Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kropp, genus och sexualitet : kvinnors representation i Vecko Revyn

Pekula, Anneli (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Mycket av den feministiska forskning som har gjorts om kvinnors representationer i medierna har handlat om att synliggöra kvinnors förtryck. Jag menar att det är möjligt att tolka kvinnors representationer som både förtryckande och emanciperande. Min utgångspunkt är att genus och sexualitet är sociala konstruktioner och att dessa samspelar i (åter)skapandet av kvinnor. Kroppen i sin tur är starkt kopplad till både genus och sexualitet vilket är grund till frågeställningen: Hur representeras kvinnors kroppar, genus och sexualitet i Vecko Revyn? Jag har gjort en kvalitativ analys av fyra nummer av Vecko Revyn från sommaren 2002 och använt mig av teorier av Sandra Harding (1986) och Stevi Jackson (1999) för att visa hur genus och sexualitet... (More)
Mycket av den feministiska forskning som har gjorts om kvinnors representationer i medierna har handlat om att synliggöra kvinnors förtryck. Jag menar att det är möjligt att tolka kvinnors representationer som både förtryckande och emanciperande. Min utgångspunkt är att genus och sexualitet är sociala konstruktioner och att dessa samspelar i (åter)skapandet av kvinnor. Kroppen i sin tur är starkt kopplad till både genus och sexualitet vilket är grund till frågeställningen: Hur representeras kvinnors kroppar, genus och sexualitet i Vecko Revyn? Jag har gjort en kvalitativ analys av fyra nummer av Vecko Revyn från sommaren 2002 och använt mig av teorier av Sandra Harding (1986) och Stevi Jackson (1999) för att visa hur genus och sexualitet (åter)skapas på olika nivåer. För att fånga förtryckande aspekter av representationerna har jag använt mig av Sandra Lee Bartkys (1990) teori om att kvinnors ökade emancipation motarbetas med ökad objektifiering. För att visa hur representationerna kan ses som destabiliserande av genusnormen och därmed frigörande ur feministisk synvinkel har jag använt mig av queer teorier (Rosenberg, 1996a, 1996b, 1999). Allmänt ger studien exempel på hur kropp, genus och sexualitet samverkar i återskapandet av kvinnor. Vidare visar den att heterosexualitet tas förgivet medan homosexualitet är det synligt "andra". Framförallt är de kvinnor som representeras västerländska, unga, smala och heterosexuella och en disciplinerande blick angående kvinnors utseende är närvarande. Det är även möjligt att finna queeraögonblick i de analyserade numren i form av uttalad homosexualitet och sexuella undertoner i exempelvis vissa kvinnors vänskapsrelationer. Likaså är det möjligt att se vissa av representationerna som potentiellt vidgande av begreppen kvinna och kvinnlighet då de visar kvinnor i roller som inte vanligtvis faller inom ramen för det traditionellt kvinnliga. Nyckelord: Kropp, genus, sexualitet, feminism, (åter)skapande, objektifiering, destabilisering (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pekula, Anneli
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355555
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355555,
 abstract   = {Mycket av den feministiska forskning som har gjorts om kvinnors representationer i medierna har handlat om att synliggöra kvinnors förtryck. Jag menar att det är möjligt att tolka kvinnors representationer som både förtryckande och emanciperande. Min utgångspunkt är att genus och sexualitet är sociala konstruktioner och att dessa samspelar i (åter)skapandet av kvinnor. Kroppen i sin tur är starkt kopplad till både genus och sexualitet vilket är grund till frågeställningen: Hur representeras kvinnors kroppar, genus och sexualitet i Vecko Revyn? Jag har gjort en kvalitativ analys av fyra nummer av Vecko Revyn från sommaren 2002 och använt mig av teorier av Sandra Harding (1986) och Stevi Jackson (1999) för att visa hur genus och sexualitet (åter)skapas på olika nivåer. För att fånga förtryckande aspekter av representationerna har jag använt mig av Sandra Lee Bartkys (1990) teori om att kvinnors ökade emancipation motarbetas med ökad objektifiering. För att visa hur representationerna kan ses som destabiliserande av genusnormen och därmed frigörande ur feministisk synvinkel har jag använt mig av queer teorier (Rosenberg, 1996a, 1996b, 1999). Allmänt ger studien exempel på hur kropp, genus och sexualitet samverkar i återskapandet av kvinnor. Vidare visar den att heterosexualitet tas förgivet medan homosexualitet är det synligt "andra". Framförallt är de kvinnor som representeras västerländska, unga, smala och heterosexuella och en disciplinerande blick angående kvinnors utseende är närvarande. Det är även möjligt att finna queeraögonblick i de analyserade numren i form av uttalad homosexualitet och sexuella undertoner i exempelvis vissa kvinnors vänskapsrelationer. Likaså är det möjligt att se vissa av representationerna som potentiellt vidgande av begreppen kvinna och kvinnlighet då de visar kvinnor i roller som inte vanligtvis faller inom ramen för det traditionellt kvinnliga. Nyckelord: Kropp, genus, sexualitet, feminism, (åter)skapande, objektifiering, destabilisering},
 author    = {Pekula, Anneli},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kropp, genus och sexualitet : kvinnors representation i Vecko Revyn},
 year     = {2003},
}