Advanced

Omorganiserar man bort företagssjälen i större svenska företag?

Hamrin, Annica (2004)
Sociology
Abstract (Swedish)
Företaget Com är ett företag i telekombranschen och som fokuserar sig på att utveckla olika tjänster för både privat - och företagskunder inom både Sverige och norden/Baltikum. Företaget har ett par tusen anställda och organisationer är både hierarkiskt och matris uppbyggt. Man driver tjänsteutveckling både i linjen och i projektform, vilket medför att nätverken blir komplexa och måste även de befinnas på olika ledder, beroende på vilken roll man har i företaget, och i vilken del av processen man befinner sig i, som de som utför eller de som ska besluta. Företaget omorganiserar ofta, likt många andra företag och har nyligen gjort en större centraliseringsomorganisation med påföljden att flera småorter lades ner och många fick avsked.... (More)
Företaget Com är ett företag i telekombranschen och som fokuserar sig på att utveckla olika tjänster för både privat - och företagskunder inom både Sverige och norden/Baltikum. Företaget har ett par tusen anställda och organisationer är både hierarkiskt och matris uppbyggt. Man driver tjänsteutveckling både i linjen och i projektform, vilket medför att nätverken blir komplexa och måste även de befinnas på olika ledder, beroende på vilken roll man har i företaget, och i vilken del av processen man befinner sig i, som de som utför eller de som ska besluta. Företaget omorganiserar ofta, likt många andra företag och har nyligen gjort en större centraliseringsomorganisation med påföljden att flera småorter lades ner och många fick avsked. Avskedsgrundande var både kompetens, ort och anställningsår och detta påverkade personalen som under ett halvår var oroliga, lågproducerande innan besked kom. Därefter har det tagit ytterligare ett halvår för att bygga beslutsfora inom olika områden, bestämma hur utveckling skall bedrivas o s v. I min tidigare undersökning som rörde hur företagsklimat påverkar personalen vid förändringar framkom det att just gruppen var så viktig och att alla de omorganisationer gör att människors incitament för att agera aktivt, kreativ påverkas negativt. Jag vill därför göra en undersökning för att se om så är fallet genom en fallstudie av en division som var operativ mellan 1995 och 2003. Jag har själv arbetat där under perioden, gjort vissa observationer och har tillgång tillofficiella dokument som kan användas i undersökningen. Min hypotes är att genom frekventa uppbrytningar av arbetsgrupper så påverkas även företagets vinst- och omsättningsfördelar i tappad effektivitet. Min utgångspunkt är ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv där gruppsjälen/företagssjälen är hur man definierar situationen i företaget och borde agera därefter. Resultatet av att man om man inte gör det kan då te sig som i denna fallstudie att en hel tjänsteportfölj splittras och kompetens skingras. Genom att forska i litteraturen vad som sägs om arbetsgruppers påverkan på effektivitet och lönsamhet är mitt syfte att försöka fastställa vad som är viktigt för att gruppen ska växa och utvecklas på ett bra sätt. Det som tidigare varit ett problem för företag är att vissa arbetsgrupper varit för starka så att man inte kunnat förändra sin organisation till rådande marknadsfaktorer och därför inte kunnat växa, utan kanske t o m fått avvecklas. Jag vill försöka förstå vad det är som är viktigt för medlemmarna i en grupp/företag och se hur olika faktorer kan påverka genom att kategorisera ämnen från litteraturen och se om dessa kan hittas hos "mitt fall". Genom att föra upp det interaktionistiska perspektivet till en företagsledarnivå försöka se klimatet och känslan i företaget som ett uttryck på att man definierat situationen rätt och agerat på ett anpassat sätt, och vad som kan hända om man inte gör det, och vilka faktorer det är främst som påverkar. Nyckelord Gruppens själ Infrastrukturera för en lärande organisation Definiera situationen, agera därefter Gruppresultat, en paradox: trygghet - oro Arbetsledning Förändringar Företagsklimatet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hamrin, Annica
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355317
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355317,
 abstract   = {Företaget Com är ett företag i telekombranschen och som fokuserar sig på att utveckla olika tjänster för både privat - och företagskunder inom både Sverige och norden/Baltikum. Företaget har ett par tusen anställda och organisationer är både hierarkiskt och matris uppbyggt. Man driver tjänsteutveckling både i linjen och i projektform, vilket medför att nätverken blir komplexa och måste även de befinnas på olika ledder, beroende på vilken roll man har i företaget, och i vilken del av processen man befinner sig i, som de som utför eller de som ska besluta. Företaget omorganiserar ofta, likt många andra företag och har nyligen gjort en större centraliseringsomorganisation med påföljden att flera småorter lades ner och många fick avsked. Avskedsgrundande var både kompetens, ort och anställningsår och detta påverkade personalen som under ett halvår var oroliga, lågproducerande innan besked kom. Därefter har det tagit ytterligare ett halvår för att bygga beslutsfora inom olika områden, bestämma hur utveckling skall bedrivas o s v. I min tidigare undersökning som rörde hur företagsklimat påverkar personalen vid förändringar framkom det att just gruppen var så viktig och att alla de omorganisationer gör att människors incitament för att agera aktivt, kreativ påverkas negativt. Jag vill därför göra en undersökning för att se om så är fallet genom en fallstudie av en division som var operativ mellan 1995 och 2003. Jag har själv arbetat där under perioden, gjort vissa observationer och har tillgång tillofficiella dokument som kan användas i undersökningen. Min hypotes är att genom frekventa uppbrytningar av arbetsgrupper så påverkas även företagets vinst- och omsättningsfördelar i tappad effektivitet. Min utgångspunkt är ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv där gruppsjälen/företagssjälen är hur man definierar situationen i företaget och borde agera därefter. Resultatet av att man om man inte gör det kan då te sig som i denna fallstudie att en hel tjänsteportfölj splittras och kompetens skingras. Genom att forska i litteraturen vad som sägs om arbetsgruppers påverkan på effektivitet och lönsamhet är mitt syfte att försöka fastställa vad som är viktigt för att gruppen ska växa och utvecklas på ett bra sätt. Det som tidigare varit ett problem för företag är att vissa arbetsgrupper varit för starka så att man inte kunnat förändra sin organisation till rådande marknadsfaktorer och därför inte kunnat växa, utan kanske t o m fått avvecklas. Jag vill försöka förstå vad det är som är viktigt för medlemmarna i en grupp/företag och se hur olika faktorer kan påverka genom att kategorisera ämnen från litteraturen och se om dessa kan hittas hos "mitt fall". Genom att föra upp det interaktionistiska perspektivet till en företagsledarnivå försöka se klimatet och känslan i företaget som ett uttryck på att man definierat situationen rätt och agerat på ett anpassat sätt, och vad som kan hända om man inte gör det, och vilka faktorer det är främst som påverkar. Nyckelord Gruppens själ Infrastrukturera för en lärande organisation Definiera situationen, agera därefter Gruppresultat, en paradox: trygghet - oro Arbetsledning Förändringar Företagsklimatet},
 author    = {Hamrin, Annica},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omorganiserar man bort företagssjälen i större svenska företag?},
 year     = {2004},
}