Advanced

Kategorisk eller relationell specialpedagogik? En sociologisk undersökning av specialpedagogiken

Sandberg, Per-Ola (2004)
Sociology
Abstract (Swedish)
Inom specialpedagogiken har traditionen varit att man utgår från ett medicinskt- psykologiskt (kategoriskt) perspektiv när man bedömer den specialpedagogiska situationen. Inom det medicinsk- psykologiska perspektivet riktar man fokus mot eleven som problembärare. Det sociologiska (relationella) perspektivet riktar fokus mot hela undervisningssituationen som eleven befinner sig i. Trots att det finns intentioner i styrdokumenten att man ska se på specialpedagogiken ur ett mer sociologiskt perspektiv så finns det indikationer på att man i praktiken fortfarande utgår från det medicinskt- psykologiska. Jag vill med denna undersökning rikta mer fokus mot det sociologiska perspektivet. Syftet med min uppsats är att undersöka ämnet... (More)
Inom specialpedagogiken har traditionen varit att man utgår från ett medicinskt- psykologiskt (kategoriskt) perspektiv när man bedömer den specialpedagogiska situationen. Inom det medicinsk- psykologiska perspektivet riktar man fokus mot eleven som problembärare. Det sociologiska (relationella) perspektivet riktar fokus mot hela undervisningssituationen som eleven befinner sig i. Trots att det finns intentioner i styrdokumenten att man ska se på specialpedagogiken ur ett mer sociologiskt perspektiv så finns det indikationer på att man i praktiken fortfarande utgår från det medicinskt- psykologiska. Jag vill med denna undersökning rikta mer fokus mot det sociologiska perspektivet. Syftet med min uppsats är att undersöka ämnet specialpedagogik och dess utveckling. Eftersom klasslärare är delaktiga i den specialpedagogiska verksamheten är målet att undersöka hur de betraktar specialpedagogiken. Jag vill se om man kan urskilja ett relationellt eller kategoriskt synsätt hos klasslärarna och vilka faktorer som har betydelse för utformningen av specialpedagogiken. Jag har genomfört 7 tematiserade samtalsintervjuer med klasslärare i årskurserna 1-6 för att försöka hitta gemensamma kategorier gällande deras syn på specialpedagogik. Mina teoretiska preferenser har jag hämtat från systemteorins grundläggande tankar vilka har varit genomgående under hela min undersökning. Genom denna undersökning visar det sig att den specialpedagogiska praktiken fortfarande är kategorisk i många avseenden men att några klasslärare ändå arbetar mot ett relationellt perspektiv. Det finns dock intressen inom skolan som system som förhindrar en relationell utveckling. Klasslärarna, specialpedagogerna, ledningen, styrdokumenten, skolkulturen och historien, den fysiska miljön och den övriga barngruppen är faktorer som enligt klasslärarna påverkar specialpedagogiken. Det visar sig att relationen mellan dessa faktorer är av betydelse för uppfattningen och utformningen av specialpedagogiken. Mina resultat pekar på att det fanns variation mellan de olika skolorna vad det gäller det specialpedagogiska resonemanget. Nyckelord: Specialpedagogik, kategoriskt och relationellt perspektiv, systemteori (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Per-Ola
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355362
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355362,
 abstract   = {Inom specialpedagogiken har traditionen varit att man utgår från ett medicinskt- psykologiskt (kategoriskt) perspektiv när man bedömer den specialpedagogiska situationen. Inom det medicinsk- psykologiska perspektivet riktar man fokus mot eleven som problembärare. Det sociologiska (relationella) perspektivet riktar fokus mot hela undervisningssituationen som eleven befinner sig i. Trots att det finns intentioner i styrdokumenten att man ska se på specialpedagogiken ur ett mer sociologiskt perspektiv så finns det indikationer på att man i praktiken fortfarande utgår från det medicinskt- psykologiska. Jag vill med denna undersökning rikta mer fokus mot det sociologiska perspektivet. Syftet med min uppsats är att undersöka ämnet specialpedagogik och dess utveckling. Eftersom klasslärare är delaktiga i den specialpedagogiska verksamheten är målet att undersöka hur de betraktar specialpedagogiken. Jag vill se om man kan urskilja ett relationellt eller kategoriskt synsätt hos klasslärarna och vilka faktorer som har betydelse för utformningen av specialpedagogiken. Jag har genomfört 7 tematiserade samtalsintervjuer med klasslärare i årskurserna 1-6 för att försöka hitta gemensamma kategorier gällande deras syn på specialpedagogik. Mina teoretiska preferenser har jag hämtat från systemteorins grundläggande tankar vilka har varit genomgående under hela min undersökning. Genom denna undersökning visar det sig att den specialpedagogiska praktiken fortfarande är kategorisk i många avseenden men att några klasslärare ändå arbetar mot ett relationellt perspektiv. Det finns dock intressen inom skolan som system som förhindrar en relationell utveckling. Klasslärarna, specialpedagogerna, ledningen, styrdokumenten, skolkulturen och historien, den fysiska miljön och den övriga barngruppen är faktorer som enligt klasslärarna påverkar specialpedagogiken. Det visar sig att relationen mellan dessa faktorer är av betydelse för uppfattningen och utformningen av specialpedagogiken. Mina resultat pekar på att det fanns variation mellan de olika skolorna vad det gäller det specialpedagogiska resonemanget. Nyckelord: Specialpedagogik, kategoriskt och relationellt perspektiv, systemteori},
 author    = {Sandberg, Per-Ola},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kategorisk eller relationell specialpedagogik? En sociologisk undersökning av specialpedagogiken},
 year     = {2004},
}