Advanced

Social kompetens som ett anställningskrav: en kvalitativ studie

Kjellberg, Lena (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i social kompetens som ett krav på arbetsmarknaden. Uppsatsens syfte är att ge en djupare förståelse av innebörden av kravet på social kompetens inom arbetslivet. Jag har utifrån detta ställt upp fyra olika frågeställningar som jag har ambitionen att besvara. Dessa frågeställningar berör fyra olika tema, utifrån vilka jag bygger uppsatsens analys kring. De tema jag berör är innebörden av social kompetens, möjligheten till att manipulera och utveckla social kompetens, kravet på social kompetens för anställning samt social kompetens ur ett samhällsperspektiv. Mina frågeställningar har jag försökt besvara genom att studera lämpliga teorier, men framförallt genom att utföra sju intervjuer med personer som i... (More)
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i social kompetens som ett krav på arbetsmarknaden. Uppsatsens syfte är att ge en djupare förståelse av innebörden av kravet på social kompetens inom arbetslivet. Jag har utifrån detta ställt upp fyra olika frågeställningar som jag har ambitionen att besvara. Dessa frågeställningar berör fyra olika tema, utifrån vilka jag bygger uppsatsens analys kring. De tema jag berör är innebörden av social kompetens, möjligheten till att manipulera och utveckla social kompetens, kravet på social kompetens för anställning samt social kompetens ur ett samhällsperspektiv. Mina frågeställningar har jag försökt besvara genom att studera lämpliga teorier, men framförallt genom att utföra sju intervjuer med personer som i sitt arbete gör bedömningar av människors sociala kompetens. Dessa personer arbetar på arbetsförmedlingen, som personalansvariga på privata företag och som rekryteringskonsulter. Min empiriska undersökning tillsammans med applicerbara teorier har visat att social kompetens är ett viktigt krav för anställning och att detta varierar med yrkesroll och bransch. Jag har även kunnat konstatera att den sociala kompetens som eftersöks inom arbetslivet kan ses ur ett dialogt perspektiv där ena aspekten innebär att vara en utåtriktad och drivande individ och den andra aspekten att vara en empatisk och lyhörd medmänniska. Aspekterna innebär i sin tur en balansgång som kräver att man är flexibel och har stor anpassningsförmåga. Dessa egenskaper kan liknas vid en förvärvad förmåga som erhålls genom erfarenheter att hantera olika situationer. Att hantera olika situationer som en socialt kompetent individ innebär i viss mån att iklä sig en roll. Jag hävdar följaktligen i min uppsats att det kan ligga ett manipulativt drag i att hantera situationer som en socialt kompetent individ. Ur ett samhällsperspektiv innebär kravet på social kompetens både möjligheter och hinder för olika grupper av människor. Jag har i denna studie kunnat härleda olikheter i förutsättningar för att utveckla den social kompetens som krävs för att nå högre positioner inom arbetslivet till faktorer som utbildning, kön och kulturell bakgrund. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kjellberg, Lena
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355398
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355398,
 abstract   = {Denna uppsats tar sin utgångspunkt i social kompetens som ett krav på arbetsmarknaden. Uppsatsens syfte är att ge en djupare förståelse av innebörden av kravet på social kompetens inom arbetslivet. Jag har utifrån detta ställt upp fyra olika frågeställningar som jag har ambitionen att besvara. Dessa frågeställningar berör fyra olika tema, utifrån vilka jag bygger uppsatsens analys kring. De tema jag berör är innebörden av social kompetens, möjligheten till att manipulera och utveckla social kompetens, kravet på social kompetens för anställning samt social kompetens ur ett samhällsperspektiv. Mina frågeställningar har jag försökt besvara genom att studera lämpliga teorier, men framförallt genom att utföra sju intervjuer med personer som i sitt arbete gör bedömningar av människors sociala kompetens. Dessa personer arbetar på arbetsförmedlingen, som personalansvariga på privata företag och som rekryteringskonsulter. Min empiriska undersökning tillsammans med applicerbara teorier har visat att social kompetens är ett viktigt krav för anställning och att detta varierar med yrkesroll och bransch. Jag har även kunnat konstatera att den sociala kompetens som eftersöks inom arbetslivet kan ses ur ett dialogt perspektiv där ena aspekten innebär att vara en utåtriktad och drivande individ och den andra aspekten att vara en empatisk och lyhörd medmänniska. Aspekterna innebär i sin tur en balansgång som kräver att man är flexibel och har stor anpassningsförmåga. Dessa egenskaper kan liknas vid en förvärvad förmåga som erhålls genom erfarenheter att hantera olika situationer. Att hantera olika situationer som en socialt kompetent individ innebär i viss mån att iklä sig en roll. Jag hävdar följaktligen i min uppsats att det kan ligga ett manipulativt drag i att hantera situationer som en socialt kompetent individ. Ur ett samhällsperspektiv innebär kravet på social kompetens både möjligheter och hinder för olika grupper av människor. Jag har i denna studie kunnat härleda olikheter i förutsättningar för att utveckla den social kompetens som krävs för att nå högre positioner inom arbetslivet till faktorer som utbildning, kön och kulturell bakgrund.},
 author    = {Kjellberg, Lena},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Social kompetens som ett anställningskrav: en kvalitativ studie},
 year     = {2001},
}