Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Efter jobbet : en sociologisk analys av fritidens betydelse för yrkesverksamma

Todevska, Daniela (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Det råder idag ingen allmängiltig förklaring på vad fritid är, utan begreppet är mångdimensionellt. Vad som är fritid får sökas hos den enskilde utifrån dennes livssituation och i takt med samhällsomdaningar. Under industrialismen fanns en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Vid arbetsdagens slut inträdde fritiden och åt vilken rekreation inför kommande arbetsdag skulle ägnas. Hur ser människor på fritiden idag och vilken betydelse har den? Och vilken betydelse har fritiden för en som arbetar? Uppsatsens syfte är således att med teoretiska och empiriska medel studera fritiden och dess betydelse för den yrkesverksamme. Föreliggande uppsats metodologiska utgångspunkt är kvalitativ. Insamling av material har skett genom intervjuer med fem... (More)
Det råder idag ingen allmängiltig förklaring på vad fritid är, utan begreppet är mångdimensionellt. Vad som är fritid får sökas hos den enskilde utifrån dennes livssituation och i takt med samhällsomdaningar. Under industrialismen fanns en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Vid arbetsdagens slut inträdde fritiden och åt vilken rekreation inför kommande arbetsdag skulle ägnas. Hur ser människor på fritiden idag och vilken betydelse har den? Och vilken betydelse har fritiden för en som arbetar? Uppsatsens syfte är således att med teoretiska och empiriska medel studera fritiden och dess betydelse för den yrkesverksamme. Föreliggande uppsats metodologiska utgångspunkt är kvalitativ. Insamling av material har skett genom intervjuer med fem yrkesverksamma individer, vilka har strategiskt valts ut. De teoretiska utgångspunkterna utgör underlag för analysarbetet och beskriver skilda perspektiv dels på definitioner och upplevelser av fritid, dels på inställning till arbetet, samt perspektiv på arbetets inverkan på fritiden och samhällets kontroll över arbete och fritid. I min undersökning har det visat sig att fritiden upplevs fortfarande som återhämtning inför arbetet och i betydelsen ledighet från arbetet. Samtidigt ställs krav på frihet, variation och självförverkligande i fritiden. Tonvikten av fritidens betydelse verkar ligga på upplevelsen av att vara fri och få göra något annorlunda än på arbetstiden. Nyckelord: Fritid, arbete, definition (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Todevska, Daniela
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355382
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355382,
 abstract   = {Det råder idag ingen allmängiltig förklaring på vad fritid är, utan begreppet är mångdimensionellt. Vad som är fritid får sökas hos den enskilde utifrån dennes livssituation och i takt med samhällsomdaningar. Under industrialismen fanns en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Vid arbetsdagens slut inträdde fritiden och åt vilken rekreation inför kommande arbetsdag skulle ägnas. Hur ser människor på fritiden idag och vilken betydelse har den? Och vilken betydelse har fritiden för en som arbetar? Uppsatsens syfte är således att med teoretiska och empiriska medel studera fritiden och dess betydelse för den yrkesverksamme. Föreliggande uppsats metodologiska utgångspunkt är kvalitativ. Insamling av material har skett genom intervjuer med fem yrkesverksamma individer, vilka har strategiskt valts ut. De teoretiska utgångspunkterna utgör underlag för analysarbetet och beskriver skilda perspektiv dels på definitioner och upplevelser av fritid, dels på inställning till arbetet, samt perspektiv på arbetets inverkan på fritiden och samhällets kontroll över arbete och fritid. I min undersökning har det visat sig att fritiden upplevs fortfarande som återhämtning inför arbetet och i betydelsen ledighet från arbetet. Samtidigt ställs krav på frihet, variation och självförverkligande i fritiden. Tonvikten av fritidens betydelse verkar ligga på upplevelsen av att vara fri och få göra något annorlunda än på arbetstiden. Nyckelord: Fritid, arbete, definition},
 author    = {Todevska, Daniela},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Efter jobbet : en sociologisk analys av fritidens betydelse för yrkesverksamma},
 year     = {2003},
}