Advanced

Leva i RL - interagera online :socialpsykologiska aspekter av att kommunicera i ett postmodernt medium

Johansson, Elisabeth (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Problem/Bakgrund: Sedan jag började studera sociologi har jag fascinerats av hur vi som individer påverkar och påverkas av Internet, i synnerlighet när det gäller social interaktion över detta medium. Människor börjar i allt större utsträckning använda sig av Internet som både forum för att göra sig hörda och utgångspunkt för att bl.a. knyta nya och upprätthålla gamla kontakter varvid man kan ställa sig frågan om detta sker på bekostnad av konventionell vardagsinteraktion. Social interaktion i en virtuell värld är knappast lätt och något alla är ämnade för, så varför väljer människor att interagera med andra över Internet och skiljer sig sociala processer och interaktion i en virtuell värld verkligen från vardagslivet? Syfte: Att belysa,... (More)
Problem/Bakgrund: Sedan jag började studera sociologi har jag fascinerats av hur vi som individer påverkar och påverkas av Internet, i synnerlighet när det gäller social interaktion över detta medium. Människor börjar i allt större utsträckning använda sig av Internet som både forum för att göra sig hörda och utgångspunkt för att bl.a. knyta nya och upprätthålla gamla kontakter varvid man kan ställa sig frågan om detta sker på bekostnad av konventionell vardagsinteraktion. Social interaktion i en virtuell värld är knappast lätt och något alla är ämnade för, så varför väljer människor att interagera med andra över Internet och skiljer sig sociala processer och interaktion i en virtuell värld verkligen från vardagslivet? Syfte: Att belysa, undersöka och analysera de sociala processerna och socialpsykologiska aspekterna bakom och kring interaktion människor emellan på Internet, interaktion som ej klassas som tillfällig tidsfördriv och/eller med vänner man på regelbunden basis träffar och umgås med i RL [Real Life, (verkliga livet, ö.a.)]. Utgångspunkter och upplägg: Jag kommer att utgå från den kvalitativa metod och forskningsinriktning som kallas symbolisk interaktionism. Jag ämnar knyta samman de postmodena ideologier jag finner förkroppsligade i Internetanvändande med de social-psykologiska aspekterna av att kommunicera över detta medium genom att blanda teori med konkreta exempel av egna erfarenheter av deltagande observationer jag gjort på Internet. För att ge läsaren en helhetsbild av fenomenet redogör jag även för olika sätt att interagera över Internet och statistik som påvisar hur utbrett IT-fenomenet är i Sverige. Slutsatser: Människor är sociala varelser som styrs av regler av normer när de interagerar med andra, oavsett om det är i en virtuell eller konkret värld. Skillnaden och även lockelsen med Internet är att man i större grad styr och kontrollerar interaktionen eftersom man saknar fysiska referenter och interagerar således bortom statussymboler och fysiska begränsningar. Internet är ej åtskiljt vardagslivet och fungerar antingen som komplement eller alternativ till denna och kan således sägas spegla samhällstillståndet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Elisabeth
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355303
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355303,
 abstract   = {Problem/Bakgrund: Sedan jag började studera sociologi har jag fascinerats av hur vi som individer påverkar och påverkas av Internet, i synnerlighet när det gäller social interaktion över detta medium. Människor börjar i allt större utsträckning använda sig av Internet som både forum för att göra sig hörda och utgångspunkt för att bl.a. knyta nya och upprätthålla gamla kontakter varvid man kan ställa sig frågan om detta sker på bekostnad av konventionell vardagsinteraktion. Social interaktion i en virtuell värld är knappast lätt och något alla är ämnade för, så varför väljer människor att interagera med andra över Internet och skiljer sig sociala processer och interaktion i en virtuell värld verkligen från vardagslivet? Syfte: Att belysa, undersöka och analysera de sociala processerna och socialpsykologiska aspekterna bakom och kring interaktion människor emellan på Internet, interaktion som ej klassas som tillfällig tidsfördriv och/eller med vänner man på regelbunden basis träffar och umgås med i RL [Real Life, (verkliga livet, ö.a.)]. Utgångspunkter och upplägg: Jag kommer att utgå från den kvalitativa metod och forskningsinriktning som kallas symbolisk interaktionism. Jag ämnar knyta samman de postmodena ideologier jag finner förkroppsligade i Internetanvändande med de social-psykologiska aspekterna av att kommunicera över detta medium genom att blanda teori med konkreta exempel av egna erfarenheter av deltagande observationer jag gjort på Internet. För att ge läsaren en helhetsbild av fenomenet redogör jag även för olika sätt att interagera över Internet och statistik som påvisar hur utbrett IT-fenomenet är i Sverige. Slutsatser: Människor är sociala varelser som styrs av regler av normer när de interagerar med andra, oavsett om det är i en virtuell eller konkret värld. Skillnaden och även lockelsen med Internet är att man i större grad styr och kontrollerar interaktionen eftersom man saknar fysiska referenter och interagerar således bortom statussymboler och fysiska begränsningar. Internet är ej åtskiljt vardagslivet och fungerar antingen som komplement eller alternativ till denna och kan således sägas spegla samhällstillståndet.},
 author    = {Johansson, Elisabeth},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Leva i RL - interagera online :socialpsykologiska aspekter av att kommunicera i ett postmodernt medium},
 year     = {2001},
}