Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Första barnet: partnerskap i omvandling

Vallin, Lisa (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Att bli förälder ställer partnerskapet och relationen till omvärld på prov. Det första barnet är på många sätt en omvälvning för både mor, far och omgivning. Denna uppsats ser på denna omvandling som en kris. Hur reagerar nyblivna föräldrar på sin nya situation? Förändras partnerskapet och i så fall hur? Finns det variabler som styr föräldrarnas sätt att hantera krisen som process, eller finns det ett homogent sätt att tackla föräldraskapet, oavsett bakgrund? Hur ser föräldrarna på varandra och hur påverkas deras intima relation (sexualitet, romantik och lust), arbetsliv, vardag i hem och fritid av att en tredje part ska deltaga och tas hänsyn till? Vad är det som starkast präglar de nyblivna föräldrarnas beteende och egenskaper? Syftet är... (More)
Att bli förälder ställer partnerskapet och relationen till omvärld på prov. Det första barnet är på många sätt en omvälvning för både mor, far och omgivning. Denna uppsats ser på denna omvandling som en kris. Hur reagerar nyblivna föräldrar på sin nya situation? Förändras partnerskapet och i så fall hur? Finns det variabler som styr föräldrarnas sätt att hantera krisen som process, eller finns det ett homogent sätt att tackla föräldraskapet, oavsett bakgrund? Hur ser föräldrarna på varandra och hur påverkas deras intima relation (sexualitet, romantik och lust), arbetsliv, vardag i hem och fritid av att en tredje part ska deltaga och tas hänsyn till? Vad är det som starkast präglar de nyblivna föräldrarnas beteende och egenskaper? Syftet är att lyfta fram osynliga vardagsproblem som uppkommer då första barnet föds, problem som föräldrarna kanske inte alltid förväntat sig skulle spela en så avgörande roll i vardagen. Utifrån Bordieu, Simmel och Giddens teorier om relationer har uppsatsen en dialektisk approach. Vikten ligger på empirisk analys av kvantitativ samt kvalitativ data insamlade under sex månader år 2000. Resultatet av undersökningen visar på att de problem svenska medelklassföräldrar ställs inför är i hög grad universella, i motsats till vad generellt lyfts fram, d v s hur bakgrund och t ex ålder styr föräldrarnas syn på föräldraskap och förmåga att tackla problemet. Inga sociala faktorer hade märkbart samband med attityder och beteenden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vallin, Lisa
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355481
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355481,
 abstract   = {Att bli förälder ställer partnerskapet och relationen till omvärld på prov. Det första barnet är på många sätt en omvälvning för både mor, far och omgivning. Denna uppsats ser på denna omvandling som en kris. Hur reagerar nyblivna föräldrar på sin nya situation? Förändras partnerskapet och i så fall hur? Finns det variabler som styr föräldrarnas sätt att hantera krisen som process, eller finns det ett homogent sätt att tackla föräldraskapet, oavsett bakgrund? Hur ser föräldrarna på varandra och hur påverkas deras intima relation (sexualitet, romantik och lust), arbetsliv, vardag i hem och fritid av att en tredje part ska deltaga och tas hänsyn till? Vad är det som starkast präglar de nyblivna föräldrarnas beteende och egenskaper? Syftet är att lyfta fram osynliga vardagsproblem som uppkommer då första barnet föds, problem som föräldrarna kanske inte alltid förväntat sig skulle spela en så avgörande roll i vardagen. Utifrån Bordieu, Simmel och Giddens teorier om relationer har uppsatsen en dialektisk approach. Vikten ligger på empirisk analys av kvantitativ samt kvalitativ data insamlade under sex månader år 2000. Resultatet av undersökningen visar på att de problem svenska medelklassföräldrar ställs inför är i hög grad universella, i motsats till vad generellt lyfts fram, d v s hur bakgrund och t ex ålder styr föräldrarnas syn på föräldraskap och förmåga att tackla problemet. Inga sociala faktorer hade märkbart samband med attityder och beteenden.},
 author    = {Vallin, Lisa},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Första barnet: partnerskap i omvandling},
 year     = {2001},
}