Advanced

Olika på lika villkor: en kvalitativ analys av särartsbegreppet i Hertha under åren 1919-1922 och 1991-1994

Alriksson, Sara (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar frågan om särartsfeministiska argument i Fredrika Bremer-förbundets tidskrift Hertha under perioderna 1919 - 1921 och 1991 - 1994. Med särartsfeminism avses åsikter och argument som hämtar sin feministiska slagkraft från uppfattningar om att olikhet mellan könen stammar från biologin och naturen. Könsskillnaderna sträcker sig också över de fysiska olikheterna och ger en särskild kvinnlighet respektive manlighet oberoende av social kontext. På grund av att könen är olika behövs både män och kvinnor inom de flesta områden, men på olika sätt. Bakgrunden och inspirationen till detta resonemang har författaren hämtat ur Nina Björks bok Under det rosa täcket (1996), som behandlar de nya särartsströmningar hon tycker sig se... (More)
Uppsatsen behandlar frågan om särartsfeministiska argument i Fredrika Bremer-förbundets tidskrift Hertha under perioderna 1919 - 1921 och 1991 - 1994. Med särartsfeminism avses åsikter och argument som hämtar sin feministiska slagkraft från uppfattningar om att olikhet mellan könen stammar från biologin och naturen. Könsskillnaderna sträcker sig också över de fysiska olikheterna och ger en särskild kvinnlighet respektive manlighet oberoende av social kontext. På grund av att könen är olika behövs både män och kvinnor inom de flesta områden, men på olika sätt. Bakgrunden och inspirationen till detta resonemang har författaren hämtat ur Nina Björks bok Under det rosa täcket (1996), som behandlar de nya särartsströmningar hon tycker sig se under 1990-talet. Syftet med uppsatsen är att se om och hur särartsfeministiska argument förekommer. Problemställningen har bearbetats genom läsning av Hertha under de båda perioderna. Genom tematisering har uttrycken för särart samlats och analyserats. Dessa har sedan kopplats till några av de begrepp författaren använder sig av för beskriva sina utgångspunkter. Resultatet av analysen kan sammanfattas som att särartsfeministiska argument förekommer inom båda perioderna. Dessa tar sig uttryck på olika sätt, i de äldre årgångarna främst genom betonandet av kvinnors särskildhet. Denna särskildhet anses komplettera männens egenskaper och är nödvändig för ett gott samhälle. I de yngre årgångarna har fokus till stor del flyttats från kvinnlighet till manlighet. Där betraktas även mannen som särskild och med unika, nödvändiga egenskaper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alriksson, Sara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355283
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355283,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar frågan om särartsfeministiska argument i Fredrika Bremer-förbundets tidskrift Hertha under perioderna 1919 - 1921 och 1991 - 1994. Med särartsfeminism avses åsikter och argument som hämtar sin feministiska slagkraft från uppfattningar om att olikhet mellan könen stammar från biologin och naturen. Könsskillnaderna sträcker sig också över de fysiska olikheterna och ger en särskild kvinnlighet respektive manlighet oberoende av social kontext. På grund av att könen är olika behövs både män och kvinnor inom de flesta områden, men på olika sätt. Bakgrunden och inspirationen till detta resonemang har författaren hämtat ur Nina Björks bok Under det rosa täcket (1996), som behandlar de nya särartsströmningar hon tycker sig se under 1990-talet. Syftet med uppsatsen är att se om och hur särartsfeministiska argument förekommer. Problemställningen har bearbetats genom läsning av Hertha under de båda perioderna. Genom tematisering har uttrycken för särart samlats och analyserats. Dessa har sedan kopplats till några av de begrepp författaren använder sig av för beskriva sina utgångspunkter. Resultatet av analysen kan sammanfattas som att särartsfeministiska argument förekommer inom båda perioderna. Dessa tar sig uttryck på olika sätt, i de äldre årgångarna främst genom betonandet av kvinnors särskildhet. Denna särskildhet anses komplettera männens egenskaper och är nödvändig för ett gott samhälle. I de yngre årgångarna har fokus till stor del flyttats från kvinnlighet till manlighet. Där betraktas även mannen som särskild och med unika, nödvändiga egenskaper.},
 author    = {Alriksson, Sara},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Olika på lika villkor: en kvalitativ analys av särartsbegreppet i Hertha under åren 1919-1922 och 1991-1994},
 year     = {2001},
}