Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Organisationskultur och stress : en teoretisk ansats

Hansson, Thomas (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Bakgrund/Problem: För att vi som individer på bästa sätt skall fungera i relation till vår organisation, och i vår arbetssituation, bör vi tilldelas en möjlighet att anpassa oss till det arbetsklimat som råder. I detta sammanhang utgör den ofta mystifierade organisationskulturen en faktor. Detta fenomen tillsammans med den aktuella företeelsen stress utgör grunden för uppsatsens problemformulering: Vilka drag i en organisationskultur kan motverka uppkomsten av stress hos de anställda? Uppsatsens utgångspunkter och undersökningens uppläggning: Organisationskulturen uppstår och existerar i olika skepnader och är anpassad utifrån den miljö som råder. Ur denna diskussion borde man kunna finna ett sammanhang, en relation, mellan en... (More)
Bakgrund/Problem: För att vi som individer på bästa sätt skall fungera i relation till vår organisation, och i vår arbetssituation, bör vi tilldelas en möjlighet att anpassa oss till det arbetsklimat som råder. I detta sammanhang utgör den ofta mystifierade organisationskulturen en faktor. Detta fenomen tillsammans med den aktuella företeelsen stress utgör grunden för uppsatsens problemformulering: Vilka drag i en organisationskultur kan motverka uppkomsten av stress hos de anställda? Uppsatsens utgångspunkter och undersökningens uppläggning: Organisationskulturen uppstår och existerar i olika skepnader och är anpassad utifrån den miljö som råder. Ur denna diskussion borde man kunna finna ett sammanhang, en relation, mellan en organisations mål, rådande värderingar samt den förekomst av stress som föreligger. Syfte: Syftet med min uppsats är att åskådliggöra vilken roll kulturen har i en organisation vad det gäller förekomsten av stress bland dess medlemmar; hur uttrycker sig kulturen, hur den framträder och hur den påverkar närvaron av stress. Slutsats: I resultatet av denna studie uppvisas en rad faktorer, som alla finns inom organisationskulturen, som kan användas och belysas för att motverka och påverka förekomsten av ohälsa och stress. Att ha en kontinuitet i organisationen där social trygghet finns, utvecklade rollbildningar, en lämplig socialiseringsprocess, passande normer och värderingar utifrån gruppens medlemmars, möjlighet till identitetsskapande, en bra nivå av egenkontroll osv. skapar ett bra klimat för en stressfri arbetsmiljö. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Thomas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355418
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355418,
 abstract   = {Bakgrund/Problem: För att vi som individer på bästa sätt skall fungera i relation till vår organisation, och i vår arbetssituation, bör vi tilldelas en möjlighet att anpassa oss till det arbetsklimat som råder. I detta sammanhang utgör den ofta mystifierade organisationskulturen en faktor. Detta fenomen tillsammans med den aktuella företeelsen stress utgör grunden för uppsatsens problemformulering: Vilka drag i en organisationskultur kan motverka uppkomsten av stress hos de anställda? Uppsatsens utgångspunkter och undersökningens uppläggning: Organisationskulturen uppstår och existerar i olika skepnader och är anpassad utifrån den miljö som råder. Ur denna diskussion borde man kunna finna ett sammanhang, en relation, mellan en organisations mål, rådande värderingar samt den förekomst av stress som föreligger. Syfte: Syftet med min uppsats är att åskådliggöra vilken roll kulturen har i en organisation vad det gäller förekomsten av stress bland dess medlemmar; hur uttrycker sig kulturen, hur den framträder och hur den påverkar närvaron av stress. Slutsats: I resultatet av denna studie uppvisas en rad faktorer, som alla finns inom organisationskulturen, som kan användas och belysas för att motverka och påverka förekomsten av ohälsa och stress. Att ha en kontinuitet i organisationen där social trygghet finns, utvecklade rollbildningar, en lämplig socialiseringsprocess, passande normer och värderingar utifrån gruppens medlemmars, möjlighet till identitetsskapande, en bra nivå av egenkontroll osv. skapar ett bra klimat för en stressfri arbetsmiljö.},
 author    = {Hansson, Thomas},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationskultur och stress : en teoretisk ansats},
 year     = {2003},
}