Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Några gymnasieflickors syn på sin livskvalitet

Hedroy, Malin and Jasharaj, Vjollca (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Unga flickors välmående är idag en viktig faktor att uppmärksamma, eftersom flera undersökningar visar att de mår dåligt. Därför blir livskvalitet en viktig aspekt i arbetet för unga flickors välbefinnande. Syftet med denna uppsats är att beskriva vad livskvalitet betyder för några gymnasieflickor i Lund, samt vilka faktorer som påverkar denna. För att besvara detta har vi använt oss av enkäter och djupintervjuer. Vi utgår från resultaten och tillämpar lämpliga teorier för att beskriva livskvaliteten hos flickorna. Vi analyserar resultaten ur ett sociologiskt perspektiv med inriktning på faktorer som: bakgrund, hälsa, skola, och fritid. Dessa teman är några av de faktorer som inverkar på flickornas vardag och uppfattning om sin... (More)
Unga flickors välmående är idag en viktig faktor att uppmärksamma, eftersom flera undersökningar visar att de mår dåligt. Därför blir livskvalitet en viktig aspekt i arbetet för unga flickors välbefinnande. Syftet med denna uppsats är att beskriva vad livskvalitet betyder för några gymnasieflickor i Lund, samt vilka faktorer som påverkar denna. För att besvara detta har vi använt oss av enkäter och djupintervjuer. Vi utgår från resultaten och tillämpar lämpliga teorier för att beskriva livskvaliteten hos flickorna. Vi analyserar resultaten ur ett sociologiskt perspektiv med inriktning på faktorer som: bakgrund, hälsa, skola, och fritid. Dessa teman är några av de faktorer som inverkar på flickornas vardag och uppfattning om sin livskvalitet. Vi kom bland annat fram till att livskvalitet för flickorna i vår undersökning är att ha god hälsa. Några faktorer som har negativ inverkan på deras välbefinnande är stress, mediernas påverkan och att de har för mycket att göra i hemmet och i skolan. Flickornas inställning till sin kropp och utseende är influerad av media. Mediernas påverkan leder till att de försöker uppnå den kroppsideala bilden, vilken gestaltas i form av slanka och vältränade kroppar. Nyckelord: Livskvalitet, fritid, stress och kroppsfixering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedroy, Malin and Jasharaj, Vjollca
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355308
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355308,
 abstract   = {Unga flickors välmående är idag en viktig faktor att uppmärksamma, eftersom flera undersökningar visar att de mår dåligt. Därför blir livskvalitet en viktig aspekt i arbetet för unga flickors välbefinnande. Syftet med denna uppsats är att beskriva vad livskvalitet betyder för några gymnasieflickor i Lund, samt vilka faktorer som påverkar denna. För att besvara detta har vi använt oss av enkäter och djupintervjuer. Vi utgår från resultaten och tillämpar lämpliga teorier för att beskriva livskvaliteten hos flickorna. Vi analyserar resultaten ur ett sociologiskt perspektiv med inriktning på faktorer som: bakgrund, hälsa, skola, och fritid. Dessa teman är några av de faktorer som inverkar på flickornas vardag och uppfattning om sin livskvalitet. Vi kom bland annat fram till att livskvalitet för flickorna i vår undersökning är att ha god hälsa. Några faktorer som har negativ inverkan på deras välbefinnande är stress, mediernas påverkan och att de har för mycket att göra i hemmet och i skolan. Flickornas inställning till sin kropp och utseende är influerad av media. Mediernas påverkan leder till att de försöker uppnå den kroppsideala bilden, vilken gestaltas i form av slanka och vältränade kroppar. Nyckelord: Livskvalitet, fritid, stress och kroppsfixering.},
 author    = {Hedroy, Malin and Jasharaj, Vjollca},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Några gymnasieflickors syn på sin livskvalitet},
 year     = {2003},
}