Syfte: Min ambition och mitt syfte är att söka svar på frågan: Innebär mobiltelefonen frihet för dess användare? Kort beskrivning av uppsatsens utgångspunkter och undersökningens upplägg: På grund av att mobiltelefoni är ett relativt nytt fenomen har jag i min teoriram valt att utgå främst från ett postmodernt perspektiv. Metoden jag använder är kvalitativ och fokus ligger på människors upplevelser. Arbetet börjar med ett bakgrundsavsnitt där jag beskriver varför jag valde detta ämne och redovisar för min förförståelse. Härefter följer avsnitten om mina metodologiska och teoretiska ansatser och sedan presenteras analysen. Slutsatser/ Resultat: Något enkelt svar på huruvida den mobila människan känner sig fri eller inte går inte att finna. Vad som finns är en kluvenhet hos mina intervjupersoner, att de känner sig både fria och bundna samtidigt. Det kan exempelvis vara en frihet att vara tillgänglig, men då tillgängligheten blir ett krav istället för en möjlighet kan den upplevas som en belastning. Nyckelord: Mobiltelefoni, frihet, postmodern, tillgänglighet, krav, irritation, stress, kluvenhet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lord, Emma
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355259
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355259,
 abstract   = {Problem/ Bakgrund: Det här arbetet behandlar mobiltelefoni med fokus på aspekten frihet. Mobiltelefonen har förändrat vår livsstil och antas för det mesta ge obegränsad frihet. I denna uppsats ifrågasätts detta antagande. Syfte: Min ambition och mitt syfte är att söka svar på frågan: Innebär mobiltelefonen frihet för dess användare? Kort beskrivning av uppsatsens utgångspunkter och undersökningens upplägg: På grund av att mobiltelefoni är ett relativt nytt fenomen har jag i min teoriram valt att utgå främst från ett postmodernt perspektiv. Metoden jag använder är kvalitativ och fokus ligger på människors upplevelser. Arbetet börjar med ett bakgrundsavsnitt där jag beskriver varför jag valde detta ämne och redovisar för min förförståelse. Härefter följer avsnitten om mina metodologiska och teoretiska ansatser och sedan presenteras analysen. Slutsatser/ Resultat: Något enkelt svar på huruvida den mobila människan känner sig fri eller inte går inte att finna. Vad som finns är en kluvenhet hos mina intervjupersoner, att de känner sig både fria och bundna samtidigt. Det kan exempelvis vara en frihet att vara tillgänglig, men då tillgängligheten blir ett krav istället för en möjlighet kan den upplevas som en belastning. Nyckelord: Mobiltelefoni, frihet, postmodern, tillgänglighet, krav, irritation, stress, kluvenhet},
 author    = {Lord, Emma},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fri och mobil? : upplevelser av mobiltelefoni i vårt postmoderna samhälle},
 year     = {2003},
}