Advanced

Mångfald & Organisationskultur i teori och praktik - en fallstudie på IKEA-varuhuset i Malmö

Olsson, Irene and , (2004)
Sociology
Abstract (Swedish)
Bakgrund/Problem: Omfattande forskning har bedrivits separat kring ämnena mångfald och organisationskultur. Dessa aktuella och omtalade ämnen problematiseras och sätts i relation till varandra i denna uppsats, dels genom en teoretisk genomgång och dels i en fallstudie av IKEA-varuhuset i Malmö. Genom fallstudien analyserar vi förhållandet mellan organisationskultur och mångfald i ett konkret företag utifrån de anställdas perspektiv. Problemformulering: - Vilket förhållande råder mellan mångfald och organisationskultur i de teorier vi behandlar? - Vilket förhållande råder mellan mångfald och organisationskultur på IKEA-varuhuset i Malmö? Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett sociologiskt perspektiv analysera förhållandet mellan... (More)
Bakgrund/Problem: Omfattande forskning har bedrivits separat kring ämnena mångfald och organisationskultur. Dessa aktuella och omtalade ämnen problematiseras och sätts i relation till varandra i denna uppsats, dels genom en teoretisk genomgång och dels i en fallstudie av IKEA-varuhuset i Malmö. Genom fallstudien analyserar vi förhållandet mellan organisationskultur och mångfald i ett konkret företag utifrån de anställdas perspektiv. Problemformulering: - Vilket förhållande råder mellan mångfald och organisationskultur i de teorier vi behandlar? - Vilket förhållande råder mellan mångfald och organisationskultur på IKEA-varuhuset i Malmö? Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett sociologiskt perspektiv analysera förhållandet mellan organisationskultur och mångfaldsarbete samt begreppens förhållande på IKEA-varuhuset i Malmö. Metod: Utifrån uppsatsens problemställning är det vårt mål att analysera och förstå både teorietiska och empiriska aspekter av begreppen mångfald och organisationskultur. Därav föll valet att arbeta med en kvalitativ forskningsmetodik genom intervjuer och observationer. Metoden har gett oss möjlighet att analysera både teorin och intervjupersonernas perspektiv på mångfald och organisationskultur. Vidare har vi ständigt kunnat gå in och ut från teorin, för att återvända till vårt material med nya infallsvinklar. Slutsatser/Resultat: Analysen av de teorier vi behandlat samt analysen av fallstudien visar på en paradox vad det gäller begreppen mångfald och organisationskultur. Innebörden av begreppen visar på en strävan åt två skilda håll, värdet av olikheter respektive värdet av likhet. Framväxten av starka organisationskulturer försvårar alltså arbetet med mångfald. Nyckelord: Mångfald, organisationskultur, socialisation, likriktning, olikhet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Irene and ,
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355529
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355529,
 abstract   = {Bakgrund/Problem: Omfattande forskning har bedrivits separat kring ämnena mångfald och organisationskultur. Dessa aktuella och omtalade ämnen problematiseras och sätts i relation till varandra i denna uppsats, dels genom en teoretisk genomgång och dels i en fallstudie av IKEA-varuhuset i Malmö. Genom fallstudien analyserar vi förhållandet mellan organisationskultur och mångfald i ett konkret företag utifrån de anställdas perspektiv. Problemformulering: - Vilket förhållande råder mellan mångfald och organisationskultur i de teorier vi behandlar? - Vilket förhållande råder mellan mångfald och organisationskultur på IKEA-varuhuset i Malmö? Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett sociologiskt perspektiv analysera förhållandet mellan organisationskultur och mångfaldsarbete samt begreppens förhållande på IKEA-varuhuset i Malmö. Metod: Utifrån uppsatsens problemställning är det vårt mål att analysera och förstå både teorietiska och empiriska aspekter av begreppen mångfald och organisationskultur. Därav föll valet att arbeta med en kvalitativ forskningsmetodik genom intervjuer och observationer. Metoden har gett oss möjlighet att analysera både teorin och intervjupersonernas perspektiv på mångfald och organisationskultur. Vidare har vi ständigt kunnat gå in och ut från teorin, för att återvända till vårt material med nya infallsvinklar. Slutsatser/Resultat: Analysen av de teorier vi behandlat samt analysen av fallstudien visar på en paradox vad det gäller begreppen mångfald och organisationskultur. Innebörden av begreppen visar på en strävan åt två skilda håll, värdet av olikheter respektive värdet av likhet. Framväxten av starka organisationskulturer försvårar alltså arbetet med mångfald. Nyckelord: Mångfald, organisationskultur, socialisation, likriktning, olikhet},
 author    = {Olsson, Irene and ,},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mångfald & Organisationskultur i teori och praktik - en fallstudie på IKEA-varuhuset i Malmö},
 year     = {2004},
}