Advanced

Erkännande i grundskolan : en studie om hur grundskolan arbetar för den enskilde eleven

Schreiver-Abeln, Mattias (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Vilken syn har man i grundskolan, på individen och individens utveckling? Befrämjar grundskolan eller klarar den av ett erkännande av individen? Vad krävs för att i grundskolan skapa en miljö av erkännande? Vilken möjlighet har individen idag att utvecklas individuellt i den svenska grundskolan på högstadienivå? Dessa frågor har jag med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt föresatt mig studera närmare. Den teoretiska ansatsen i uppsatsen är dels Charles Taylors teori om vikten av erkännande, men också Axel Honneths vidareutveckling av diskussionen runt erkännande. Jag kommer också att ge en kortare introduktion till symbolisk interaktionism och koppla detta till det empiriska materialet. Studiens empiriska material baseras på ett antal... (More)
Vilken syn har man i grundskolan, på individen och individens utveckling? Befrämjar grundskolan eller klarar den av ett erkännande av individen? Vad krävs för att i grundskolan skapa en miljö av erkännande? Vilken möjlighet har individen idag att utvecklas individuellt i den svenska grundskolan på högstadienivå? Dessa frågor har jag med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt föresatt mig studera närmare. Den teoretiska ansatsen i uppsatsen är dels Charles Taylors teori om vikten av erkännande, men också Axel Honneths vidareutveckling av diskussionen runt erkännande. Jag kommer också att ge en kortare introduktion till symbolisk interaktionism och koppla detta till det empiriska materialet. Studiens empiriska material baseras på ett antal semistrukturerade djupintervjuer med lärare på två skolor och gruppintervjuer med elever. På den ena skolan har jag intervjuat "vanliga" lärare, och på den andra har fokus legat på ett läxhjälpsprojekt och intervjuerna här har genomförts med personen som leder projektet och hans elever. Studiens empiriska material visar att bland de lärare jag intervjuat anser man inte skolan ha särskilt stor roll i elevernas identitetsutveckling, medan man inom läxhjälpsprojektet anser skolan ha en stor roll i elevernas identitetsutveckling. Studien visar också, till teoriernas fördel, att erkännande är viktigt för att uppnå goda resultat. I min studie har några specifika beröringspunkter framkommit, vilka måste anses viktiga för att kunna skapa en miljö av erkännande, bland annat kontinuitet, dubbelt erkännande, byggandet av broar in i grundskolan etc. Nyckelord: grundskolan, erkännande, symbolisk interaktionism, linkworker (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schreiver-Abeln, Mattias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355402
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355402,
 abstract   = {Vilken syn har man i grundskolan, på individen och individens utveckling? Befrämjar grundskolan eller klarar den av ett erkännande av individen? Vad krävs för att i grundskolan skapa en miljö av erkännande? Vilken möjlighet har individen idag att utvecklas individuellt i den svenska grundskolan på högstadienivå? Dessa frågor har jag med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt föresatt mig studera närmare. Den teoretiska ansatsen i uppsatsen är dels Charles Taylors teori om vikten av erkännande, men också Axel Honneths vidareutveckling av diskussionen runt erkännande. Jag kommer också att ge en kortare introduktion till symbolisk interaktionism och koppla detta till det empiriska materialet. Studiens empiriska material baseras på ett antal semistrukturerade djupintervjuer med lärare på två skolor och gruppintervjuer med elever. På den ena skolan har jag intervjuat "vanliga" lärare, och på den andra har fokus legat på ett läxhjälpsprojekt och intervjuerna här har genomförts med personen som leder projektet och hans elever. Studiens empiriska material visar att bland de lärare jag intervjuat anser man inte skolan ha särskilt stor roll i elevernas identitetsutveckling, medan man inom läxhjälpsprojektet anser skolan ha en stor roll i elevernas identitetsutveckling. Studien visar också, till teoriernas fördel, att erkännande är viktigt för att uppnå goda resultat. I min studie har några specifika beröringspunkter framkommit, vilka måste anses viktiga för att kunna skapa en miljö av erkännande, bland annat kontinuitet, dubbelt erkännande, byggandet av broar in i grundskolan etc. Nyckelord: grundskolan, erkännande, symbolisk interaktionism, linkworker},
 author    = {Schreiver-Abeln, Mattias},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Erkännande i grundskolan : en studie om hur grundskolan arbetar för den enskilde eleven},
 year     = {2003},
}